Apaštalinis Nuncijus susitiko su Lietuvos egzorcistais ir jų bendadarbiais
 
 

2012 m. lapkričio 11 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija surengė susitikimą su Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje J.E. Arkivyskupu Luigi Bonazzi. Susitikime dalyvavo šeši vyskupų paskirti kunigai egzorcistai iš keturių Lietuvos vyskupijų, grupė kunigų, dirbančių vidinio išgydymo ir užtarimo maldos tarnystėje, keturi gydytojai psichiatrai ir psichoterapeutai, keletas pasauliečių, egzorcistams talkinančių maldos komandoje.

Dalyviai trumpai pasidalino apie savo atliekamą tarnystę, sutinkamus sunkumus ir iššūkius. Nuncijus dėmesingai išklausė pasisakymus, o atsiliepdamas pabrėžė šios tarnystės svarbą Bažnyčioje, ypač šiais Tikėjimo metais, palietė kunigų pasiruošimo jai problemą, pakvietė glaudžiai bendradarbiauti su Vyskupų Konferencija ir savo diecezijų vyskupais. Susitikimą užbaigė Jo Ekscelencijos Nuncijaus vadovaujama malda, kurios pagrindinis leitmotyvas – „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą“.

 

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt