Dešimtoji tarptautinė piligrimystė iš Kryžių kalno į Šiluvą
 
 

Rugsėjo 7–9 dienomis per 800 piligrimų keliavo iš Kryžių kalno į Šiluvą. Tai jubiliejinis – dešimtasis piligriminis žygis, inicijuotas ir vadovaujamas Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio.

I-ąjį kartą žygis Kryžių kalnas – Šiluva organizuotas 2003-iaisiais metais, norint paminėti popiežiaus Jono Pauliaus apsilankymo Lietuvoje 10-ties metų jubiliejų ir žygiu sujungti dvi popiežiaus aplankytas Lietuvai reikšmingas šventas vietas: Kryžių kalną ir Šiluvą. Pusketvirto šimto žmonių atsiliepė į kvietimą taip įprasminti popiežiaus vizitą. Nuo tada, kiekvienais metais organizuojamas piligriminis žygis, pritraukdavo vis daugiau piligrimų. 2008-aisiais minėdami 15 metų nuo Šventojo Tėvo apsilankymo, Kryžių kalną su Šiluva sujungė per 1200 žmonių. Daugiausia keliauja moksleiviai.

Į Kryžių kalną žygiui rugsėjo 7 d. rinkosi ne tik iš Šiaulių vyskupijos, bet ir iš daugelio kitų Lietuvos miestų, miestelių. Žygis žinomas ne tik Lietuvoje. Ne pirmi metai būtent šiai piligrimystei atvyksta JAV gyvenantis brazilas bei vienuolis karmelitas, žygio dieną atvykęs iš Airijos. Kiekvienais metais prisijungia grupė Punsko lietuvių iš Lenkijos.

Nors lijo lietus, mažesni ir didesni būreliai su vėliavomis, plakatais, įvairiais skiriamaisiais ženklais rugsėjo 7-ąją jau nuo 10 val. rinkosi Kryžių kalne. 11val. prasidėjo Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos. 12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias. Lietų ganytojas vadino malonių lietumi, o laukiančią trijų dienų piligrimystę – išbandymų kelione: „Nesame turistai, esame piligrimai“, – sakė vyskupas.

Inesa Ratnikaitė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt