Iki Kalėdų Lietuvos skautai žmonėms dalins taikos ugnį
 
 

Penktadienį, gruodžio 16 d. Lietuvos ir Lenkijos pasienyje perimama Betliejaus taikos ugnis. Šiuo simboliniu gestu pradedama daugiau nei dešimtmetį šalyje vykdoma prieškalėdinė taikos akcija. Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje ugnies perdavimu iš rankų į rankas rūpinasi skautai.

Akcijos tikslas – prieš šventes dalinant simbolinę ugnį ne tik priminti žmonėms apie bendražmogiškas vertybes, bet taip pat skelbti taikos žinią pasauliui ir taip skatinti kiekvieną kurti taiką bei toleranciją savo aplinkoje. Ugnis yra parvežama iš tos vietos, kurioje taip pat labai reikalinga taika ir kurioje prieš daug metų gimė Jėzus – Dievo meilės mums ženklas. Šiais metais tradiciškai ugnis bus nešama į valdžios institucijas, mokyklas, kalėjimus, ligonines, namus bei dalinama prie bažnyčių ar miestų aikštėse visoje Lietuvoje.

„Tokia akcija kiekvienam skautui primena, kad jauni žmonės, turėdami, kitų akimis, ribotus išteklius, gali po truputį daryti pasaulį gražesnį savo paprastais darbais ir dėmesiu“ – sakė viena akcijos koordinatorių Vaiva Juškevičiūtė.

Taikos ugnies akcija prasidėjo 1986 m. Austrijoje, nuo tada kasmet labiausiai nusipelnęs skautas iš šios šalies vyksta į Betliejų, kur uždega žvakę Kristaus gimimo grotoje. Šis taikos ir vilties simbolis parvežamas į Vieną, iš čia ugnelė paplinta po visą Austriją, o tada išplatinama į kitas šalis. Aštuonių Lietuvos organizacijų skautai prie šios pasaulinės akcijos prisideda jau daugiau nei dešimtmetį.

Apie skautus

Skautai yra nepolitinis, ne pelno siekiantis, savanoriškas jaunimo judėjimas, kurio pagrindinis siekis – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių, ir jų, kaip vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.
Pasaulyje yra daugiau nei 28 milijonai skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusiųjų, 160-yje šalių ir vietovių. Per visą skautijos istoriją judėjimui priklausė per 580 milijonų žmonių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje.

Pagrindiniai akcijos renginiai

Gruodžio 16 d. 19 val. Vilniuje, šv. Kazimiero bažnyčioje vyks ekumeninės pamaldos, kurių metu bus uždegama didžioji žvakė. Po jų skautai dalins Taikos ugnelę, kuria kviesime pasidalinti ir su kitais.

Gruodžio 17 d. Taikos ugnis bus vežama traukiniais Vilnius - Klaipėda (išvyksta 09.40 val., 2 vagone) ir Vilnius – Turmantas (išvyksta 08.36 val. ) per visą Lietuvą ir dalijama stotelėse. Traukinio vagonas, kuriame vežama ugnis, bus pažymėtas specialia akcijos atributika.

Kaune gruodžio 16d. 18val. Pranciškonų vienuolyno koplyčioje.

Vilniuje
Gruodžio 18 d. Šv. Jono Bosko bažnyčia (8 val.), Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž. (10 val.), Bernardinų bažnyčia (10.30 val.), Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia (10.30 val.), Švč. Jėzaus Širdies Dievo apvaizdos bažnyčia (11 val.), Šv. Jonų bažnyčia (11val.), Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia (12 val.), Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia (18 val.), Šv.Teresės bažnyčia, Aušros vartai (18.30 val.)
Gruodžio 20 d. Onkologijos klinikos koplyčia (14 val.), Šv. Juozapo bažnyčia (19 val.).
Gruodžio 21 d. Šv. Mikalojaus bažnyčia (18 val.)
Gruodžio 22 d. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (18 val.)
Gruodžio 23 d. Visų Šventųjų bažnyčia (18 val.).

Klaipėdoje
Gruodžio 18 d. Marijos Taikos karalienės bažnyčia (10 val. ir 12 val.), Kristaus Karaliaus bažnyčia (10.30val.), Šv. Kazimiero bažnyčia, Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija (11 val. ir 13 val.).

Šiauliuose
Gruodžio 17 d. Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedra (18val.)
Gruodžio 18 d. Šv. Jurgio bažnyčia, Šv. Ignaco Lolojos bažnyčia, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia.
Panevėžyje
Gruodžio 18 d. Kristaus Karaliaus Katedra (9-12 val.), Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (9-12 val.), Švč. Trejybės bažnyčia (9-12 val.), Marijonų bažnyčia (9-11 val.).

Betliejaus taikos ugnis bus dalinama ir kt. Lietuvos miestų ir miestelių bažnyčiose.
Daugiau informacijos:

Vaiva Juškevičiūtė
Lietuvos skautija
Tel. nr. 861443790
El.p. vaiva.juskeviciute@gmail.com

Dovilė Prakapaitė
Žemaitijos skautų organizacija
Tel. nr. 869810986
El. p. dovepra@gmail.com  

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt