Lietuvos Caritas: „Apakintas neapykantos nematys, norintis padėti visada pasidalins“
 
 

Parašyti šį straipsnį paskatino perskaitytas neseniai portale bendraukime.lrytas.lt publikuotas Dariaus Petraičio straipsnis „Gal laikas iš Bažnyčios atsiimti tai, kas priklauso žmonėms?“ Autorius jame klausė: „Kada Bažnyčia pasidalins savo turtais su paprastais žmonėmis? <…> Kada ištiesite pagalbos ranką sergančiam, našlaičiui, vaikui, seneliui?”

Turime priminti, o kai kam gal ir pirmąsyk papasakoti, kad Bažnyčia – tai ne tik pastatas, kuriame laikomos šv. Mišios. Tai – bendruomenė, kurios didžiausią turtą sudaro žmonės. Jie yra Bažnyčios rankos, atliekančios tūkstančius gailestingumo darbų.

Caritas, kitąmet švęsiantis aktyvios veiklos atkūrimo 25-metį, vienija tokius žmones, kurie savo veikloje vadovaujasi Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu.

Caritas organizacijoje Lietuvoje veikia vaikų dienos centrai, senelių namai, labdaros valgyklos, nakvynės namai ir kitos stacionarinės globos įstaigos. Organizacija dalyvauja Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programoje ir maisto produktų paketais aprūpina kasmet daugiau nei 300 tūkst. žmonių. Dalinant maistą dirba savanoriai, kurie, nepaisydami nei šalčio, fizinių sunkumų ir dažno nedėkingumo, kantriai atlieka savo misiją – padėti artimui.

Karitiečiai vykdo ir įvairius socialinius projektus, kuriais siekiama padėti skurstančioms šeimoms ir vaikams, prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms, esamiems ir buvusiems kaliniams, sunkiai sergantiems ir vienišiesiems. Lietuvos Carito slaugos ir globos namuose skyriaus darbuotojai neslepia, kad tarp kasdien lankomų vienišų senolių yra ir emigrantų tėvų, senelių, tolimesnių giminaičių.

Būtent karitiečiai ištiesia pagalbos ranką Lietuvoje likusiems, kai neužtenka jėgų kasdienei namų ruošai, apsilankymui prekybos centre, kai nėra kam suleisti vaistų ar perrišti žaizdų. Visa tai atliekama visiškai nemokamai 15 Lietuvos miestų. Skyrius yra pasirengęs padėti visiems, kuriems reikalinga pagalba – ribojamas tik apsilankymų skaičius ir jų trukmė.
Prieš Kalėdas Lietuvos Carito Slaugos ir globos namuose skyrius jau nebe pirmą kartą organizavo Gerumo dieną, kurios metu prie kasdienio jų darbo galėjo prisijungti visi norintieji. Vienišiems senoliams buvo padėta pasiruošti šventėms. Kiekvienas dalyvis jautė nebylų aplankytųjų žmonių dėkingumą – jie džiaugėsi ne tik pagalba, bet ir galimybe pabendrauti, papasakoti savo rūpesčius, būti išgirsti.

Per pastaruosius trejus metus Lietuvos Carito skyriai „Slauga ir globa namuose“ be jokio užmokesčio reguliariai lankė 1400 senolių visoje Lietuvoje. Jiems buvo suteikiama buities, maisto ruošos, asmens higienos pagalba. Savanoriai ir darbuotojai žmones lydėjo į gydymo įstaigas, aprūpino juos maisto produktais, šiltai bendravo ir dalinosi gera nuotaika, tikėjimu ir viltimi.

Apibendrinant galima pasakyti, kad jokiu būdu negalima Bažnyčios kaltinti nereagavimu į sunkią Lietuvos gyventojų padėtį ir pagalbos rankos neištiesimu. Lietuvos Caritas, kaip Katalikų Bažnyčios dalis, jau ketvirtį amžiaus aktyviai rūpinasi vargstančiaisiais, nepriklausomai nuo jų religijos, lyties ar tautybės.

„Lietuvos Caritas“ informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt