Apaštalinis Nuncijus susitiko su Lietuvos egzorcistais ir jų bendadarbiais
 
 

2012 m. lapkričio 11 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija surengė susitikimą su Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje J.E. Arkivyskupu Luigi Bonazzi. Susitikime dalyvavo šeši vyskupų paskirti kunigai egzorcistai iš keturių Lietuvos vyskupijų, grupė kunigų, dirbančių vidinio išgydymo ir užtarimo maldos tarnystėje, keturi gydytojai psichiatrai ir psichoterapeutai, keletas pasauliečių, egzorcistams talkinančių maldos komandoje.

Dalyviai trumpai pasidalino apie savo atliekamą tarnystę, sutinkamus sunkumus ir iššūkius. Nuncijus dėmesingai išklausė pasisakymus, o atsiliepdamas pabrėžė šios tarnystės svarbą Bažnyčioje, ypač šiais Tikėjimo metais, palietė kunigų pasiruošimo jai problemą, pakvietė glaudžiai bendradarbiauti su Vyskupų Konferencija ir savo diecezijų vyskupais. Susitikimą užbaigė Jo Ekscelencijos Nuncijaus vadovaujama malda, kurios pagrindinis leitmotyvas – „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą“.

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt