Trys šventieji Jonai globos Lietuvos jaunimo dienas 2013 metais „Jus aš draugais vadinu!“
 
 

Joninių išvakarėse vykusiame Lietuvos jaunimo dienų 2013 organizaciniame posėdyje buvo pasirinkti šio jaunimo susitikimo dangiškieji globėjai. Pirmą kartą Lietuvos jaunimo dienas globos ne vienas, o keli šventieji.

LJD 2013 tema – eilutė „Jus aš draugais vadinu!“ yra iš Jono evangelijos. Evangelistas Jonas, myliausias ir ištikimiausias Jėzaus mokinys, ėjęs kartu su savo Mokytoju iki kryžiaus mirties, yra puikus pavyzdys, kaip būti Jėzaus draugu.

Kitas LJD 2013 globėjas – šv. Jonas Krikštytojas, Kauno arkivyskupijos globėjas, kurio gyvenimo misija buvo paruošti Viešpačiui kelią, moko mus kitiems parodyti Kristų.

Jaunimo dienas Kaune globos ir pal. Jonas Paulius II, kurio pastangų dėka ir gimė Jaunimo dienų tradicija. Dažnai vadinamas jaunimo apaštalu, pal. Jonas Paulius II yra iškalbingas liudytojas, kaip šiuolaikinis žmogus gali būti tikru Jėzaus ir visų žmonių draugu.

Visus tris Jonus vienija jų ypatingas santykis su Dievo Motina. Šv. Jonas Krikštytojas buvo susijęs su ja kraujo giminyste. Šv. Jonas Evangelistas iš Viešpaties nuo kryžiaus gavo įpareigojimą ja rūpintis: „Štai tavo motina!“. Pal. Jonas Paulius II po savo mamos mirties pasirinko Švč. Mergelę Mariją savo dvasine Motina, o vėliau ir savo Karaliene, kaip visiško atsidavimo jai ženklą pasirinkęs šūkį „Totus tuus“ (Visas tavo). Marija iš Nazareto, jauna mergina, nuo savo „Taip“ Viešpaties valiai iki paėmimo į Dangų pirma praėjo visą mokinystės kelią ir yra tobulas pavyzdys kiekvienam, norinčiam sekti Kristų ir mokytis ištikimos draugystės.

Lietuvos jaunimo dienos 2013 „Jus aš draugais vadinu!“ vyks kitų metų paskutinį birželio savaitgalį Kaune.

Lietuvos jaunimo pastoracijos centro informacija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt