Popiežiaus beatifikacijai – filmo „Jonas Paulius II. Ieškojau jūsų...“ pasaulinė TV premjera per Lietuvos televiziją
 
 

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

2011 04 26

Gegužės 1-ąją Vatikane įvyks Jono Pauliaus II-ojo beatifikacija, kurios metu velionis popiežius bus paskelbtas palaimintuoju. Taip bus sudaryta galimybė vėliau jį paskelbti Katalikų bažnyčios šventuoju.

Jonas Paulius II-asis pasauliui – ne tik iškilus katalikų pontifikas, bet ir vienas didžiausių politikos veikėjų, be kurio sunku įsivaizduoti komunizmo žlugimą. Jam bus skirta speciali šio sekmadienio Lietuvos radijo ir televizijos programa.

Lietuva Joną Paulių II-ąjį (tikrasis vardas Karol Józef Wojtyła; 1920 m. gegužės 18 d. – 2005 m. balandžio 2 d.) mena kaip ištikimą mūsų tautos draugą, įkvėpusį siekti valstybingumo ir dvasinio atgimimo. Jau per savo inauguracijos iškilmes Vatikane Jonas Paulius II-asis tarė sveikinimo žodį lietuviškai ir visuomet reiškė solidarumą su „tylinčiąja bažnyčia“ Lietuvoje ir kituose kraštuose, kur tikėjimas buvo persekiojamas ar varžomas.

Lietuvos televizija kviečia žiūrėti Jono Pauliaus beatifikacijai skirtas Šv. Mišias. Tiesioginė transliacijos iš Romos – sekmadienį, gegužės 1 d. 11 valandą. Iš karto po jų, 13.30 val. – didžiulio populiarumo spėjęs sulaukti, š.m. kovo 11 d. Lenkijos žiūrovams pristatytas ir šiuo metu tik šios šalies kino teatruose rodomas, dar televizijų netransliuotas dokumentinis filmas „Jonas Paulius II. Ieškojau jūsų... (Jan Paweł II. Szukałem was...)“, kurį įsigyti padėjo Lenkijos institutas Vilniuje.

Lenkų režisieriaus Jaroslawo Szmidto filmas buvo kuriamas ketverius metus, operatoriai dirbo trylikoje šalių keturiuose žemynuose. Filme įamžinta 120 vietų, į kurių daugelį paprastam mirtingajam net patekti sunku. Svarbiausią dalį užima žymiausių religijų dvasinių vadovų, kultūros, meno, politikos atstovų pasisakymai apie šį nepaprastą žmogų, rodomi unikalūs archyviniai kadrai.

Filmas atskleidžia Joną Paulių II kaip žmogų, atvirą įvairioms religijoms, įvairiems kultūros reiškiniams, filosofijos sistemoms ir etikos vertybėms. Per 27 savo pontifikato metus Popiežius įkūnijo naują būdą bendrauti su tikinčiaisiais ir laužė Bažnyčios institucijų barjerus. Nepaprastos charizmos ir ypatingo asmeninio geranoriškumo dėka į savo susitikimus jis sutraukdavo milijonines minias. Jis įvedė paprotį bučiuoti žemę šalies, į kurią atvykdavo piligriminės kelionės, ir laikė mišias milijonams klausytojų, o jose grojo vietos muzikantai.

Savo įspūdžiais apie susitikimus su Jonu Pauliumi II dalijasi Jo Šventenybė Dalai Lama XIV, 1993–2003 metų vyriausiasis Izraelio rabinas Izraelis Mejeris Lau, Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, Nobelio premijos laureatas, Lenkijos prezidentas Lechas Valensa, italų aktorius Raulis Bova, dainininkas Plasidas Domingas, asmeninis Popiežiaus sekretorius, kardinolas Stanislavas Dzivišas ir daug kitų žinomų pasaulio asmenybių. Visi jie kalba apie nepaprastą Popiežiaus atvirumą, natūralumą, humoro jausmą ir sugebėjimą rasti raktą į kiekvieno sutiktojo širdį.

Filmą komentuoja ir interviu ima žinomas lenkų televizijos žurnalistas, dažnai lydėjęs Popiežių Joną Paulių II įvairiose kelionėse ir pirmasis lenkams pranešęs liūdną žinią apie jo mirtį, Krzysztofas Ziemiecas.

Vigiliją besirengiant popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijai kviečia žiūrėti antrasis Lietuvos televizijos kanalas. Tiesioginės transliacijos iš Romos pradžia – šeštadienį, balandžio 30 d. 21 val. Šios ir gegužės 1-osios Šv. Mišių transliacijų iš Romos (11 val.) bus galima tiesiogiai klausytis ir per LRT programą „Klasika“.

Filmo „Jonas Paulius II. Ieškojau jūsų... (Jan Paweł II. Szukałem was...)“ kartojimą bus galima pamatyti pirmadienį, gegužės 2 d. per Lietuvos televiziją po Virginijaus Savukyno laidos „Savaitės atgarsiai“, skirtos Jono Pauliaus II-ojo politiniam palikimui (21.15 val.).

Karolis Wojtyła Katalikų bažnyčiai vadovavo nuo 1978 m. spalio 16 d. iki pat savo mirties 2005-ųjų balandžio 2-ąją. Jis tapo pirmuoju per 455 metus popiežiumi ne italu, taip pat pirmuoju slaviškos kilmės popiežiumi ir antru pagal pontifikavimo ilgumą Katalikų bažnyčios vadovu.

Lietuvai ypač reikšmingi buvo jo pontifikavimo metu Romoje surengti minėjimai – Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties 1984 m. ir Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus 1987 m. Šie renginiai priminė pasauliui sovietų okupuotą Lietuvą ir joje persekiojamus tikinčiuosius. 1987 m. minint Lietuvos krikšto jubiliejų, popiežius Jonas Paulius II palaimintuoju paskelbė arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Komunistinės sistemos griūties išvakarėse 1988 m. Šventasis Tėvas parodė Lietuvai dar vieną palaikymo ir įvertinimo ženklą, pakeldamas vyskupą Vincentą Sladkevičių kardinolu. Jonas Paulius II atnaujino Šv. Sosto ir Lietuvos Respublikos diplomatinius ryšius. 1993 m. apsilankė Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje.

Virginija Bunevičiūtė
LRT atstovė ryšiams su visuomene
8 5 236 32 40
8 686 91963
Virginija.buneviciute@lrt.lt  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt