Kardinolas P. Parolin tikisi, kad atvyko paruošti kelio Popiežiui
Dievo Gailestingumo žygiu per Vilnių baigėsi Nacionalinis Gailestingumo kongresas
Kard. Pietro PAROLIN homilija Gailestingumo kongreso baigiamosiose Mišiose
Vilniaus Katedros aikštė šeštadienį tapo bažnyčia po atviru dangumi
Antroji Kongreso diena: asmeninio sutikimo su Dievo gailestingumu laikas
Štabo savanoriai: „Viešpats randa kelių ateiti ir uždegti tarnystei
Kard. A. J. BAČKIO homilija Gailestingumo kongrese
Šviesiausia naktis Gailestingumo kongrese
Gailestingumo kongreso atidarymo šv. Mišių homilija
Kaune vyksta RElay – tarptautinė Europos lyderystės konferencija „Misionieriaus apsisprendimas“
Vilniuje penktadienį prasideda Nacionalinis gailestingumo kongresas
ŠVENTOJO TĖVO Laiškas Popiežiškajam legatui į Lietuvos Nacionalinį Gailestingumo kongresą
Konferencijoje Kaune – apie naujas prekybos žmonėmis formas Lietuvoje ir Bažnyčios atsaką
Popiežiaus laiškas Legatui į Lietuvos Gailestingumo kongresą
Startuoja Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė
Pasaulinė žvaigždė „Italijos balso“ nugalėtoja sesuo Cristina atvyksta į Lietuvą
Maldos akcija laukiant Gailestingumo kongreso
Apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojai
Kunigų seminarija Kaune minėjo 150 metų jubiliejų
Vilniuje rinkosi Europos „Marijos radijo“ stočių atstovai
Registracija į Gailestingumo kongresą – iki gegužės 1 d.
Marijampolėje vyko Lietuvos Katechetikos centrų Tarybos posėdis
LIETUVOS VYSKUPŲ SVEIKINIMAS Lenkijos Krikšto Jubiliejaus proga
Vysk. Kęstučio KĖVALO konferencija Atsinaujinimo dienoje Kaune (video)
Atsinaujinimo diena „Šventoji Dvasia – nužengęs Dievo Gailestingumas“ Kaune
Lietuviškas filmas „Pasitikiu Tavimi“ – dešimčia kalbų
Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje
„GAIRĖS piligrimui“ – nauja paskata kelionei per Gailestingumo jubiliejaus metus
LVK plenarinis posėdis (2016 m. balandžio 4 d.)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Dievo Gailestingumo sekmadienį
Vilniuje tikintieji laukiami Dievo gailestingumo savaitėje
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Velykų ryto iškilmėse
Išleistas lietuviško dokumentinio filmo „Pasitikiu Tavimi“ (2015) DVD dešimčia kalbų
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Velyknakčio Mišiose
Arkivyskupo L. VIRBALO SJ homilija, švenčiant Šv. Krizmos Mišias su Panevėžio vyskupijos kunigais
„Svarbiausias dalykas – Dievo meilė, kuri išsilieja ir neturi ribų.“ Pokalbis apie Didįjį Tridienį su Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu VIRBALU SJ
Didįjį penktadienį Lietuvos katalikai, kaip ir viso pasaulio tikintieji, prisidės prie pagalbos Artimuosiuose Rytuose gyvenantiems krikščionims
Vysk. A. PONIŠKAIČIO kalba iškilmingame Kovo 11-osios minėjime Seime
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Kovo 11-osios šv. Mišiose
Įregistruota iniciatyvinė grupė Alkoholio kontrolės įstatymui keisti
COMECE viceprezidentu išrinktas vyskupas Rimantas Norvila
LVK plenarinis posėdis (2016 m. vasario 22–23 d.)
Jau kinuose – pasaulio dėmesį patraukusi Dievo gailestingumo paveikslo istorija
Dokumentinio filmo „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija“ premjera Vilniuje
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas Vilniaus arkikatedroje Vasario 16-ąją
Arkivysk. emerito S. TAMKEVIČIAUS homilija Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovėje Vasario 16-ąją
Šv. Valentino dieną KITAIP Kaune rasta meilės formulė „3x77“: padauginti meilę – tai ją padalinti!
Vilniaus rajone šventinama pirmoji pasaulyje pal. Mykolo Sopočkos titulą turinti bažnyčia
Telšiuose vyko Tarptautinė mokslinė konferencija „Bendrystė ir tarnystė. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą“
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje užbaigiant Pašvęstojo gyvenimo metus
Kun. K. Dvarecko konferencija-liudijimas „Jėzaus gailestingumo vaistai“ Atsinaujinimo dienoje Kaune (video)
Atsinaujinimo diena „Jėzus – Tėvo gailestingumo veidas“ Kaune
Vyskupų ir vyskupijų sukaktys 2016 metais (VR)
Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
Lietuvos mažesnieji broliai pranciškonai išsirinko naują vadovybę
Gegužę Nacionaliniame gailestingumo kongrese Vilniuje laukiami tikintieji
„Debesyla.lt“ tinklaraščio interviu su Sigitu Tamkevičiumi apie gyvenimo prasmę ir augimą
Popiežiaus Pranciškaus bendrojoje audiencijoje – asmeniškas neįgaliųjų grupės iš Lietuvos pasveikinimas!
Lietuvos broliai ir seserys vienuoliai Kretingoje užbaigs Pašvęstojo gyvenimo metus
Marijos diena Šiluvoje. Malda už Lietuvą, jos laisvės gynėjus: „Didžių dalykų padarei mums, Viešpatie!“
LVK plenarinis posėdis (2016-01-11)
Arkivyskupas G. Grušas pasirašant susitarimą „Būk saugus kelyje“: „Siekiame perkeisti žmonių širdis ir išsaugoti gyvenimus“
Išleistas Gailestingumo jubiliejaus Piligrimo pasas
LR Seimas priėmė rezoliuciją dėl krikščionių ir kitų religinių mažumų genocido
Kalėdinis interviu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu (LRT)
II Kalėdų dienos šv. Mišių transliacija iš Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos (LRT)
Piemenėlių šv. Mišių transliacija iš Vilniaus arkikatedros (LRT)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Kalėdų nakties šv. Mišių pamokslas
Vysk. Kęstutis Kėvalas LRT laidoje su Egidijumi Aleksandravičiumi „IQ Presingas“ (2015-12-19)
Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų bažnyčių Lietuvoje kreipimasis dėl Dirbtinio apvaisinimo reglamentavimo
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ homilija arkikatedroje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas šv. Mišiose atvėrus Gailestingumo duris Vilniaus arkikatedroje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO kalba XV nacionaliniuose maldos pusryčiuose „Ar religijos sukelia konfliktus ir karus?“
Paskelbtas Lietuvos vyskupų laiškas „Atsiverkime Gailestingumo jubiliejaus malonei“
LVK plenarinis posėdis (2015 m. lapkričio 23–26 d.)
Vysk. J. Ivanauskas apie Katalikiškojo ugdymo kongregacijos kongresą (VR)
Katalikų žiniasklaidos atstovų susitikimas Birštone
Marijampolėje vyko Lietuvos Caritas tarybos posėdis
Vilniuje susitiko Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos vyskupų konferencijų atstovai
Konferencija Kaune „Pabėgėliai ir Lietuva“: kaip išlaikysime „meilės egzaminą“?
Pradėjo gyvuoti lietuviška Gailestingumo jubiliejaus svetainė, joje jau paskelbtas Nacionalinis Gailestingumo jubiliejaus šventimo kalendorius
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaiduose
Sekmadienį Vilniuje prasideda tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Jubiliejinė Diakonato konferencija Romoje
Kard. Audrys Juozas BAČKIS „Marijos radijo“ klausytojams pasakoja apie Sinodą
Arkivysk. Gintaras GRUŠAS: Malda padeda kitiems, neleidžia mums nužmogėti
Arkivysk. Gintaro GRUŠO pamokslas Mišiose Antakalnio kapinėse Visų Šventųjų vakarą
Arkivyskupo emerito Sigito TAMKEVIČIAUS interviu BNS Visų Šventųjų išvakarėse
Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija švenčiant Atsinaujinimo dienos Eucharistiją
Atsinaujinimo diena „Dieve, Tu pašaukei ir mane?!“ Kaune
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio interviu apie vykstantį Šeimos sinodą
Kaune paminėta Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija kun. Rolando Taučiaus OFM šventimuose
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS kviečia bendram darbui, kad vis daugiau žmonių atrastų Vilnių kaip Dievo Gailestingumo miestą
LVK informuoja: Gailestingumo metų piligrimai, keliaujantys į Šv. Petro baziliką, kviečiami registruotis
Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje: „Motina gailestingumo“
Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos posėdis Palangoje
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS kviečia atkreipti dėmesį į Šventosios Žemės krikščionių padėtį
Švenčiant Švč. M. Mariją Sopulingąją, Vienuolių diena baigėsi didieji Šilinių atlaidai
ŠILINĖS: Politikų, švietimo ir kultūros darbuotojų diena
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt