Šv. Mišios lotynų kalba Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
 
 

Vilniaus arkikatedros bazilikos bendruomenė subrandino norą vienerias sekmadienio šv. Mišias švęsti lotynų kalba. Iniciatyvą suderinus su Vilniaus arkivyskupu metropolitu kardinolu Audriu Juozu Bačkiu ir gavus jo pritarimą, nuo rugsėjo 5 d. 18.30 val., įprastu antrųjų vakaro šv. Mišių metu, bus meldžiamasi lotyniškai. Pamaldų metu giedos Vilniaus arkikatedros choras Schola Gregoriana Vilnensis, vargonuos Kristina Karpuk.

Vilniaus arkikatedroje sekmadienio vakarais jau ir anksčiau skambėjo lotynų kalba. Paskutinėse dienos Mišiose jau dvidešimt vienerius metus gieda garsiausias Lietuvos grigališkasis choras – Schola Gregoriana Vilnensis (www.gregoriana.lt ). Siekiant atskleisti ir integraliai išgyventi lotyniškosios Romos liturgijos visumą dabar ir Mišių tekstai bus giedami lotyniškai. Šventojo Rašto skaitiniai bei homilija skambės lietuviškai, tokiu būdu leidžiant visiems pamaldų dalyviams semtis Dievo Žodžio išminties ir malonės. Tikintieji galės naudotis specialiai parengtomis dvikalbėmis knygelėmis su šv. Mišių eiga.

Iki Vatikano II Susirinkimo įvykdytos reformos Romos liturgijoje buvo naudojama vien lotynų kalba. Perėjimas prie tautinių kalbų nereiškė pastarosios atsisakymo, nes lotynų kalba ir toliau liko svarbi Romos Katalikų Bažnyčios gyvenime bei liturgijoje (plg. Sacrosanctum Concilium, 36). Susirinkimas taip pat kvietė puoselėti ir naudoti tradicinį grigališkajį giedojimą pamaldose (plg. Sacrosanctum Concilium, 116). Apeigų reforma išgrynino liturgiją, priartino ją prie šaknų drauge paskatindama į Eucharistijos šventimą sąmoningiau įsitraukti visą bendruomenę. Todėl gyvoji Tradicija atnaujintose pamaldose suspindi nauja jėga ir šventumu, o lotynų kalba leidžia ypatingai išgyventi per du tūkstantmečius sukauptą Visuotinės Bažnyčios paveldą.

Tikimės, kad vilniečiai ir miesto svečiai, ypatingai užsieniečiai, įvertins šią Vilniuje unikalią galimybę melstis ir giedoti lotyniškai.

Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius
kun. Robertas Šalaševičius

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt