Popiežiaus vizito išvakarėse Vilnių garsinantis paveikslas atgijo virtualioje realybėje
Arkivysk. G. Grušas. Paskutinės ypatingo svečio laukimo dienos
Prel. Edmundo Putrimo, LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai, homilija Šiluvoje, maldos už lietuvius pasaulyje dieną
Vysk. Darius Trijonis: Kaip ruoštasi Lietuvos jaunimo susitikimui su Šventuoju Tėvu?
Po 7 metų pertraukos pašto ženklą vėl papuoš popiežiaus atvaizdas
Vysk. A. Jurevičius: Minime kankinius, bet tuo pat metu su viltimi žiūrime į ateitį
Lietuvoje Caritas kviečia prisijungti prie paramos kampanijos nelaimės ištiktai Indijai
Popiežiaus vizito organizatoriai: „Atversime papildomą sektorių Kauno Santakoje“
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: sekti mūsų Mokytoju ir Viešpačiu
ŠILINĖS užbaigtos padėka Dievui ir malda už lietuvius pasaulyje
ŠILINĖS: Šeimų ir bendruomenių dieną – Santuokos pažadų atnaujinimas ir žinia iš Fatimos
Šilinės: CARITO Susitikimų palapinėje Šiluvoje – įvaikinimo, benamystės, pabėgėlių, prekybos žmonėmis, nuteistųjų ir kitos temos
ŠILINĖS: malda už ligonius ir jais besirūpinančius – medikus, slaugytojus, tarnybas, draugijas bei CARITĄ
ŠILINĖS: Jaunimo diena su katalikiškų mokyklų bendruomenėmis
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kunigų dieną Šiluvoje
ŠILINĖS: malda už kunigus ir jų misiją žadinti Dievo troškimą
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López QUINTANOS homilija Šiluvoje
ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės dieną – karių Sutvirtinimas ir malda, kad pasaulis džiaugtųsi taikos vaisiais
Popiežiaus vizitui skirtai giesmei sukurtas vaizdo klipas
Kviečiame tapti Dievo Gailestingumo atvaizdo dalimi
Savanoriai rengėsi būti stebuklo dalimi
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: Jėzus – „didis tiltų statytojas“
ŠILINĖS: malda už visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojus, tiesos ir teisingumo liudijimą
Lietuvos laisvės diena Šiluvoje
Popiežiaus vizito jaunimo giesmė ir paveikslas iš žmonių veidų
ŠILINĖS: Švč. M. Marijos Gimimo šventė ir malda už kultūros bei žiniasklaidos darbuotojus
ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II diena su pašvęstojo gyvenimo broliais ir seserimis
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas jubiliejiniuose Trakinių atlaiduose
Prasidėjo jubiliejiniai Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai
LIETUVOS VYSKUPŲ KREIPIMASIS ARTĖJANT ŠVENTOJO TĖVO VIZITUI LIETUVOJE RUGSĖJO 22 D. IR 23 D.
Artėja ŠILINĖS: švęskime Lietuvos laisvę ir renkimės priimti Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS palaiminimą mūsų kraštui
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“
LVK plenarinis posėdis (2018-08-30)
Lietuvą jau pasiekė popiežiaus papamobiliai
Kaip patogiai atvykti į susitikimus su popiežiumi Pranciškumi?
„Sostinės dienose“ – koncertas laukiantiems Popiežiaus
Atgarsiai apie Žolinės atlaidus Krekenavoje
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: Kas man yra Jėzus
Baltijos kelio dieną – apie kelius, kuriuose Lietuvos žmonės sutiks popiežių Pranciškų
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Šiluvoje: „Mums reikia Jėzaus“
Padėkos dieną Šiluvoje – piligrimų eisenos su popiežiaus Pranciškaus mintimis apie Viešpaties kryžių ir tikrą laisvę su Juo
Kauno arkivyskupo L. Virbalo pamokslas įamžinant LR ministrų atminimą Didžiosios kovos apygardos partizanų parke
Artėja ŠILINĖS: švęskime Lietuvos laisvę ir renkimės priimti Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS palaiminimą mūsų kraštui
Šventasis Tėvas Pranciškus laišku kreipėsi į Dievo tautą
Didžiųjų Žolinės atlaidų pagrindinė diena Krekenavos bazilikoje
Lietuvoje susitiks Europos pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: Ką reiškia „valgyti Jėzaus kūną ir gerti Jėzaus kraują“?
Kauno arkikatedroje – vyskupo dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai
Vyskupas nominatas Algirdas Jurevičius: Žolinės homilija Pivašiūnuose
Kauno arkivyskupo L. Virbalo homilija teikiant šventimus vyskupui Algirdui Jurevičiui
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: „Laiminga įtikėjusi“
Arkivysk. G. Grušo Žolinių dienos pamokslas Krekenavos atlaiduose
Kaip Lietuvos valstybė ruošiasi popiežiaus vizitui? Pokalbis su ambasadoriumi
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: Jei širdis uždara tikėjimas į ją nepatenka
Marijos diena Šiluvoje: „Esame tikri Marijos artumu mums.“
„Lietuvos geležinkeliai“ – popiežiaus vizito pagrindinis vežėjas
Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ganytojiškas laiškas piligrimams Žolinės atlaidų proga
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: Atrasti ir pažinti duonos davėją
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas apie Vilniaus reklaminę kampaniją
Susitikti su popiežiumi galės visi
Visi Lietuvos žmonės kviečiami susitikti su popiežiumi Pranciškumi – pradedama registracija
Kryžių kalno atlaidai
Skaitome evangeliją su Pranciškumi: Jėzus malšina Dievo alkį
Trakų Dievo Motinos jubiliejaus proga – pirmasis bendras Lietuvos ir Lenkijos pašto ženklas
Į jaunimo susitikimą su popiežiumi kvies speciali giesmė
Kryžių kalno atlaidų vigilija (+foto)
Liepos 15-oji – Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų pagrindinė diena
Septintoji pal. arkivyskupo Jurgio atlaidų diena
Šeštoji pal. arkivyskupo Jurgio atlaidų diena
Penktoji pal. arkivyskupo Jurgio atlaidų diena
Marijos diena Šiluvoje
Aiškėja popiežiaus vizito biudžetas
Baigėsi popiežiaus vizito savanorių registracija
Ketvirtoji pal. arkivyskupo Jurgio atlaidų diena
Trečioji pal. arkivyskupo Jurgio atlaidų diena
Socialinių darbuotojų ir savanorių diena Pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose
Marijampolėje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio atlaidai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Valstybės dienos pamokslas Vilniaus arkikatedroje
Arkivyskupo Liongino VIRBALO malda pristatant visuomenei „Laisvės karį“ Kauno pilyje
ŽK: Liepos 5 dieną melstasi už policijos ir teisėsaugos žmones
ŽK: Liepos 4 diena – maldų už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo sistemos darbuotojus laikas
ŽK: Liepos 3 dieną melstasi už „Caritas“ organizaciją bei visus sergančiuosius
Žemaičiu Kalvarija: Valstybės vadovų, Politikų ir Savivaldybių darbuotojų diena
Paskelbta popiežius PRANCIŠKAUS vizito PROGRAMA
Žemaičių Kalvarijoje prasidėjo Lietuvos šimtmečio atlaidai
Popiežiui lankantis Lietuvoje – nemokamas viešasis transportas Vilniuje ir Kaune
Vyskupu nominuotas ir Kauno arkivyskupijos augziliaru paskirtas mons. Algirdas JUREVIČIUS (2018 07 02)
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS apie Pranciškaus vizitą
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro LÓPEZ QUINTANA homilija Kaišiadorių katedroje
Dėkojame už Teofilių ir laukiame popiežiaus Pranciškaus!
Teofiliškasis Švenčiausiosios Mergelės Marijos šeštadienis
Arkivyskupo G. GRUŠO homilija Gedulo ir vilties bei Pal. Teofiliaus minėjimo dieną Vilniaus katedroje
Arkivyskupo emerito S. TAMKEVIČIAUS kalba LR Seime minint Gedulo ir vilties dieną
Marijos diena Šiluvoje: „Dėkokime Dievui, kad išsaugojome tikėjimą ir viltį.“
Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis dėl Stambulo konvencijos „Bažnyčia – už moterų prigimtines teises“
LVK plenarinis posėdis (2018-06-12)
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija „Dievo meilės atminimas atskleidžia mūsų tapatybę“
Nuolatinių diakonų ugdymo centre įvyko stojamieji egzaminai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt