Taize broliai sujungė Baltijos šalis
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje minint šventovės konsekracijos 12-ąsias metines
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Piemenėlių Mišiose Vilniaus arkikatedroje
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje švenčiant Piemenėlių Mišias
LIETUVOS VYSKUPŲ GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS šv. Kalėdų proga ir
skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje
Kaišiadorių katedroje - padėkos pamaldos už Garbingojo Teofiliaus Matulionio tarnystę ir Kaišiadorių vyskupo žodis kunigams belaukiant beatifikacijos
Arkivysk. G. GRUŠAS: valstybės parodo savo didybę taikiai gyvendamos su kaimynais
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS lankėsi Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo P. L. QUINTANOS pranešimas Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencijoje
„Žinių radijo“ laidoje „Greiti pietūs“ pokalbis su R. Šapausku: be tikėjimo gyvenimas pasidaro beprasmis
„ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8). Arkivyskupo Liongino VIRBALO laiškas Kauno arkivyskupijos tikintiesiems po 2016-ųjų arkivyskupijos sielovados simpoziumo ir Gailestingumo jubiliejaus metų
Marijos diena Šiluvoje: laukti Jėzaus Gimimo kartu su Marija
Prezidentė lankėsi Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospise
Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos šventė Vilniuje
Lietuvos advokatūra savo šventę pradėjo šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Arkivyskupas Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju
Lietuvoje lankėsi Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ atstovas mons. Segundo Tejado Munoz: diskusija apie Caritas tapatybę ir vietą Bažnyčios misijos kontekste
Vyskupo Justino Staugaičio minėjimas Lietuvos Respublikos Seime
LVK plenarinis posėdis (2016 m. lapkričio 21-22 d.)
Vyskupas J. Ivanauskas apie Jubiliejų: nuostabu, kiek sulaukėme piligrimų
Lietuvoje lankosi Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ atstovas mons. Segundo Tejado Munoz
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas baigiantis Gailestingumo jubiliejui
Mišios Šv. Petro bazilikos Gailestingumo Motinos koplyčioje Vatikane
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje užbaigiant Gailestingumo jubiliejų
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Šiluvoje užbaigiant Gailestingumo jubiliejų
Per 700 gailestingumo darbuotojų ir savanorių Gailestingumo jubiliejaus dienoje
Sakralinė valanda su muzika ir popiežiaus Pranciškaus mintimis Kauno arkikatedroje po Gailestingumo jubiliejaus užbaigimo iškilmių (video)
Gailestingumo jubiliejinių metų durų uždarymas Telšių vyskupijos šventovėse
Padėkos už Gailestingumo jubiliejų iškilmės Kauno arkivyskupijoje
Arkivyskupo Liongino VIRBALO kalba Nacionaliniuose maldos pusryčiuose tema „Nugalint abejingumą“
Aušros Vartų atlaidais pasibaigs Gailestingumo jubiliejus
Arkiv. G. Grušas: apsaugoti šeimą – krikščioniška ir pilietinė pareiga
Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių atnaujinimo 25 metinės
Paskirtas naujasis Jėzaus draugijos (jėzuitų) Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas
Ganytojiškasis Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiųjų bendruomenę Gailestingumo Jubiliejaus nuteistiesiems proga
„Buvimas kartu šiandien mums dar yra iššūkis“. Pokalbis su arkivyskupijos augziliaru vysk. Kęstučiu KĖVALU LRT Kultūros kanalo laidoje „IQ presingas“
Atstovai iš Lietuvos – „Mortos grupėje“ Vatikane
Lietuvoje įsibėgėja Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“
VA „Caritas“ Amatų mokymo centre svečiavosi Prezidentė
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija minint Šv. Jono Pauliaus II dieną
Arkivyskupas G. GRUŠAS Lenkijoje – apie migraciją ir katalikišką universitetą šiandienos pasaulyje
Jubiliejinė Atsinaujinimo diena „Gyventi iš Dievo gailestingumo“ Kaune
Vilniaus arkivyskupas Liublino katalikų universitete
Priešrinkiminis Lietuvos vyskupų ganytojiškas laiškas (2016-09-30)
Europos lietuvių kunigų suvažiavimo susitikimai Vilniuje ir Šiluvoje
Kaišiadorių katedroje pastoviam garbinimui bus išstatyta pal. Mykolo Sopočkos relikvija
Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių piligrimystė
Rekolekcijos Romoje: „Piligrimas išgyvena savo menkumą ir šlovina Dievo didybę“
LVK plenarinis posėdis (2016-09-20)
Šiluvos koplyčios nacionalinėje Vašingtono bazilikoje 50-mečiui paminėti – vėliava su Šiluvos Dievo Motinos atvaizdu
Užsienio reikalų ministras susitiko su Šventojo Sosto Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininku
Padėkos diena užbaigti didieji atlaidai Šiluvoje
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López QUINTANOS sveikinimo žodis Šiluvoje
ŠILINĖS: Kunigų ir gyvenančių ne Lietuvoje tautiečių diena
ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės diena
ŠILINĖS: Policijos, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena
XIV piligriminis žygis „Kryžių kalnas–Šiluva“
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Šiluvoje švenčiant Gailestingumo jubiliejų
Gailestingumo jubiliejaus iškilmės Šiluvoje
ŠILINĖS: Jaunimo ir šeimų diena
ŠILINĖS: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
ŠILINĖS: Vienuolių diena
ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II ir katalikiškų bendruomenių diena
Ypatingąjį GAILESTINGUMO jubiliejų švęskime ir ŠILINĖSE! ŠILUVOJE prasideda Švč. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai
Pėsčiomis į Aušros Vartus – pusė tūkstančio piligrimų
Pranciškoniškosios šeimos Gailestingumo šventė Kretingoje
Po Vilnių – su programėle „Vilniaus piligrimas“
Rugsėjo pradžioje tikintieji laukiami Trakinių atlaiduose
Pirmą kartą Kretingoje susiburs visa Lietuvos pranciškoniškoji šeima
Bažnytinio paveldo muziejus atveria Šv. arkangelo Mykolo bernardinių vienuolyno pirmąjį aukštą
Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų
Vyskupo Jono Kaunecko pamokslas Kryžių kalno atlaiduose (vaizdo įrašas)
„S. Tamkevičius į tremties vietas Sibire sugrįžo po 30 metų“. Pokalbis su arkivyskupu emeritu „Kauno dienoje“
Kryžių kalno atlaidai
Šv. Jokūbo keliai: pasitarimas Liškiavoje
Kryžių kalno atlaidų 2016 fotopanorama
Kryžių kalno atlaidai prasidėjo Vigilija
Vilties potvynis Krokuvoje (III katechezės diena)
Jaunimas iš Lietuvos Krokuvoje. Antroji katechezės diena
PJD Krokuvoje: 1400 jaunimo grupė iš Lietuvos
Kardinolo A. J. BAČKIO pamokslas Pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaiduose
Senosios regulos karmelitų atsikūrimo kelias Lietuvoje
Sekmadienį Marijampolėje prasideda Grigališkojo choralo savaitė
Pagrindinė Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų iškilmių diena Marijampolės bazilikoje
Marijampolėje prasidėjo Mariologinis kongresas
Marijos diena Šiluvoje: „Tapkime mažutėliais“
Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo iškilmingas ingresas
Pal. J. Matulaičio atlaidų Ligonių ir medikų diena
Pal. J. Matulaičio atlaidų Kunigų ir pašvęstųjų diena
Pal. J. Matulaičio atlaidų Socialinių darbuotojų ir savanorių diena – „Palaimintasis kasdien mums kalba apie ėjimą Kristaus keliu“
Liepos 16 d. vyks Paskirtojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo ingresas (tiesiogiai transliuos LRT Kultūros kanalas)
Pal. J. Matulaičio atlaidų Kariuomenės ir visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena – „Mes visi esame pranašai ir pranašaujame viltį“
Arkivyskupas Gintaras Grušas paskirtas Komunikacijos sekretoriato nariu
Marijampolėje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimo aštuondienis – atlaidai
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Žemdirbių ir ūkininkų diena
MR laida „Klausk drąsiai“: į klausimus apie pagalbinio apvaisinimo įstatymą atsakinėja vysk. K.Kėvalas, LSMU histologijos ir embriologijos katedros ved. prof. A. Valančiūtė, teisininkas V. Malinauskas ir MR programų direktorius kun. P. Narijauskas
Pagrindinė atlaidų diena – Didžioji Kalvarija
Žemaičių Kalvarijoje švęstas Telšių vyskupijos įkūrimo jubiliejus
Lietuvos policijos ir visų teisėsaugos darbuotojų diena Žemaičių Kalvarijoje
Katalikų, Ortodoksų ir Liuteronų Bažnyčių vadovų Lietuvoje ekumeninis pareiškimas „Žmogaus gyvybė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Krikščioniškoji perspektyva“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt