Lietuvos jaunimo dienos 2013 turi logotipą
 
 

Logotipą „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 1–17) temai kūrė devyniolika autorių. Organizatoriai sulaukė 151 pasiūlymo, didžioji dauguma buvo moksleivių iš visos Lietuvos piešiniai. Organizatoriai džiaugiasi tokiu entuziazmu, nes tai ženklas, kad Lietuvos jaunimo dienos – laukiamos ir jau gerai pažįstamos.Vis dėl to išrinkti logotipą buvo ne taip jau paprasta. Dauguma autorių savo darbuose pabrėžė lietuvišką simboliką arba naudojo bendrus krikščioniškus simbolius. Organizacinei komandai buvo svarbu, kad logotipas visų pirma būtų Jono evangelijos ištraukos atspindys.

Lietuvos jaunimo dienų 2013 logotipe pavaizduoti du asmenys, iš kurių vienas yra Jėzus. Ikonografiškai Jėzus visada vaizduojamas didesnis, jį išskiria nimbas, aureolė, kurioje yra kryžius. Jėzus savo ranka laiko apkabinęs draugą. Tai visiems suprantamas draugystės gestas, pabrėžiantis „Jus aš draugais vadinu”. „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“ – draugystė su Jėzumi visų pirma kyla iš Dievo malonės.

Kitas asmuo – vizualiai panašus į Jėzų, tai – Jo mokinys, Jo sekėjas, Jo draugas: „būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“. Trokšti to paties kaip Jėzus, sekti Jį, stengtis būti panašiu į Jį, kiekvieną sprendimą priimti svarstant, ką darytų Jis – tai Jėzaus ištikimo draugo pasirinkimas. Asmuo, esantis šalia Jėzaus, yra kiekvieno iš mūsų simbolis.

Draugai vaizduojami iš nugaros, priešais juos – ateitis, laukiantis kelias. Tačiau jame nesimato jokių ženklų, jokių kontūrų – kelionė su Dievu reikalauja visiško pasitikėjimo. Jėzaus ištikimas buvimas, vaizduojamas apkabinimu, yra nuolat kartojamas kvietimas „pasilikite mano meilėje!” Draugystė su Dievu reikalauja nuolatinės ištikimybės: „nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“. Leistis į gyvenimo kelionę kartu su Dievu ir visada išlikti Jo akivaizdoje, Jo artume – tai kiekvieno mūsų – Jėzaus draugo – užduotis.

Logotipo autoriai – Emilis Vasiliauskas ir Paulius Petravičius iš Kauno.

 

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt