Rugsėjo pradžioje Lietuvoje lankysis Pal. Jono Pauliaus II biografas George`as Weigelis
 
 

Rugsėjo pradžioje Lietuvoje lankosi žinomas rašytojas, pal. Jono Pauliaus II draugas ir biografas George`as Weigelis. G. Weigelis dalyvaus pal. Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmečio minėjimo renginiuose. Svečias pasisakys Konferencijoje LR Seime, skaitys atviras paskaitas Kaune ir Vilniuje, dalyvaus minėjimuose Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje bei šv. Jonų bažnyčioje.

Norintieji išgirsti George`ą Weigelį Lietuvoje kviečiami į pal. Jono Pauliaus antrojo vizito Lietuvoje minėjimo renginius rugsėjo 4 d. 13 val. Vilniaus arkikatedroje, o rugsėjo 6 d. 18 val. šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje. George`as Weigelis skaitys atviras paskaitas Kaune rugsėjo 5 d. 18 val. KTU III rūmuose (Ateitininkų rūmai, Laisvės al. 13), o rugsėjo 6 d. 15 val. Vilniuje VU TSPMI (Vokiečių g. 10).

Daugiau negu dvidešimties knygų autorius George`as Weigelis rašo straipsnius, ruošia apžvalgas visuomenės, politikos, kultūros, moralės, Bažnyčios klausimais daugeliui žurnalų bei laikraščių JAV. G. Weigelis sovietmečiu įvairiai rėmė Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidybą ir sklaidą, aktyviai prisidėjo prie kovos su persekiojimu dėl religijos. Jis yra dažnas televizijos ir radijo laidų svečias, o „NBC News“ komentuoja Vatikano klausimus.

G. Weigelis teigia, kad XXI amžiaus katalikybė – tai kultūrą formuojanti kontrkultūra, kiekvienam žmogui teikianti gilią alternatyvą postmodernybės skatinamam ir dvasią dusinančiam egocentrizmui. Svečias kalba apie Bažnyčios atsinaujinimą, orientuotą į misiją. Evangelinė katalikybė siunčia žmones į kasdienę misijų teritoriją, kurioje vis labiau įsigali dvasinis nuobodulys ir agresyvus sekuliarizmas. Šių laikų ir ateities katalikybė formuos mokinius, kurie savo gyvenimu ir savo siekių kilnumu liudys tikėjimą, viltį ir meilę.

Sovietmečiu G. Weigelis buvo politinis ir moralinis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos rėmėjas. Jis padėjo įsteigti Lietuvių katalikų religinės laisvės grupę JAV Senate ir Atstovų Rūmuose, kuri gynė persekiojamuosius už religiją ir jų teises. G Weigelis organizavo lietuvių, buvusių politinių kalinių ir tremtinių, susitikimus su aukštais JAV pareigūnais. Jo rūpesčiu 1989 m. Vašingtone JAV viceprezidentas D. Quayle įteikė laisvės žymenį buvusiam kaliniui kun. Alfonsui Svarinskui.

Vasaromis G. Weigelis ir kiti katalikų intelektualai Lenkijoje organizuoja Tertio Milennio seminarus apie laisvąją visuomenę, kuriuose su studentais iš JAV ir rytų bei centrinės Europos šalių diskutuoja apie krikščionybę liberalios demokratijos ir kapitalizmo kontekste. Apie kalbėtoją studentai sako: „Pranešėjas gilius dalykus pateikia paprastai, tačiau be nuolaidžiavimo klausytojui, pataikavimo masinei kultūrai. G. Weigelis teiginius iliustruoja įvairiapusiais pavyzdžiais, kalba aiškiai ir paprastai.“

G. Weigelis atstovauja Etikos ir viešosios politikos centrą (anglų k. – „Ethics and Public Policy Center“) Vašingtone, kuriame analizuojami viešosios politikos klausimai, remiantis judėjo-krikščioniška moraline tradicija.

Paskutinioji G. Weigelio knyga: „Evangelical Catholicism: Deep Reform in the 21st-Century Church“ („Evangelinė katalikybė: gili reforma XXI amžiaus Bažnyčioje“). Pasaulinį pripažinimą rašytojui pelnė popiežiaus Jono Pauliaus II biografija „Witness to Hope“ („Vilties liudytojas“). Į Lietuvių kalbą 2008 m. išversta ir išleista jo knyga „Laiškai jaunam katalikui“ (UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“).

Su G. Weigelio publikuotomis apžvalgomis galima susipažinti čia: www.archden.org/weigel (tekstai anglų k.).

Parengė:
Živilė Šeporaitytė
Vilniaus arkivyskupijos kurijos Komunikacijos koordinatorė
tel. 8 646 678 44, el. p. komunikacija@vilnensis.lt

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt