Vienas iš Tikėjimo metų vaisių – Vilniaus senamiestyje visą parą atvira šventovė
 
 

Lapkričio 24 d. visoje Katalikų bažnyčioje užbaigiami Tikėjimo metai. Vienas iš Tikėjimo metų vaisių Vilniaus krašte – Vilniaus senamiestyje esanti Dievo Gailestingumo šventovė tampa prieinama žmonėms visą parą. Šią dieną visose pasaulio katedrose, bažnyčiose vyksta baigiamieji metų renginiai. Vilniaus arkikatedroje sekmadienį 12.30 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Vatikane, viso pasaulio katedrose ir parapijų bažnyčiose Tikėjimo metai bus iškilmingai užbaigiami kartu išpažįstant mūsų tikėjimą. Vilniaus arkikatedroje šv. Mišiose dalyvaus Vilniaus arkivyskupijos parapijų ir vienuolijų atstovai. Jiems arkivyskupas įteiks Tikėjimo išpažinimo maldos tekstą. Tikėjimo išpažinimas – tai tikėjimo simbolis, į kurio žodžių prasmę gilintasi visus metus.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas primena: „Kaip rašoma apaštališkajame laiške „Tikėjimo vartai“, Tikėjimas yra mūsų gyvenimo palydovas, leidžiantis nuolat nauju žvilgsniu išvysti tai, ką Dievas dėl mūsų daro. Tikėjimas, siekiantis įžiūrėti laiko ženklus šiandienėje istorijoje, įpareigoja kiekvieną iš mūsų tapti gyvu Prisikėlusiojo buvimo pasaulyje ženklu.“

Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje sekmadienį 19.30 val. Vakarinei liturginei maldai – mišparams ir šv. Mišioms vadovaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Tikėjimo metais šventovėje pradėta Švč. Sakramento adoracija taps nuolatinė. Dievo Gailestingumo šventovė bus ne vienintelė bažnyčia Vilniuje, kurioje meldžiamasi visą parą. Jau dešimtus metus nuolatinė adoracija vyksta Šv. Jono brolių Vilniaus vienuolyno Išganytojo bažnyčioje Antakalnyje.

Tikėjimo metų proga Lietuvoje vyksta nepertraukiamas maldos budėjimas, kas parą perduodamas vis kitai parapijai. Šiuo metu toks budėjimas vyksta Vilniaus arkivyskupijos parapijose. Jis baigsis Naujųjų metų rytą Vilniaus arkikatedroje. Nepertraukiamos Švč. Sakramento adoracijos vietų sąrašas skelbiamas tinklalapyje www.tikejimometai.lt.

Tikėjimo metus, kurie prasidėjo 2012 m. spalio 11 d., paskelbė popiežius emeritas Benediktas XVI. Ši data susijusi su Vatikano II Susirinkimo pradžios penkiasdešimtmečio ir naujojo visuotinio Katekizmo laidos dvidešimtmečio sukaktimis. Šiais metais tikintieji buvo kviečiami giliau apmąstyti savo tikėjimą Kristumi ir plačiau atverti Jam savo širdies duris, iš naujo suvokti savo vietą Bažnyčioje, suprasti Bažnyčios uždavinius ir krikščionio pašaukimą.

Živilė Šeporaitytė
Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorė
Mob. tel. 8 646 67 844, el. p. komunikacija@vilnensis.lt  

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt