Kaune vyko Lietuvos akademinės sielovados susitikimas „Bažnyčia ir Universitetas: dialogas ir bendradarbiavimas ugdant brandžią asmenybę 2012“
 
 

Kovo 10 d. Kaune, VDU Katalikų teologijos fakultete, vyko Lietuvos akademinės sielovados susitikimas „Bažnyčia ir Universitetas: dialogas ir bendradarbiavimas ugdant brandžią asmenybę 2012“, kuriame dalyvavo akademinės sielovados darbuotojai ir savanoriai iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių. Visus susirinkusiuosius pasveikino VDU KTF dekanas doc. dr. Benas Ulevičius. Jis kalbėjo, kad akademinė sielovada yra tiltas tarp universiteto ir Bažnyčios, erdvė, kurioje protingai diskutuojama apie mokslo ir tikėjimo santykį.

Pranešimą apie jaunimo sielovados principų taikymą universitete skaitė KTU kapelionas kun. Pere Pich. Jis akcentavo, kad reikia atpažinti pamatinius universitete studijuojančių ir dirbančių asmenų poreikius ir juos atliepti, užmezgant draugišką ryšį, pakviečiant į įvairius renginius bei socialines akcijas. Kun. P. Pich kvietė aktyviau bendradarbiauti visų Lietuvos universitetų sielovadininkus.

Didelio susidomėjimo sulaukė pranešimas apie Lietuvos valstybės ir Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimo teisinius pagrindus, kurį skaitė LSMU sielovados koordinatorė Svetlana Adler-Mikulėnienė. Buvo aptartas LR Konstitucijos 43 straipsnis, du LR įstatymai, trys Lietuvos valstybės ir Šventojo Sosto sutartys bei Memorandumas, 2006 m. pasirašytas tarp Lietuvos universitetų rektorių ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos.

Buvo pristatyta akademinės sielovados situacija Lietuvos universitetuose, dalintasi patirtimi, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Vilniaus akademinės sielovados centro atstovai susitikimo dalyvius pakvietė į kovo 16 d. vyksiančią konferenciją „Krikščionybė akademinio gyvenimo kasdienybėje: jos tapatybė daugiakultūrėje aplinkoje“.

Parengė Svetlana Adler – Mikulėnienė ir Giedrė Barčkutė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt