Nauji mokslo metai įsibėgėja ir VDU Katalikų teologijos fakultete
 
 Įsibėgėjus naujiems mokslo metams, Katalikų teologijos fakultetas (toliau – KTF) Vytauto Didžiojo universitete džiaugiasi gan gausia pirmakursių grupe. Šiemet į Katalikų teologijos bakalauro studijų programą buvo paduoti 63, į Religijos pedagogikos studijų programą – 47 prašymai. Daugelis padavusiųjų prašymus studijų programų sąraše pažymėjo KTF programas pirmuoju ir antruoju numeriu. Šiais metais visiems, stojantiems į KTF, buvo privalomas motyvacinis pokalbis. Šio pokalbio tikslas – pakviesti studijuoti labiausiai motyvuotus ir krikščioniškoje veikloje aktyvius jaunus žmones. Kita naujovė – specialios fakulteto įsteigtos papildomos stipendijos aktyviai krikščioniškoje veikloje dalyvaujantiems studentams. Į Katalikų teologijos studijų programą priimta 20, į Religijos pedagogikos studijų programą – 12 pirmakursių. Specialios papildomos KTF stipendijos skirtos 8 krikščioniškoje veikloje aktyviems studentams. Pilnai padengtas 2 studenčių studijų krepšelio mokestis.
Dideles galimybes įstojusiems į fakultetą atveria nauja VDU gretutinių studijų tvarka. Pagal šią tvarką visi VDU studentai gali nemokamai įgyti gretutinę specialybę iš 28 specialybių sąrašo.

Nemažo susidomėjimo sulaukė ir magistrantūros studijų programos. Į studijas priimta 30 magistrantų. Daugiausia prašymų paduota į Šeimotyros bei Religinio švietimo studijų programas. Iš viso šiuo metu Katalikų teologijos fakultete studijuoja 273 studentai.

KTF greta studijų didelis dėmesys skiriamas neformaliam studentų ugdymui, apimančiam tiek praktinių įgūdžių formavimą, tiek dvasinio bei intelektualinio gyvenimo kokybę. Fakulteto studentai kviečiami dalyvauti KTF rekolekcijų savaitgalyje, Rožinio maldos grupėje. Kartą per savaitę VDU kapelionas kun. Linas Šipavičius fakulteto koplyčioje aukoja šv. Mišias.

Siekiant ugdyti organizacinius gebėjimus sudentai supažindinami su įvairių katalikiškų organizacijų veikla, jiems sudaromos sąlygos šiose organizacijose atlikti praktiką bei savanoriauti. KTF aktyviai bendradarbiauja su Kauno arkivyskupijos katechetikos centru, Kauno arkivyskupijos jaunimo centru bei kitomis organizacijomis. Šiuo metu vykdomas bendras Katalikų evangelizacijos centro ir KTF projektas: 8 susitikimų Kūno teologijos kursas, nagrinėjantis Jono Pauliaus II krikščioniškojo personalizmo ir kūno teologijos sampratą.

Šių metų vasario mėnesį atsikūrusi KTF studentų mokslinė draugija „Signum“ orientuojasi į kūrybišką tarpusavio savišvietą, siekiant paskaitų metu įgytas žinias pagilinti diskusijų, seminarų bei organizuojamų konferencijų metu. Šiemet „Signum“ pasirinkta tema – tikėjimo ir mokslo santykis. Tikėjimo ir mokslo problematika bus gvildenama kas mėnesį rengiamose paskaitose – diskusijose, kurias pavasarį planuojama užbaigti studentų moksline konferencija.

KTF studentai turi galimybę naudingos patirties įgyti ir įvairiuose užsienio projektuose. 2009/2010 mokslo metais fakulteto studentė Indrė Sasnauskaitė atliko evangelizacinę – katechetinę praktiką lietuviškoje Vasario 16 – osios gimnazijoje Vokietijoje. 2010 m. vasarą studentės Neringa Derkintytė ir Ieva Urbikaitė atliko „Erasmus praktiką“ Italijoje, tarptautiniame Marijos radijo biure. Grupė KTF studentų 2009 ir 2010 m. dalyvavo savaitės trukmės misijinės bendruomenės „Rieka Života“ organizuojamuose mokymuose bei evangelizacijose Slovakijoje.

Kas antrą savaitę KTF aktualijomis studentai ir dėstytojai dalijasi Marijos radijo laidoje „Akademija“ (laida transliuojama pirmadieniais 17.15 val.). Su fakulteto naujienomis galima susipažinti ir naujojoje KTF interneto svetainėje www.teologija.vdu.lt

Parengė Giedrė Barčkutė
VDU KTF
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt