A+A Vyskupas emeritas Romualdas KRIKŠČIŪNAS (1930 07 18–2010 11 02)
 
 


2010 m. lapkričio 2 d. ryte
pas Viešpatį iškeliavo
  

Vyskupas emeritas,
titulinis Amajos vyskupas, 
bažnytinės t. dr.

Romualdas KRIKŠČIŪNAS

1930 07 18 – 1954 09 12 – 1969 12 21 – 2010 11 02

 

Vyskupas Romualdas Krikščiūnas gimė 1930 m. liepos mėn. 18 d. pašto tarnautojų šeimoje, Kaune.  

1937–1941 m. mokėsi Kauno „Saulės“ pradžios mokykloje. 1941–1950 m. mokėsi Kauno m. VI gimnazijoje ir ją baigė.

1950 m. liepos 1 d. įstojo i Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1954 m. rugsėjo 12 d. pašventintas kunigu.

1954 10 11 paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru. 1959 paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu.

1959–1963 m. studijavo Romoje, Laterano popiežiškajame universitete, apgynė bažnytinės teisės daktaro laipsnį.

1963 08 08 skiriamas Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu ir Kunigų seminarijos dėstytoju, šiose pareigose dirbo iki 1973 07 06.

1963–1964 ir 1965–1967 m. lydėjo Lietuvos hierarchus į Vatikano II Susirinkimą.

1969 02 03 skiriamas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos generalvikaru.

1969 m. lapkričio 7 d. nominuotas tit. Amajos vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaru. 1969 m. gruodžio 21 d. Kauno arkikatedroje konsekruotas vyskupu.

1973 07 06 – 1983 07 14 Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius.

Nuo 1983 07 17 vyskupas emeritas.

2010 m. lapkričio 2 d. vyskupas emeritas Romualdas Krikščiūnas iškeliavo pas Viešpatį.

Velionis yra pašarvotas Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31 b.)

Laidotuvių šv. Mišios lapkričio 4 d., ketvirtadienį, 12.00 val. Po šv. Mišių karstas su palaikais bus perneštas laidojimui į Kristaus Prisikėlimo mažosios bažnyčios šventorių (Aukštaičių g. 4).

Panevėžio vyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt