Senosios regulos karmelitų atsikūrimo kelias Lietuvoje
Sekmadienį Marijampolėje prasideda Grigališkojo choralo savaitė
Pagrindinė Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų iškilmių diena Marijampolės bazilikoje
Marijampolėje prasidėjo Mariologinis kongresas
Marijos diena Šiluvoje: „Tapkime mažutėliais“
Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo iškilmingas ingresas
Pal. J. Matulaičio atlaidų Ligonių ir medikų diena
Pal. J. Matulaičio atlaidų Kunigų ir pašvęstųjų diena
Pal. J. Matulaičio atlaidų Socialinių darbuotojų ir savanorių diena – „Palaimintasis kasdien mums kalba apie ėjimą Kristaus keliu“
Liepos 16 d. vyks Paskirtojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo ingresas (tiesiogiai transliuos LRT Kultūros kanalas)
Pal. J. Matulaičio atlaidų Kariuomenės ir visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena – „Mes visi esame pranašai ir pranašaujame viltį“
Arkivyskupas Gintaras Grušas paskirtas Komunikacijos sekretoriato nariu
Marijampolėje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimo aštuondienis – atlaidai
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Žemdirbių ir ūkininkų diena
MR laida „Klausk drąsiai“: į klausimus apie pagalbinio apvaisinimo įstatymą atsakinėja vysk. K.Kėvalas, LSMU histologijos ir embriologijos katedros ved. prof. A. Valančiūtė, teisininkas V. Malinauskas ir MR programų direktorius kun. P. Narijauskas
Pagrindinė atlaidų diena – Didžioji Kalvarija
Žemaičių Kalvarijoje švęstas Telšių vyskupijos įkūrimo jubiliejus
Lietuvos policijos ir visų teisėsaugos darbuotojų diena Žemaičių Kalvarijoje
Katalikų, Ortodoksų ir Liuteronų Bažnyčių vadovų Lietuvoje ekumeninis pareiškimas „Žmogaus gyvybė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Krikščioniškoji perspektyva“
Žemaičių Kalvarijos atlaidai: Maldų už Lietuvą ir pašauktuosius į dvasinį luomą diena
Žemaičių Kalvarijos atlaidai: Transporto ir kelių priežiūros darbuotojų diena
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Valstybės dieną
Antroji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena
Jaunimo diena Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Prasidėjo 2016 metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Lietuvoje lankosi Didysis Penitenciaras kard. Mauro Piacenza
Vysk. K. KĖVALAS: „Bažnyčia gali sirgti teisuoliškumo ir klerikalizmo liga“
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO homilija Gedulo ir vilties dienos šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje
Gedulo ir vilties dieną – vyskupų raginimas išmokti tremtinių dvasios pamoką
Arkivyskupo Liongino VIRBALO kalba LR Seime minint Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienas
Ką turime žinoti? Ką turime daryti? Seminaras Bažnyčios sielovados bendradarbiams apie nepilnamečių apsaugą
Prof. Hanso Zollnerio SJ konferencijos apie kunigams kunigiškąją tapatybę šiandien
Lietuva įsijungė į Šv. Jokūbo kelių tinklą
Paskirtojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM kreipimasis-kvietimas į ingreso iškilmes
Bus skaitmeninamos Lietuvos katalikų parapijose esančios metrikų knygos
Kaišiadorių vyskupijoje įsteigta diecezinių teisių kongregacija
kitoLink.lt įkūrėjai: džiaugiamės pirmuoju pažinčių svetainės „derliumi“
Sidabrinė gervė – filmui „Pasitikiu Tavimi“
Švč. Trejybės sekmadienį – padėka Dievui už arkivyskupo emerito Sigito TAMKEVIČIAUS vyskupystės bei arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO kunigystės jubiliejus
Popiežius Pranciškus paskyrė naująjį Panevėžio vyskupijos vyskupą
Karių piligriminė kelionė į Lurdą
Arkivysk. G. Grušo Sekminių šv. Mišių pamokslas Vilniaus Kalvarijose
Devintajame „Vilties bėgime“ dalyvaus rekordinis dalyvių skaičius
LVK plenarinis posėdis (2016 m. gegužės 11–12 d.)
Lietuvos kunigų seminarijų klierikai ir vadovai susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi, kardinolu Pietro Parolin
Panevėžyje lankysis garsi ispanų teologė Dolores Aleixandre
Lietuvos jaunimo dienos 2017-aisiais vyks Vilniuje
Kardinolas Parolin Vilniaus kunigų seminarijoje: šaukitės Dvasios
Kard. Pietro Parolin „Šventojo Sosto diplomatija taikos labui“
Vatikano valstybės sekretoriaus arkiv. Pietro Parolin vizitas Kryžių kalne
Kardinolas P. Parolin tikisi, kad atvyko paruošti kelio Popiežiui
Dievo Gailestingumo žygiu per Vilnių baigėsi Nacionalinis Gailestingumo kongresas
Kard. Pietro PAROLIN homilija Gailestingumo kongreso baigiamosiose Mišiose
Vilniaus Katedros aikštė šeštadienį tapo bažnyčia po atviru dangumi
Antroji Kongreso diena: asmeninio sutikimo su Dievo gailestingumu laikas
Štabo savanoriai: „Viešpats randa kelių ateiti ir uždegti tarnystei
Kard. A. J. BAČKIO homilija Gailestingumo kongrese
Šviesiausia naktis Gailestingumo kongrese
Gailestingumo kongreso atidarymo šv. Mišių homilija
Kaune vyksta RElay – tarptautinė Europos lyderystės konferencija „Misionieriaus apsisprendimas“
Vilniuje penktadienį prasideda Nacionalinis gailestingumo kongresas
ŠVENTOJO TĖVO Laiškas Popiežiškajam legatui į Lietuvos Nacionalinį Gailestingumo kongresą
Konferencijoje Kaune – apie naujas prekybos žmonėmis formas Lietuvoje ir Bažnyčios atsaką
Popiežiaus laiškas Legatui į Lietuvos Gailestingumo kongresą
Startuoja Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė
Pasaulinė žvaigždė „Italijos balso“ nugalėtoja sesuo Cristina atvyksta į Lietuvą
Maldos akcija laukiant Gailestingumo kongreso
Apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojai
Kunigų seminarija Kaune minėjo 150 metų jubiliejų
Vilniuje rinkosi Europos „Marijos radijo“ stočių atstovai
Registracija į Gailestingumo kongresą – iki gegužės 1 d.
Marijampolėje vyko Lietuvos Katechetikos centrų Tarybos posėdis
LIETUVOS VYSKUPŲ SVEIKINIMAS Lenkijos Krikšto Jubiliejaus proga
Vysk. Kęstučio KĖVALO konferencija Atsinaujinimo dienoje Kaune (video)
Atsinaujinimo diena „Šventoji Dvasia – nužengęs Dievo Gailestingumas“ Kaune
Lietuviškas filmas „Pasitikiu Tavimi“ – dešimčia kalbų
Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje
„GAIRĖS piligrimui“ – nauja paskata kelionei per Gailestingumo jubiliejaus metus
LVK plenarinis posėdis (2016 m. balandžio 4 d.)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Dievo Gailestingumo sekmadienį
Vilniuje tikintieji laukiami Dievo gailestingumo savaitėje
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Velykų ryto iškilmėse
Išleistas lietuviško dokumentinio filmo „Pasitikiu Tavimi“ (2015) DVD dešimčia kalbų
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Velyknakčio Mišiose
Arkivyskupo L. VIRBALO SJ homilija, švenčiant Šv. Krizmos Mišias su Panevėžio vyskupijos kunigais
„Svarbiausias dalykas – Dievo meilė, kuri išsilieja ir neturi ribų.“ Pokalbis apie Didįjį Tridienį su Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu VIRBALU SJ
Didįjį penktadienį Lietuvos katalikai, kaip ir viso pasaulio tikintieji, prisidės prie pagalbos Artimuosiuose Rytuose gyvenantiems krikščionims
Vysk. A. PONIŠKAIČIO kalba iškilmingame Kovo 11-osios minėjime Seime
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Kovo 11-osios šv. Mišiose
Įregistruota iniciatyvinė grupė Alkoholio kontrolės įstatymui keisti
COMECE viceprezidentu išrinktas vyskupas Rimantas Norvila
LVK plenarinis posėdis (2016 m. vasario 22–23 d.)
Jau kinuose – pasaulio dėmesį patraukusi Dievo gailestingumo paveikslo istorija
Dokumentinio filmo „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija“ premjera Vilniuje
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas Vilniaus arkikatedroje Vasario 16-ąją
Arkivysk. emerito S. TAMKEVIČIAUS homilija Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovėje Vasario 16-ąją
Šv. Valentino dieną KITAIP Kaune rasta meilės formulė „3x77“: padauginti meilę – tai ją padalinti!
Vilniaus rajone šventinama pirmoji pasaulyje pal. Mykolo Sopočkos titulą turinti bažnyčia
Telšiuose vyko Tarptautinė mokslinė konferencija „Bendrystė ir tarnystė. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą“
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje užbaigiant Pašvęstojo gyvenimo metus
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt