Lietuvos Caritas pradėjo konsultuoti sergančius epilepsija ir jų artimuosius
 
 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
LIETUVOS CARITAS
2013 09 11

Socialinio darbo naujovė – konsultavimo paslaugos sergantiems epilepsija ir jų artimiesiems

Lietuvos „Caritas“ pradėjo naują projektą „Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras“, kurio tikslas yra konsultuoti epilepsija sergančius suaugusius žmones, epilepsija sergančių vaikų šeimas, taip pat ir dirbančius įvairiose organizacijose žmones, kontaktuojančius su epilepsija sergančiais asmenimis.

Medicininė pagalba epilepsija sergantiems asmenims turi savo tradicijas, įdirbį ir patikimumą, tuo tarpu socialinis darbas su sergančiais epilepsija žmonėmis – tai palyginti nauja Lietuvoje profesinė veikla. Socialinio darbo integravimas į epilepsija sergančiųjų medicinos priežiūrą sudarytų sąlygas "visa apimančiai globai", paremtai požiūriu, kad epilepsijos būseną sudaro ne tik priepuoliai, bet ir psichinė bei socialinė žmogaus gyvenimo situacija. Socialiniai darbuotojai žvelgia į žmogų jį supančių socialinių santykių kontekste ir siekia kartu su juo kurti palankią aplinką asmeniniam, profesiniam augimui bei bendradarbiavimui su kitais – artimaisiais, šeimos nariais, bendradarbiais, gydytojais, kaimynais ir kt. Visa apimanti globa sieja medicininę intervenciją pvz., gydymą antiepileptiniais vaistais ir chirurgiją, su ne-medicinine intervencija pvz., konsultavimu, informavimu, psichosocialiniu asistavimu, reabilitacija. Toks epilepsija sergančiųjų priežiūros modelis yra įgyvendintas Vokietijos epilepsijos centruose "Bethel" (Bielefelde) ir "Kleinwachau" (Raderberge). Minimi epilepsijos centrai bendradarbiauja su Lietuvos „Carito“ projektu.

Epilepsija – dažniausia lėtinė nervų sistemos liga, kuri buvo žinoma jau senovėje, tačiau apie ją vis dar vengiama kalbėti. Epilepsija yra žinoma tūkstantmečius, nuo Mesopotamijos laikų. Nors šiandien mes gyvename visiškai kitoje epochoje, mūsų žmones vis dar tebeveikia viduramžiškas mąstymas, mistiniai įsivaizdavimai apie šią ligą prisideda prie to, kad kai kurie sergantieji epilepsija mieliau apie tai tyli nei bent žingsnį pajuda link visuomenės. Dažnai apie epilepsiją nekalbama šeimoje, taip pat apie ją nekalbama su draugais ir darbo kolegomis.

Epilepsija Europoje vis dar yra likusi „liga visuomenės šešėlyje“. Epilepsijos priežiūra yra viena iš prioritetinių PSO sričių. Pasaulyje epilepsija serga 50 milijonų žmonių, tai yra svarbi visuomenės sveikatos problema. Europoje yra 6 milijonai sergančių epilepsija asmenų. Lietuvoje yra per 20 tūkstančių epilepsija sergančių vaikų ir suaugusiųjų.

2012 m. Lietuvoje atliktas epilepsija sergančių asmenų psichosocialinės situacijos tyrimas parodė, kad suaugusieji epilepsija sergantys asmenys jaučia stigmą nepriklausomai nuo neuroepilepsinių veiksnių, tokių kaip priepuolių dažnumas, amžius, kuriame prasidėjo epilepsija, ir socialinių - demografinių veiksnių - lyties, užimtumo situacijos, šeiminės padėties, gyvenamosios vietos. Stigma yra glaudžiai susijusi su sergančių epilepsija asmenų patiriama socialine izoliacija. PSO tyrimų duomenimis, socialinė izoliacija yra baimės, kad epilepsijos priepuolis įvyks visuomenės akivaizdoje, ir baimės fiziškai susižeisti pasekmė. Tokios baimės veda į savo galimybių atsisakymą ir neigiamai veikia tarpasmeninius santykius. Tarpasmeninių santykių problemos atsispindi sergančių žmonių vedybų ir vaisingumo statistikoje. Europiečiai teigia, kad epilepsija pastoviai veikia jų planus ir ateities siekius, jų jausmus apie save ir socialinį gyvenimą. Dažniausiai pasirenkama ligos valdymo strategija yra užsidarymas savo namuose.

Lietuvos „Caritas“, atsižvelgdamas į sergančiųjų epilepsija situaciją, remia socialinio darbo paslaugų plėtros epilepsijos srityje iniciatyvą ir sudaro sąlygas įgyvendinti „Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro“ tikslus. Šiame centre dirbantys socialiniai darbuotojai suteikia emocinę paramą, išgyvenantiems nerimą, baimę dėl ligos ir ateities perspektyvos bei konsultuoja:

specifiniais su epilepsija susijusiais klausimais ir suteikia pagalbą siekiant išlaikyti arba atstatyti ieškančio pagalbos asmens dalyvavimą visuomenės gyvenime;

  • socialiniais klausimais, tokiais kaip partnerystė, šeima, auklėjimas, integravimas į vaikų darželį ar mokyklą;
  • profesiniais klausimais, pvz. darbo vietos išlaikymo;
  • pagalbos teikimo organizavimo klausimais, įveikiant kasdienines situacijas, tokias kaip mobilumas, laisvalaikis;
  • namų aplinkos formavimo klausimais, siekiant išvengti sužeidimų priepuolių metu;
  • informacijos paieškos klausimais, pvz. neįgalumo įforminimo;
  • palydėjimo arba nukreipimo į valdžios institucijas ar kitas tarnybas klausimais.

Šalia individualaus socialinio darbo Lietuvos Caritas planuojama kurti epilepsija sergančiųjų suaugusių asmenų ir tėvų bei globėjų, auginančių epilepsija sergantį vaiką, savitarpio pagalbos grupes. Sergantys epilepsija žmonės, epilepsija sergančių vaikų tėvai ir globėjai kviečiami kreiptis telefonu 864637802, el. paštu caritas.epilepsija@gmail.com darbo dienomis ir užsiregistruoti pokalbiui su socialine darbuotoja. Konsultavimo paslaugos yra nemokamos.

Lietuvos Carito informacija


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt