Suplanavę veiklą ateitininkai baigė šimtmečio kongresą
 
 Rugpjūčio pirmąją savaitę vykusiuose Ateitininkų federacijos šimtmečio renginiuose dalyvavo apie tūkstantį dalyvių, kurie stovykoje Berčiūnuose ir šimtmečio kongrese Vilniuje ne tik aptarė nuveiktus darbus, tačiau žvelgė į dabarties iššūkius ir planavo tolesnę veiklą.

Šimtmečio kongrese buvo surengta beveik dvi dešimtys teminių susitikimų. Analizuotas ateitininkiškas patriotiškumas, filosofinės idėjos, socialinė ir politinė programa, ateitininkų patirtis ugdant asmenybę. Apžvelgtas šiandienis menas ir jo nešama pasaulėžiūra, šiuolaikinių politinių srovių iššūkiai krikščionybėje, žmonijos vystymasis ir mokslo, technologijų pažanga, tautinės tapatybės ir globalizacijos santykis, vyriškumas ir moteriškumas lygių galimybių pasaulyje.

Svarstyta, kaip atgaivinti ir sužadinti kultūrinį ir intelektualinį sąjūdį. Diskutuota ir spręsta, ką organizacijos nariai turėtų atlikti kaip katalikai pasauliečiai. Dalintasi išeivijos ir Lietuvos patirtimi. Kongrese diskutuota apie ateitininkus kaip visuomeninį sąjūdį. Svarstyta, kaip kiekvienas iš organizacijos narių atskirai ir visi kartu gali keisti, daryti įtaką visuomenėje, siekiant ją atnaujinti ir ugdyti sąmoningumą.

Dalis užsiėmimų buvo skirti suplanuoti naujiems darbams, siekiant visa atnaujinti Kristuje. Moksleivių, studentų, sendraugių ateitininkų sąjungų nariai net iš Lietuvos mažiausių miestelių, išeivijos teikė siūlymus ir sėmėsi idėjų apie galimus geresnius veikimo būdus. Studentų ir sendraugių ateitininkų sąjungos sprendė, kaip dalintis žiniomis, plačiau atsiverti ir daryti įtaką visuomenėje.

Kongrese išrinktoji Ateitininkų federacijos pirmininkė Rozvita Vareikienė sakė: „Ypač svarbu pritraukti naujų narių ir ugdyti mūsų visų sąmoningumą, kad galėtume stoti į kovą prieš tokias visuomenės ligas kaip nihilizmas, abejingumas.“ Kongrese nuspręsta daug dėmesio skirti ir įvairų gebėjimų, kurie užtikrintų aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, ugdymui. Įsipareigota puoselėti organizacijos smulkiausius padalinius – kuopas, kurti, atgaivinti studentų veiklą pagal profesines sritis, įvairiapusiškiau plėtoti sendraugių ateitininkų visuomeninę ir savišalpos veiklą.

Kongresas be akademinių diskusijų vyko ir kūrybingos meninės programos: penktadienio vakaro žibintų akcija „Man Lietuvoje gera, nes...“, liaudiška vakaronė su šokiais, šeštadienio vakaro koncertas, kuriame pasirodė Vilniaus, Kauno ir Čikagos ateitininkai iš JAV. Kasdien dalyviai meldėse šv. Mišiose bei nuolat vyko švč. Sakramento adoracija.

Šiemet ateitininkų federacija švenčia savo veiklos šimtmetį. Organizacija vienija daugiau nei 3 000 narių Lietuvoje, antra tiek jų – išeivijoje. Šimtmečio kongresas rugpjūčio 6-8 dienomis buvo puiki proga susitikti visų kraštų ateitininkams, kurie drauge skaitė laiko ženklus ir kūrė planus tolesnei veiklai, siekiant „Visa atnaujinti Kristuje!“ Šimtmečio šventės tęsis visus šiuos metus tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Šimtmečio šventimas baigsis kitų metų pavasarį Žurnalo „Ateitis“ šimtmečio konferencija.

Daugiau informacijos:
Živilė Šeporaitytė
Šimtmečio komiteto komunikacijos koordinatorė
8 685 39 76
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt