Rugpjūtį Pasaulinė Dievo Motinos ikonos piligrimystė gyvybės ir meilės civilizacijai apginti „Nuo vandenyno iki vandenyno“ atkeliauja į Lietuvą
 
 

PLAKATAS:  A4 JPG, 403Kb | A3 PDF, 4.1Mb
IKONA JPG: 327x486, 99Kb | 654x971, 334Kb | 2616x3882, 6.8Mb

2012 m. rugpjūčio 5–12 dienomis Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystės kelias drieksis per Lietuvą. Rugpjūčio 5 d. Skaiskalnės miestelyje (Latvija) po šv. Mišių ikona bus iškilmingai perduota Panevėžio vyskupijos atstovams.

Pasiruošimas piligrimystei prasidėjo š.m. sausio 29 d. Čenstakavoje, Jasna Guros vienuolyne, kuriame susirinko 16 Europos ir Azijos šalių bei JAV gyvybę ir šeimą ginančių organizacijų atstovai. Čenstakava pasaulinės piligrimystės pradžiai pasirinkta neatsitiktinai – stebuklingoji Čenstakavos Dievo motinos Ikona yra svarbi tiek katalikams, tiek ortodoksams.

Tokios apimties akcija gyvybei, meilei ir šeimai apginti yra rengiama pirmą kartą pasaulyje. Ir pirmą kartą į gyvybės ir meilės gynimo akciją vieningai įsijungė abi didžiosios Krikščionių Bažnyčios. Piligriminė kelionė prasidėjo prie Ramiojo vandenyno, Vladivostoke š.m. birželio 15 d. ir turėtų baigtis aplankius 23 šalis bei įveikus 18 tūkstančių kilometrų prie Atlanto vandenyno.

Įsigali mirties kultūra. Kasdien žudomi vaikai pačiame saugiausiame prieglobstyje – motinų įsčiose. Tarptautiniai įstatymai negina negimusiojo gyvybės...Mažiausias žmogus tampa moderniųjų technologijų produktu... Priemonės, naikinančios vaisingumą ir gyvybę, tapo kasdieninio gyvenimo dalimi...Aršiai puolama santuoka ir šeima...Stovime prieš Tave, mūsų Atpirkėjo Motina, suvokdami, kad vieni nesame pajėgūs laimėti globalinės kovos. Stiprink mus visus. Globok šeimą. Apsaugok gyvybę“, – šiais žodžiais kreipiamasi į Dievo Motiną kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje šventovėje, kurioje piligriminės kelionės metu apsilanko Dievo Motinos paveikslas.

Plačiau apie pasaulinę piligriminė kelionę ir Dievo Motinos ikonos piligrimystės Lietuvoje detales skaitykite internetiniame puslapyje www.nuovandenynoikivandenyno.lt

Dievo Motinos ikonos piligrimystės Lietuvoje organizatoriai:
Lietuvos arkivyskupijos ir vyskupijos
Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje, Vilniaus ir Lietuvos vyskupija
Lietuvos šeimos centras
Santuokos ir šeimos studijų centras, VDU
Katalikiškas mėnraštis šeimai" Artuma"

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt