„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečio minėjimas Simne
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečio minėjimas Kaune
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kalba LR Seime, konferencijoje-minėjime „Tiesos žodis – kelias į laisvę: 1972–1988“, minint „LKB kronikos“ leidimo pradžios 40-metį
„Šv. Valentino diena KITAIP“ nominuota geriausiu 2011 metų Lietuvos jaunimo renginiu, Jaunųjų ateitininkų sąjunga – tautiškiausia organizacija
Kaune vyko Lietuvos akademinės sielovados susitikimas „Bažnyčia ir Universitetas: dialogas ir bendradarbiavimas ugdant brandžią asmenybę 2012“
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija „Laisvės kelias“
Kardinolo A.J. BAČKIO homilija Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
Šv. Kazimiero iškilmė Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje
Balandžio 14 d. 12 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vyks br. kun. Lino Genadijaus VODOPJANOVO OFM koncekracija į vyskupus
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Šv. Kazimiero iškilmei ir ingreso Vilniaus arkikatedroje 20-mečiui
Naujojo Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO ingresas į Kaišiadorių katedrą vyks kovo 25 d.
Kun. Česlovo Kavaliausko minėjimas Vilniuje
Malda už Lietuvą Vilniuje, Kaune ir Romoje
Šv. Valentino dienos KITAIP šventė „Meilė kuria šeimą“ Kaune, „Žalgirio“ arenoje
LVK plenarinis posėdis (2012 02 14)
Kanonų teisės kodekso lietuviškojo vertimo pristatymo Lietuvos mokslų akademijoje vaizdo įrašas (2012 02 13)
Paskirtas naujas Kaišiadorių vyskupijos ganytojas
LVK Sekretoriato informacinis pranešimas apie naujojo Kaišiadorių Vyskupo ir Telšių Vyskupo Augziliaro paskyrimus
Lietuvos Caritas: „Skurdas iš Lietuvos nesitraukia“
Ekumeninės pamaldos Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje
Atsinaujinimo diena „Kodėl šiandien renkuosi krikščionybę?“ Kaune
Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
LVKS pranešimas spaudai: Pradedamas platinti pirmasis lietuviškas Kanonų teisės kodekso leidimas
Kaune vyko susitikimas su žinomu žmogaus teisių gynėju, pirmosios Laisvės premijos laureatu Sergejumi KOVALIOVU (+video)
Sausio 13-oji: Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje
Vaizdo įrašai iš iškilmingo LR Seimo posėdžio Laisvės gynėjų dienai paminėti
Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Šiluvoje
Lietuvos vyskupų laiškas palaimintojo Jurgio MATULAIČIO metų proga
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija antrąją Kalėdų dieną
Kardinolo A. J. BAČKIO Bernelių mišių homilija
Dievo Gailestingumo metų Kauno arkivyskupijoje užbaigimo iškilmės Kaune
Marijos diena Šiluvoje
Iki Kalėdų Lietuvos skautai žmonėms dalins taikos ugnį
LVK plenarinis posėdis (2011 12 12)
Kardinolo A. J. BAČKIO homilija Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metų pradžiai
Vilniaus Arkikatedroje pradėti švęsti Palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio metai
Trys nauji monsinjorai Vilniaus arkivyskupijoje
Kardinolo A. J. BAČKIO homilija Dievo Gailestingumo metų pabaigai
Įvertinti Lietuvos medžio drožėjai
Nemokami vaistai nuo vienatvės ir depresijos – savanorystė
Kaune vyko Respublikinė ekumeninė konferencija „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pranešimas ekumeninėje konferencijoje Kaune
Ekumeninės konferencijos „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“ komunikatas: „Santuokos ir šeimos ryšys – istorinis ir visuotinis“
Valandų liturgijos pirmasis tomas lietuvių kalba jau knygynuose
Vilniuje baigėsi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
Aušros Vartų atlaidai. Paddy Kelly koncertas (nuotraukos)
Patirties moldavai sėmėsi iš „Caritas“ organizacijos
Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai - jaunimo diena
Lapkričio 19 d. švenčiant Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus Vilniuje, pasaulinė Marijos radijo šeima bus paaukota Gailestingajai Dievo Meilei
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija išplatino viešą kreipimąsi dėl Teisingumo ministro siūlymo Partnerystės įstatymo projekto
Kauno arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS ganytojiškasis laiškas dėl nuolatinio diakonato tarnystės įvedimo Kauno arkivyskupijoje (2011 10 13)
Vilniuje įpusėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
Prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
Europos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenių bažnytinių asistentų susitikimas Vilniuje
Pašvęstojo gyvenimo kongresas Vilniuje
Arkivyskupo S.Tamkevičiaus viešas kreipimasis į LR Seimo narius dėl alkoholio reklamos (2011 11 07)
Kardinolo A.J. BAČKIO Vėlinių homilija
Ligonių diena Šiluvoje. A. a. mons. jub. E. Simaškos pirmųjų mirties metinių paminėjimas
LVK plenarinis posėdis (2011 10 23–26)
Lietuvos vyskupų pareiškimas (2011 10 25)
Dievo Gailestingumo šventė ir palaimintojo Jono Pauliaus II minėjimas Vilkaviškio vyskupijoje
Susikaupimo diena „Gyvenimas – šv. Mišios“ Švč. Sakramento adoruotojams Kaune
Arkivysk. S. TAMKEVIČIAUS pamokslas Žagarėje minint Vilniaus arkivyskupo tremtinio Julijono Steponavičiaus 100-ąsias gimimo ir 75-ąsias kunigystės metines
Marijos diena Šiluvoje. Malda už Lietuvos šeimas
Lietuviai dalyvavo Tarptautiniame Gailestingumo kongrese Krokuvoje
Lietuvos Caritas pareiškimas dėl Konstitucinio teismo nutarimo
Atsinaujinimo diena „Apie Dievo gailestingumą“ Kaune
Jaunimo piligrimystė „Kryžių kalnas – Šiluva 2011“ (+foto)
Arkivysk.Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje (2011 10 01)
Pasikėsinimas į Valstybės pamatus (Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos kreipimasis dėl Konstitucinio Teismo nutarimo)
Pristatytas leidinys „Mokslo pažanga ir dvasingumas“
Lietuvos „Caritas“ prieš alkoholio reklamą
Arkivyskupas S. Tamkevičius: Apie nevykusias ateizmo pamokas, kunigystės kelią, KGB pinkles ir Apvaizdos galią. Pokalbis Lietuvos radijo laidoje „Forumas“ su V. Savukynu
Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis Kaune (2011 09 12)
Marijampolėje atidarytas Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus
Šiluvoje baigėsi didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
Lietuvos „Caritas“: komerciniai principai socialinėje veikloje negali būti taikomi
Padėkos už Dievo malones diena užbaigiant didžiuosius Šilinių atlaidus
Šilinių kronika: Kunigų ir vienuolių diena
Šilinių kronika: Ligonių ir medicinos darbuotojų diena
Šilinių kronika: Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojų diena
Šilinių kronika: Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo L. Bonazzi sveikinimo žodis
Šiluvos kronika: PADĖKOS UŽ DIEVO GAILESTINGUMĄ ŠVENTĖ
Pašventinta Labanoro bažnyčia
Baigėsi visą savaitę Trakuose vykę Dievo Motinos atlaidai
Jaunieji piligrimai žygiavo į Trakus
Šilinių kronika: Šeimų ir jaunimo diena
Šilinių kronika: Katalikiškų bendruomenių ir maldos grupių diena
Šilinių kronika: Švč. M. Marijos Gimimo iškilmės ir Lietuvos kariuomenės diena
Šilinių kronika: Palaimintojo Jono Pauliaus II diena
Prasideda Švč. M. Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidai Šiluvoje
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos į Šiluvą bei „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių jubiliejus
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Apaštalinio nuncijaus vizitas Pivašiūnuose
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS SJ homilija Žolinės iškilmės Mišiose Pivašiūnuose
„Bažnyčios žinių“ interviu su arkivyskupu Sigitu TAMKEVIČIUMI ir monsinjoru Adolfu GRUŠU
Marijos diena Šiluvoje: malda už pasaulio jaunimo dienas
Lietuvių jaunieji piligrimai atvyko į Ispaniją
Panevėžio vyskupas JONAS KAUNECKAS kviečia į Žolinės atlaidus Krekenavoje: Krekenavos bažnyčiai suteiktas mažosios bazilikos titulas
Kun. Roberto Grigo atsiliepimas į dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintą žurnalistės Laimos Lavastės straipsnį „Po Bažnyčios pamatais tiksi intrigų bombos“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt