Lietuvos laisvės patirtį svarstys 31 valstybės atstovai
 
 

Pranešimas spaudai

Daugumoje Europos šalių veikiančių Iustitia et Pax (Teisingumo ir taikos) komitetų Konferencijos Generalinė asamblėja šiemet pirmą kartą vyks Vilniuje rugsėjo 19–21 d. Jos išvakarėse asamblėjos delegatai ir Lietuvos visuomenės lyderiai dalyvaus trijų dienų tarptautiniame seminare „Laisvės dovana. Permainų ir iššūkių istorija“. Prieš du dešimtmečius atgautos Nepriklausomybės sukaktuviniams metams dedikuoto renginio dalyviai šeštadienio vakarą prie Seimo maldoje prisimins, kiek gyvybių ir drąsos šaliai kainavo ją pasiekti.

„Išvažiavimai ir išvežimai, demografinė kaita“, „Politinių represijų traumos ir visuomenės atsparumas“, „(Ne)susitaikymas su praeitimi“ – šios ir kitos kontroversiškos darbo grupių temos siūlomos svečiams. Jie turės progos diskutuoti su antisovietinio pogrindžio, Sąjūdžio ir dabarties politiniais veikėjais bei Bažnyčios atstovais, gilinsis, kaip mūsų krašto istorija veikia šiandienį bendruomenių gyvenimą bei tarpvalstybinius santykius. Dėmesio centre bus pototalitarinės visuomenės pastangos gyventi teisingai, nes Iustitia et Pax pabrėžia teisingumo, taikos ir susitaikinimo siekio dvasinį matmenį.

Generalinėje asamblėjoje keturios dešimtys delegatų iš 31 Europos šalies svarstys ir priims baigiamąjį dokumentą „Žmogaus orumas ir žmogaus teisės“. Juo siekiama aktualiai argumentuoti, jog solidarumo kultūra yra būtinoji valstybės, gerbiančios žmogaus teises, sąlyga. Iustitia et Pax Europos komitetų Konferencija, skleisdama Bažnyčios socialinį mokymą Europos šalyse ir europinėse institucijose, stengiasi prisidėti prie vieningos, laisvos ir teisingos valstybių bendrijos kūrimo – didžiausio politinės taikos plano žemyno istorijoje.

Iustitia et Pax organizacijų tinklo kūrimąsi paskatino Šventojo Tėvo Paulius VI 1967 m. įkurta popiežiškoji Iustitia et Pax taryba. Europos komitetų Konferencija pirmąjį susitikimą surengė Aachene 1971 m. Iustitia et Pax Lietuvos komitetas įkurtas 2007 m. Nacionaliniai komitetai yra įsteigti arba patvirtinti Katalikų Bažnyčios Vyskupų konferencijų. Šiuo metu Iustitia et Pax Europos komitetų Konferencijos sekretoriatas yra įsikūręs Paryžiuje. Į Vilnių atvyksta jo primininkas vysk. Gérard Defois, generalinė sekretorė ses. Marie-Laure Dénès OP ir popiežiškosios Iustitia et Pax tarybos atstovė p. Flaminia Giovanelli. Renginį globoja Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkiv. Sigitas Tamkevičius.

Tarptautinį seminarą „Laisvės dovana“ rugsėjo 17 d., penktadienį, 18 val. pradės Katalikų Bažnyčios hierarchų bei Lietuvos Seimo atstovų sveikinimai ir dr. Irenos Vaišvilaitės įvadinis pranešimas „Pototalitarinės visuomenės bandymai teisingai gyventi“. Prieš renginį, kuris vyks Vilniaus „Artis“ viešbutyje, 17 val. rengiama spaudos konferencija. Joje dalyvaus Iustitia et Pax Europos komitetų Konferencijai pirmininkaujantis vysk. Gérard Defois, Lietuvos komiteto generalinė sekretorė ses. Daiva Kristina Kuzmickaitė ir komiteto nariai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
ses. Daiva Kristina Kuzmickaitė, Iustitia et Pax Lietuvos komiteto generalinė sekretorė
Tel. +370 615 64500
El. p.: justitiaetpax@lcn.lt  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt