Kaune vyko Lietuvos akademinės sielovados susitikimas „Bažnyčia ir Universitetas: dialogas ir bendradarbiavimas ugdant brandžią asmenybę 2012“
 
 

Kovo 10 d. Kaune, VDU Katalikų teologijos fakultete, vyko Lietuvos akademinės sielovados susitikimas „Bažnyčia ir Universitetas: dialogas ir bendradarbiavimas ugdant brandžią asmenybę 2012“, kuriame dalyvavo akademinės sielovados darbuotojai ir savanoriai iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių. Visus susirinkusiuosius pasveikino VDU KTF dekanas doc. dr. Benas Ulevičius. Jis kalbėjo, kad akademinė sielovada yra tiltas tarp universiteto ir Bažnyčios, erdvė, kurioje protingai diskutuojama apie mokslo ir tikėjimo santykį.

Pranešimą apie jaunimo sielovados principų taikymą universitete skaitė KTU kapelionas kun. Pere Pich. Jis akcentavo, kad reikia atpažinti pamatinius universitete studijuojančių ir dirbančių asmenų poreikius ir juos atliepti, užmezgant draugišką ryšį, pakviečiant į įvairius renginius bei socialines akcijas. Kun. P. Pich kvietė aktyviau bendradarbiauti visų Lietuvos universitetų sielovadininkus.

Didelio susidomėjimo sulaukė pranešimas apie Lietuvos valstybės ir Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimo teisinius pagrindus, kurį skaitė LSMU sielovados koordinatorė Svetlana Adler-Mikulėnienė. Buvo aptartas LR Konstitucijos 43 straipsnis, du LR įstatymai, trys Lietuvos valstybės ir Šventojo Sosto sutartys bei Memorandumas, 2006 m. pasirašytas tarp Lietuvos universitetų rektorių ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos.

Buvo pristatyta akademinės sielovados situacija Lietuvos universitetuose, dalintasi patirtimi, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Vilniaus akademinės sielovados centro atstovai susitikimo dalyvius pakvietė į kovo 16 d. vyksiančią konferenciją „Krikščionybė akademinio gyvenimo kasdienybėje: jos tapatybė daugiakultūrėje aplinkoje“.

Parengė Svetlana Adler – Mikulėnienė ir Giedrė Barčkutė

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt