Vyskupo Kęstučio KĖVALO konferencija „Tėvo pažado belaukiant“ (video, V-as palaiminimų sekmadienis)
LVKS Informacija apie pal. Teofiliaus Matulionio minėjimą Lietuvos vyskupijose (2018-05-30)
Arkivysk. G. Grušo homilija Sekminių šv. Mišiose
LVK plenarinis posėdis (2018 m. gegužės 15–17 d.)
Šeštinės ir Marijos diena Šiluvoje: „Jėzus mums atveria Tėvo namų duris.“
LVK Liturgijos komisijos informacija dėl Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, liturginio minėjimo
LVK sekretoriato informacija apie pasirengimą popiežiaus Pranciškaus vizitui į Lietuvą (2018-05-11)
Labdaros ir paramos fondas Bažnyčios kronika pradėjo vykdyti ilgalaikį katalikiškos žiniasklaidos plėtros projektą Lietuvoje. Jo pirmasis etapas – katalikiškos žiniasklaidos tyrimas. KVIEČIAME DALYVAUTI APKLAUSOJE!
Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose
Penktus metus iš eilės susirinkta apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojus (2018)
Vilniaus arkivyskupas atsako, kodėl norint susituokti reikalingas Sutvirtinimo sakramentas
Kauno arkivyskupas palaimino pal. Teofiliui Matulioniui dedikuotą koplyčią Peterburgo Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
Vilniaus arkivyskupas su sostinės meru aptarė pasirengimą popiežiaus vizitui
Atsinaujinimo diena „Dvasios ugnis. Laukiame popiežiaus Pranciškaus“ Kaune
Marijos diena Šiluvoje: „Mergelė Marija perduoda mums savo Sūnaus Prisikėlimo džiaugsmą.“
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Dievo Gailestingumo sekmadienio homilija
Pirmą kartą Lietuvoje vienoje vietoje bus eksponuojami reti originalūs lietuviškų Šventraščių spaudiniai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Velyknakčio šv. Mišiose
LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
Pokalbis su priešsinodinio jaunimo susitikimo dalyviais iš Lietuvos
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kančios pamaldose: „Jis dėl mūsų klusnus iki mirties.“
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo konkursas moksleiviams
Arkivysk. G. Grušas: Persekiojami krikščionys šaukiasi mūsų pagalbos
Kovo 26-ąją – paramos persekiojamiems krikščionims akcijos Lietuvoje
LR Vyriausybė patvirtino Tėvo Stanislovo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo programą
LVK plenarinis posėdis (2018 m. kovo 14–16 d.)
Maldos už seksualinės prievartos aukas diena Lietuvoje
Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą (2018-03-16)
Jaunimo sielovados forume bus gilinamasi į rudenį Romoje vyksiančio Vyskupų sinodo temą
Arkivysk. G. Grušas: Pranciškus suteiks impulsą mūsų tikėjimui
Malda Šiluvoje – už Lietuvą ir popiežių PRANCIŠKŲ jo išrinkimo penktųjų metinių proga
LVK informacinis pranešimas apie Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto sudarymą ir LVK generalinio sekretoriaus padėjėją
Kovo 11-osios arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas
Popiežius Pranciškus aplankys Lietuvą rugsėjo 22–23 dienomis
250 Lietuvos vienuolių rinksis Panevėžyje
Konsekruota nauja Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Balbieriškyje
Arkivyskupas G. GRUŠAS pristatė tyrimo dėl nepilnamečio galimo seksualinio išnaudojimo rezultatus
Vilniaus knygų mugėje. Trečioji diena (fotoreportažas)
Vilniaus knygų mugėje. Antroji diena (fotoreportažas)
Vilniaus knygų mugėje. Pirmoji diena (fotoreportažas)
Br. Julius Sasnauskas OFM – tarp šimto Valstybės atkūrimo 100-mečio proga valstybės apdovanojimus gavusių Lietuvos ir užsienio piliečių. Sveikiname!
LVK: Laiškas maldos už lietuvius pasaulyje dienai
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Vasario 16-ąją Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Padėka Dievui už Nepriklausomybės šimtmetį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Arkivyskupas G. GRUŠAS: Valstybė yra bendrasis gėris, tačiau ji kyla iš asmeninės atsakomybės
Vasario 16-ąją – Padėka Dievui už Nepriklausomybės šimtmetį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Varpų gausmas Šimtmečiui 12.30 val., 13 val. iškilmingos šv. Mišios Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje
Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ sveikinimas LIETUVOS valstybės atkūrimo šimtmečio proga
Lietuvos vėliavos spalvomis nušvis Vilniaus katedros varpinė
Malda už Lietuvą Šiluvoje
Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Nekaltajai Marijos Širdžiai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija šv. Mišiose Trakuose, Trakų bazilikoje šv. Mišiose, kuriose Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Mirė Panevėžio vyskupas emeritas teol. lic. JUOZAS PREIKŠAS (1926-1951-1984-2018)
Lietuvių Padėkos dovana popiežiui Pranciškui
Vyskupo Jono IVANAUSKO pamokslas Romos šv. Baltramiejaus bazilikoje
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS apie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų atvežimą į Romą (video)
Lietuviai padėkojo popiežiui už Teofiliaus Matulionio beatifikaciją
Šimtmečio proga Bažnyčia iškilmingai patikės Lietuvą Dievo Motinos globai
Teofiliaus Matulionio atminimas įamžintas Romoje
Lietuviai dalyvavo COMECE konferencijoje apie Europą ir krikščionybę
LVK Pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO komentaras dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą
Lietuvos vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Atsinaujinimo diena „Tėvo širdis“
Vysk. Dariaus Trijonio pamokslas ekumeninėse pamaldose už krikščionių vienybę
Ligonių diena Šiluvoje
LVK sekretoriato informacija apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių pirmąjį Gavėnios penktadienį, 2018 m. vasario 16 d.
LVK plenarinis posėdis (2018-01-15)
Arkivysk. P. R. GALLAGHERIO pamokslas Sausio 13-osios šv. Mišiose Vilniaus katedroje
Palaimintojo Teofiliaus litanija
Sausio 13-osios šv. Mišių Vilniaus Katedroje įrašas
Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija (2018-01-13; LRS Youtube)
Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretoriaus arkivyskupo Polo Richardo Galagerio kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime (lrs.lt)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIUS kalba Sausio 13-ąją LR Seime
Sausio 13-ąją Šiluvoje – malda už Lietuvą ir jos laisvės gynėjus
Sausio 13-osios dienos minėjimuose – Šventojo Sosto diplomatijos vadovas
Vysk. Darius Trijonis: Noriu eiti į žmones atvira širdimi
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje vėl vyks sielovadinė ir socialinė veikla
Šiauliuose vyko Septynioliktoji vyskupijos šeimų šventė
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija teikiant kunigystės šventimus Kauno arkikatedroje bazilikoje
Taizé susitikime Bazelyje – 250 jaunuolių iš Lietuvos
Vyks. A. Poniškaičio pamokslas, Šventosios Šeimos šventė, 2017
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje minint šv. Steponą ir bazilikos konsekracijos 13-ąsias metines
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO Piemenėlių Mišių homilija
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO Piemenėlių Mišių pamokslas
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO (vaizdo) sveikinimas šv. Kalėdų proga
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO (vaizdo) sveikinimas šv. Kalėdų proga
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO (vaizdo) sveikinimas šv. Kalėdų proga
Kalėdų proga Lietuva Popiežiui dovanojo mažiausią pasaulyje prakartėlę
Vyskupo Dariaus TRIJONIO konsekracijos šv. Mišių įrašas
Arkivysk. Gintaro GRUŠO pamokslas vyskupo D. Trijonio šventimų Mišiose
Vilniuje vyskupu pašventintas Darius TRIJONIS (+foto)
Pirmą kartą Trakuose įvyko Mariologinis kongresas
Telšių vyskupijos vyskupo K. Kėvalo adventinis sveikinimas
Marijos diena Šiluvoje
LVK sekretoriato informacija apie 2017 metų Kūčių ir Kalėdų šventimo tvarką
Mariologinis kongresas Trakuose
Atnaujinti santykio su Marija – į Mariologinį kongresą Trakuose
Ligonių diena Šiluvoje – su asmenišku ligonių palaiminimu
LVK plenarinis posėdis (2017 m. lapkričio 20–22 d.)
POPIEŽIUS IŠREIŠKĖ NORĄ APLANKYTI MŪSŲ KRAŠTĄ
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt