Arkivysk. Gintaro GRUŠO pamokslas minint Laisvės gynėjų dieną
Sausio-13-ąją – malda Šiluvoje už Lietuvą ir jos laisvės gynėjus
KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI. Arkivyskupo Liongino VIRBALO laiškas kunigams ir tikintiesiems apie sielovados pasiūlymą 2019-iesiems
Arkivyskupui Sigitui TAMKEVIČIUI įteikta Stasio Lozoraičio premija – padėkos ir pagarbos ženklas už laisvės žodį
Jėzuitai pradeda jubiliejinius metus su šūkiu: pažinti, pamilti, dalintis!
LVK plenarinis posėdis (2019-01-08)
Arkivyskupui Sigitui TAMKEVIČIUI skirta jubiliejinė Stasio LOZORAIČIO premija
Šiauliuose vyko vyskupijos šeimų šventė
Lietuvos žurnalistai svarbiausiu 2018 m. įvykiu pripažino popiežiaus Pranciškaus vizitą
„Iškalbingiausia – meilė“. Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija minint šv. Steponą ir Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 14-ąsias metines
„Iš tiesų Dievo karalystė yra arčiau nei galvojame“. Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Šv. Kalėdų nakties Mišių pamokslas
„Gimęs KŪDIKIS yra Dievo Sūnus, mūsų Gelbėtojas“. Arkivyskupo Liongino VIRBALO Piemenėlių Mišių homilija
LVK sekretoriato informacija apie LVK atstovės spaudai paskyrimą
Gruodžio 13-osios pamaldos Šiluvoje: „Tai Marijos laikas.“
LIETUVOS VYSKUPŲ ADVENTINIS LAIŠKAS
Lietuvos vyskupų pareiškimas „KAD VAIKAI IR ŠEIMOS BŪTŲ SAUGŪS“
LVK plenarinis posėdis (2018 11 19–21)
Arkivysk. G. Grušo homilija Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų sekmadienį
Ar gebame išgirsti vargstančiuosius?
Aušros Vartų Marijai – karūna iš žmonių suaukoto aukso
TTGKK 40-mečio minėjimo Kaune pranešimai (vaizdo įrašai)
Kaune paminėtas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsteigimo 40-metis
Padėkos šv. Mišios už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS gyvenimą 80-mečio proga Kauno arkikatedroje (vaizdo įrašas)
Redemptoristai įsikūrė Lietuvoje
Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą „Laisvės žodžio šauklys Sigitas Tamkevičius“
Startuojantis trečiasis pranciškoniškas prakartėlių konkursas plečiasi už Lietuvos ribų
Popiežiaus Pranciškaus padėkos laiškai
Ligoninių kapelionų ir sielovados bendradarbių susitikimas–konferencija Šiauliuose
Vysk. D. Trijonis: „Padėti jaunimui surasti savo kelią“
Bažnyčios ir valstybės atstovai aptarė popiežiaus Pranciškaus vizitą. Spaudos konferencijos MR audioįrašas (2018-10-22)
Popiežiaus vizitas Lietuvoje skaičiais
Atsinaujinimo diena Vilniuje, skirta prisiminti popiežiaus Pranciškaus vizitą bei apmąstyti jo žinią (vaizdo įrašas)
Atsinaujinimo diena „Dėmesio–šventumas–kitoks“ Kaune
Arkivyskupo L. VIRBALO šv. Mišių homilija Atsinaujinimo dienoje „Dėmesio – šventumas – kitoks“
„JĖZAUS žinią perduoti žmonėms – kunigų ir Bažnyčios vadovų atsakomybė“. Dr. Ralpho MARTINO (JAV) pranešimas seminare kunigams
Atsinaujinimo diena Klaipėdoje „Dvasinis gyvenimas. Kas?!“ (vaizdo įrašai)
Lietuvoje vieši teologas Ralphas Martinas. Kviečiame išgirsti!
Marijos diena Šiluvos šventovėje: „Mergelė Marija – visų Motina“
Maldos popietė su mokymu „Kaip Lietuvą mato Dievas popiežiaus Pranciškaus akimis“
Ambasadorius P. Zapolskas. Dvi savaitės po Šventojo Tėvo vizito
Naujai įšventinti Lietuvos vyskupai dalyvavo vyskupų kursuose Romoje
Arkivysk. G. Grušo pamokslas partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvių šv. Mišiose
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė gavo Popiežiaus Pranciškaus padėkos laišką už šiltą ir nuoširdų priėmimą per jo valstybinį vizitą Lietuvoje
Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvės
LVK sekretoriato informacinis pranešimas apie padėkos už popiežiaus Pranciškaus vizitą renginius (2018-10-05)
LVK sekretoriato informacinis pranešimas dėl visuotinių atlaidų įprastinėmis sąlygomis suteikimo visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlį (2018-10-05)
Vysk. D. Trijonis: „Norime popiežiui pasakyti kuo gyvena mūsų jaunimas“
Spalį popiežius Pranciškus kviečia melstis Rožinį už Bažnyčią: maldos lietuviškai
Senjorams padedančios organizacijos kviečia – aplankyk ir nudžiugink savo senelį
Jubiliejinėje Renovabis konferencijoje – ir Lietuvos atstovai
Popiežiaus vizitas organizatorių akimis – laiptelis, nuo kurio atsispyrę turime eiti toliau (bernardinai.lt)
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO padėka žmonėms pasibaigus popiežiaus vizitui
Po atsisveikinimo ceremonijos Popiežius Pranciškus išskrido į Estiją
Arkivysk. Gintaras Grušas: Popiežius lūkesčius išpildė su kaupu
Šįryt popiežius Pranciškus išskrido į Latviją
Dvi įvykių kupinas dienas Popiežius laimino Lietuvos žmones ir jiems kalbėjo
Popiežiaus Pranciškaus įrašas Okupacijos ir laisvės kovų muziejaus garbės svečių knygoje
Popiežius Pranciškus pagerbė okupacijų aukas
Popiežius Pranciškus pagerbė Lietuvos Holokausto aukas Vilniaus geto teritorijoje
Lukiškių aikštėje atvykstančio popiežiaus laukia kovojusieji už laisvę, politiniai kaliniai ir tremtiniai
Popiežius kvietė kunigus ir pašvęstuosius susitapatinti su Jėzumi, bendruomeniškai būti Jo likimo dalininkais
Vyskupo Lino VODOPJANOVO OFM sveikinimas Šventajam Tėvui
Trijų Baltijos šalių kunigai, vienuoliai ir seminaristai laukia į Kauno katedrą atvykstančio popiežiaus
Malda, tradiciškai kalbama Vatikane, šiandien buvo transliuojama visam pasauliui iš Kauno
Arkivyskupo Liongino VIRBALO sveikinimas ir padėka Šventajam Tėvui
Popiežius paragino dovanoti save kitiems netrokštant tapti herojais
Popiežiaus aukojamose šv. Mišiose dalyvauja daugiau nei 100 000 žmonių, jas aukoja virš 800 kunigų ir muzikuoja apie 300 atlikėjų
Laukti popiežiaus Kauno Santakoje žmonės rinkosi nuo 5 val. ryto
Sekmadienį Popiežius lankysis Kaune ir Vilniuje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO kreipimasis į popiežių Pranciškų
Popiežius jaunimui: „Neleiskite, kad pasaulis jus įtikintų, jog geriau yra eiti po vieną“
Popiežius, važiuodamas papamobiliu iš Aušros Vartų į Katedros aikštę, neplanuotai sustojo palaiminti ligonių
Popiežius Pranciškus meldėsi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje
Į susitikimą su Popiežiumi susirinkęs jaunimas užpildė visą Katedros aikštę ir jos prieigas
Prie Aušros Vartų popiežiaus laukia daugiavaikės, vaikus globojančios ar juos įvaikinusios šeimos, našlaičiai ir ligoniai
Prezidentė su Popiežiumi aptarė Lietuvai ir Europai svarbius iššūkius (lrp.lt)
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą proga (lrp.lt)
Popiežiaus linkėjimai Lietuvai (įrašas Prezidentūros svečių knygoje)
Popiežių Pranciškų oro uoste sveikino vaikai
Kard. A.J. Bačkis: Laukiame popiežiaus padrąsinimo eiti pirmyn
Popiežiaus vizito savanoriai jau atvyko! (fotoakimirkos)
Popiežiaus vizito išvakarėse Vilnių garsinantis paveikslas atgijo virtualioje realybėje
Arkivysk. G. Grušas. Paskutinės ypatingo svečio laukimo dienos
Prel. Edmundo Putrimo, LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai, homilija Šiluvoje, maldos už lietuvius pasaulyje dieną
Vysk. Darius Trijonis: Kaip ruoštasi Lietuvos jaunimo susitikimui su Šventuoju Tėvu?
Po 7 metų pertraukos pašto ženklą vėl papuoš popiežiaus atvaizdas
Vysk. A. Jurevičius: Minime kankinius, bet tuo pat metu su viltimi žiūrime į ateitį
Lietuvoje Caritas kviečia prisijungti prie paramos kampanijos nelaimės ištiktai Indijai
Popiežiaus vizito organizatoriai: „Atversime papildomą sektorių Kauno Santakoje“
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: sekti mūsų Mokytoju ir Viešpačiu
ŠILINĖS užbaigtos padėka Dievui ir malda už lietuvius pasaulyje
ŠILINĖS: Šeimų ir bendruomenių dieną – Santuokos pažadų atnaujinimas ir žinia iš Fatimos
Šilinės: CARITO Susitikimų palapinėje Šiluvoje – įvaikinimo, benamystės, pabėgėlių, prekybos žmonėmis, nuteistųjų ir kitos temos
ŠILINĖS: malda už ligonius ir jais besirūpinančius – medikus, slaugytojus, tarnybas, draugijas bei CARITĄ
ŠILINĖS: Jaunimo diena su katalikiškų mokyklų bendruomenėmis
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kunigų dieną Šiluvoje
ŠILINĖS: malda už kunigus ir jų misiją žadinti Dievo troškimą
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López QUINTANOS homilija Šiluvoje
ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės dieną – karių Sutvirtinimas ir malda, kad pasaulis džiaugtųsi taikos vaisiais
Popiežiaus vizitui skirtai giesmei sukurtas vaizdo klipas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt