Seniausia lietuviška jaunimo organizacija ateitininkai švenčia šimtmetį
 
 

Šiandien, penktadienį prasideda svarbiausias Ateitininkijos šimtmečio minėjimo renginys – Ateitininkų federacijos kongresas Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Jau visą pirmąją rugpjūčio savaitę seniausia lietuviška jaunimo organizacija – ateitininkai šventė savo šimtmetį stovykloje Panevėžio r. Berčiūnuose. Šie didžiausi jubiliejaus metų akcentai sutraukė arti tūkstančio dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir išeivijos.

Šį savaitgalį vilniečius ir miesto svečius ateitininkai kviečia ne tik rimtai diskutuoti, bet ir kartu džiaugtis. Rugpjūčio 6 d., penktadienio vakarą, 20 val. kviečiame į Vilniaus paveikslų galerijos kieme vyksiančią vakaronę, žibintų akciją „Man Lietuvoje gera, nes...“ K. Sirvydo skvere, nemokamą kino seansą kino centre „Pasaka“. Šeštadienio vakarą – į brandų ateitininkijos talentų koncertą Filharmonijoje. 20.00 val. prasidėsiančiame koncerte išgirsime džiazo vokalistę Simoną Smirnovą su Egidijumi Buožiu, operos solistus Tomą Ladigą ir Vytautą Salinį iš Kauno bei „Dainavos“ ansamblio vyrus, vadovaujamus Dariaus Polikaičio iš JAV, Čikagos.

Ateitininkų šimtmečio kongrese daugiausiai dėmesio skiriama įvertinant praeitį gilintis į laiko ženklus, brėžti veiklos gaires: kokios jaunimo organizacijos reikia Lietuvai ir Bažnyčiai šiandien. Renginys atviras visiems. Miestiečiai ir svečiai gali ateiti į teminės grupes, kurių iš viso bus 18. Visuomenei žinomi kalbėtojai su jaunais profesionalais diskutuos apie šiandienos iššūkius, brėš ateities gaires visuomeninei, socialinei, kultūrinei veiklai. Atskira programa rengiama jauniesiems ateitininkams.

Ateitininkijos pradžia laikomas 1910 metais vasarį įvykęs Belgijos Liuveno universiteto studentų – lietuvių katalikų susirinkimas, kuriame jie nutarė organizuotai veikti dėl Lietuvos. Kiek vėliau susivienijęs jaunimas tiek Lietuvoje, tiek įvairiuose Europos universitetuose gavo ateitininkų vardą, kuris kilo nuo ir dabar leidžiamo žurnalo „Ateitis“ pavadinimo.
Šiuo metu Ateitininkų federacija vienija per 3 000 narių Lietuvoje. Dar antra tiek priskaičiuojama išeivijoje – JAV, Kanadoje, Vokietijoje, Australijoje ir kitur. Pagrindinė ateitininkų veikla vyksta moksleiviškose kuopose, kurių Lietuvoje yra apie šimtą net mažiausiose gyvenvietėse.

Ateitininkų organizacijai priklausė tokios iškilios asmenybės kaip Pranas Dovydaitis, Stasys Šalkauskis, Mykolas Krupavičius, Vladas Jurgutis, Pranas Kuraitis, Antanas Maceina, Stefanija Ladigienė, Vytautas Mačernis, Kazys Bradūnas, Juozas Eretas, Juozas Lukša Daumantas ir daugelis kitų. Ateitininkai siekė dirbti besikuriančios nepriklausomos Lietuvos labui ir savo mokslais ir darbais aktyviai prisidėti prie atgimstančios Lietuvos kūrybos.

Ateitininkų federacija remiasi krikščioniškomis vertybėmis, ugdo jaunimą kritiškai mąstančiomis, jautriomis ir veikliomis asmenybėmis, kurios gerbia savo šeimos ir tautos tradicijas, aktyviai dalyvauja kuriant visuomenę ir valstybę. Ateitininkai vadovaujasi tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo, šeimyniškumo ir katalikiškumo principais.

Papildoma informacija ir pagalbos žiniasklaidai klausimai:
Šimtmečio komiteto narė, komunikacijos koordinatorė Živilė Šeporaitytė, 8 685 39760

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt