Dvi artimiausias dienas Marijos radijas vienys 53 pasaulio šalių klausytojus
 
 

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2010-11-25, Kaunas

Lapkričio 26–27 dienomis Marijos radijo eteryje skambės programa "Dvi dienos su Marijos radiju", kurios metu bus transliuojami pasisakymai, malda ir muzikinė programa iš įvairių pasaulio vietų – Rumunijos, Italijos, Argentinos, Malavio. Šią pasaulinę Marijos radijo transliaciją girdės 53 šalių klausytojai visuose penkiuose pasaulio žemynuose.

Projektą kasmet rengia pasaulinė Marijos radijo šeima. Šių metų projekto "Dvi dienos su Marijos radiju" tema – "Gyventi kaip Marija: tikėjimo palaima šiandien". Transliacijos metu klausytojai jungsis maldoje, liudijimais bei dvasinėmis pratybomis, klausysis Marijos radijo šeimos vadovų, Benedikto XVI maldos, švęs Mišias su Malavio tikinčiaisiais bei klausysis afrikiečių muzikos.

Tiesiogiai broliškai dalintis patirtimi, bendrauti bei jaustis pasaulinės šeimos dalimi klausant visų Marijos radijo stočių transliacijų, bus galima palydovų, interneto ir kitų telekomunikacijos priemonių dėka.

Tai – jau išbandyta, tačiau vis naujos patirties ir džiaugsmo suteikianti transliacija, nes daugėja besijungiančių į ją Marijos radijo stočių visame pasaulyje. Pasaulinės Marijos radijo projekto klausytojai anksčiau yra girdėję transliacijų ir iš Lietuvos – Dievo gailestingumo vainikėlio maldą penkiomis kalbomis iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje bei šventąsias Mišias iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikos, kai Lietuvoje buvo švenčiamas 400 metų Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejus.

Pirmąją programos dieną, lapkričio 26-ąją, bus transliuojama Dievo Gailestingumo vainikėlio malda įvairiomis kalbomis iš Šventosios Dvasios bažnyčios Romoje, Rožinio malda įvairiomis kalbomis iš Marijos radijo Argentinoje, aktualūs Marijos radijo šeimos klausimai.

Šeštadienio, lapkričio 27-osios vakare bus transliuojama vakarinė malda už gyvybės dovaną, kurioje kartu melsis popiežius Benediktas XVI, vėliau eteryje skambės šventųjų Mišių transliacija iš Malavio, Afrikos.

Lietuvos Marijos radijo eteryje angliškai, itališkai, ispaniškai, prancūziškai ir vokiškai skambėsianti programa bus verčiama į lietuvių kalbą. Tam Marijos radijui pagelbės kun. Artūras Kazlauskas, sesuo Asta Venskauskaitė, Kastantas Lukėnas bei kiti Marijos radijo savanoriai.

Marijos radijas yra naujosios evangelizacijos įrankis tarnaujantis Bažnyčiai trečiajame tūkstantmetyje. Kaip katalikiška radijo stotis, ji kviečia klausytojus jungtis į bendrą maldą, katekizaciją, žmogiškumo skatinimą. Visų Marijos radijo stočių misija grindžiama tikėjimu Dievo apvaizda ir priklauso nuo savanorių darbo.

Detalesnę šių dienų transliacijų programą galima rasti interneto svetainėje www.marijosradijas.lt .

Daugiau informacijos teiraukitės:
Sigita Purytė, Marijos radijo programų direktoriaus asistentė, 8 37 410 401, 8 613 63988,
sigita@marijosradijas.lt  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt