Jaunųjų ateitininkų stovykloje viešėjo Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi
 
 

Nuo liepos 3 d. Panevėžio r. Berčiūnuose vyko jaunųjų ateitininkų sąjungos organizuojama vasaros stovykla „Mylėk ir daryk ką nori“. Į ją atvyko apie 120 jaunųjų stovyklautojų, kuriais jau antra savaitė rūpinasi gausi vadovų komanda. Stovyklos vyriausioji vadovė – jaunųjų ateitininkų sąjungos pirmininkė Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė, programos vadovė Jovita Vasauskaitė, stovyklos kapelionas – kun. Mozė Mitkevičius.

Stovyklos pagrindinė tema – meilė. Atrasti jos šaltinį ir atpažinti skleidimąsi kiekviename žmoguje padėjo liepos 8 d. į stovyklą atvykęs Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi. Savo paskaitoje garbingas svečias stovyklautojų klausė, kodėl diena užleidžia vietą nakčiai, kodėl lietaus vanduo vėl pakyla į dangų ir kodėl nesulaukęs kitų šypsenos, ją skuba dovanoti pirmas. Atsakymas į šiuos nelengvus klausimus buvo labai paprastas – iš meilės. Šis šiltas susitikimas su nuncijumi paliko didžiulį įspūdį visiems Jo nekantriai laukusiems. Vieni kalbėjo: „Galvojau, kad nuncijus bus kaip žvaigždė, neprieinamas, o jis net ant mano sulūžusios rankos tvarsto pasirašė“.

Stovykloje jaunojo ateitininko egzaminą sėkmingai išlaikė septyni kandidatai iš Alytaus šv. Benedikto gimnazijos, Panevėžio šv. Kazimiero ir Vilniaus Juozo Girniaus kuopų. Būsimi ateitininkai besidžiaugdami puikiais egzamino rezultatais su jauduliu laukia šv. Mišių, kuriose prisieks sekti Kristumi.

Ateitininkų vasaros stovykloje „Mylėk ir daryk ką nori“ vis dar keliama ir nuleidžiama Lietuvos vėliava, sportuojama, dainuojama, žaidžiama, šokama, meldžiamasi, bendraujama ir laukiame stovyklos kulminacijos – talentų vakaro.

Stovyklautojų vardu
Mintautė Šeškaitė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt