Pirmą kartą šimtametė Ateitininkija turi pirmininkę moterį
 
 

Sekmadienį besibaigiančiame ateitininkijos šimtmečio kongrese Vilniuje ateitininkai rinko organizacijos vadovus. Ateitininkų federacijos pirmininke su stipriu narių palaikymu tapo Rozvita Vareikienė. Iš viso į šias pareigas buvo iškelti 7 kandidatai. Pirmą kartą per 100 veiklos metų seniausios lietuviškos jaunimo organizacijos pirmininko pareigas perima moteris.

Rozvita Vareikienė pakeičia Vygantą Malinauską. Kongresas sutrumpino pirmininko kadencijos trukmę iki dvejų metų bei, siekdamas efektyvumo, paskirstė atsakomybes tarp Ateitininkų federacijos valdymo organų: pirmininko, valdybos, tarybos, generalinio sekretoriaus.

R. Vareikienė Ateitininkijos veikloje dalyvauja nuo organizacijos atkūrimo Lietuvoje 1989-aisiais metais. Visa Vareikių šeima – ateitininkai: vaikai aktyviai dalyvaudavo ateitininkiškoje veikloje, su džiaugsmu važiuodavo į ateitininkų stovyklas, vyras Egidijus – taip pat ateitininkas.

Rozvita Vareikienė apie 10 metų savanoriškai organizavo ateitininkiškas jaunimo vasaros stovyklas Berčiūnuose, kuriose susirinkdavo vaikai ne tik iš Ateitininkų kuopų, tačiau ir iš vaikų globos namų. Rengė kursus ateitininkų kuopų globėjams, lyderystės programas ir užsiėmimus, kūrė ir įgyvendino projektus jaunimo užimtumui, pilietiškumui skatinti. Ne vienerius metus ji buvo Jaunųjų ateitininkų sąjungos valdybos pirmininkė. Iki šiol R. Vareikienė buvo Ateitininkų federacijos valdybos narė, aktyviai padėjusi ruoštis šimtmečio renginiams.

Praėjusį rudenį R. Vareikienė buvo nominuota ir po rinkimų paskelbta „Auksinės širdies“ laureate už savanorystės puoselėjimą. Naujoji pirmininkė dirba Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ramovės viršininke – prisideda prie visapusio kariūnų ugdymo.

Rozvita Vareikienė tapusi pirmininke kalbėjo: „Gerai žinau, kad šiandien visuomenės situacija yra tokia, kad jai reikia viską atnaujinti Kristuje. Juk tik toks atnaujinimas gali pakeisti visuomenę, kurioje vyrauja nihilizmas ir individualizmas, kurioje žmogaus sąmonę užvaldo pseudomoksliniai mitai, griaunama šeima, žeminamas patriotizmas. Mes žinome receptą. Tai mūsų principai: katalikiškumas, visuomeniškumas, šeimiškumas, inteligentiškumas ir tautiškumas. Tai vaistai, o mūsų užduotis juos naudoti.“

Prieš tai pareigas ėjęs pirmininkas Vygantas Malinauskas džiaugėsi, kad Ateitininkų federacijos valdyboje išliks veiklos tęstinumas. Ateitinkai ypač aktyviai dalyvauja jaunimo ugdyme per stovyklas, akademijas. Organizacija šiuo metu leidžia du žurnalus: „Ateitį“, kuri šimtmetį minės pavasarį, ir žurnalą „Bitutė“ vaikams. Rengiamos radijo laidos. Aktyviai dalyvaujama tiek Lietuvos politiniame, visuomeniniame gyvenime, tiek tarptautinėse organizacijose. Ateitininkijoje veikia apie 100 organizuotų grupių, yra virš 3 000 narių. Antra tiek – išeivijoje.

Ateitininkų federacijos kongresas Vilniuje – tai didžiausias šimtmečio organizacijos renginys, sutraukęs daugiau nei pusė tūkstančio įvairaus amžiaus dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir išeivijos. Kongrese vyko diskusijos aktualiais visuomenei ir organizacijai klausimais. Šeštadienį surengtas įspūdingas Ateitininkų šimtmečio koncertas Nacionalinėje filharmonijoje, kuriame pasirodė ne tik ateitininkai profesionalai iš Lietuvos, tačiau ir „Dainavos“ ansamblio vyrų vienetas iš JAV, Čikagos, vadovaujamas Dariaus Polikaičio.

Daugiau informacijos:
Živilė Šeporaitytė, šimtmečio komiteto komunikacijos koordinatorė – 8 685 39 760
Rozvita Vareikienė, Ateitininkų federacijos pirmininkė – 8 686 53 507

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt