Paminėtas Kryžių kalno vienuolyno pastatymo 10 metų jubiliejus
 
 

Švęsdami Valstybės dieną liepos 6 d. pranciškonai šiais metais paminėjo ir vienuolyno prie Kryžių kalno (Šiaulių raj.) pašventinimo 10 metų jubiliejų, informuoja Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba.

Iškilmėse dalyvavo popiežiaus pasiuntinys arkivyskupas Luigi Bonazzi, broliai pranciškonai iš įvairių Lietuvos vietovių bei svečiai iš Italijos. Sveikinimo žodį tarė Šiaulių rajono meras Algimantas Gaubas. Susirinkę svečiai klausėsi prisiminimų apie Kryžių kalno vienuolyno statybos aplinkybes bei dalyvavo meninėje programoje.

Vienas iš šio vienuolyno statybos organizatorių dabartinis Klaipėdos dvasinės paramos centro, skirto onkologinėmis ligomis sergantiems, vadovas Benediktas Jurčys pasakojo, kad vienuolyno vietoje buvo verčiami nuo Kryžių kalno nuversti kryžiai ir kiti tikėjimo simboliai, o pradėjus kasti pamatus statiniui, atsivėrė gyvulių laidojimo kapinynas, kuris skleidė baisią smarvę. Tikriausiai taip sovietinė valdžia siekė pasityčioti iš šios vietos.

Pranciškonų vyresnysis Lietuvoje brolis Astijus Kungys atskleidė kokios sąsajos jungia Kryžių kalną su La Vernos vienuolynu Italijoje, kur Šv. Pranciškus gavo stigmas, Kristaus kančios žymes. Sociologė prof. Eglė Laumenskaitė dalijosi įžvalgomis apie kryžių ir nūdienes Bažnyčios problemas.

Baigdamas Kryžių kalno vienuolyno vyresnysis Ramūnas Mizgiris visiems palinkėjo, kad Kryžių kalnas nebūtų tik kryžiaus ir senų tradicijų vieta, bet ir prisikėlimo ženklas. Jis taip pat sakė, kad čia yra kviečiami užsukti visi, nes koplyčia ir šis vienuolynas turi tarnauti visų piligrimų dvasinėms reikmėms.

1993 m. rudens pradžioje į Lietuvą atvykęs popiežius Jonas Paulius II rugsėjo 7-ąją įkopė į Kryžių kalną ir jame meldėsi. Šventasis Tėvas sakė seniai laukęs šios dienos. Ta proga pastatytoje koplyčioje popiežius kartu su Lietuvos vyskupais aukojo šv. Mišias, kuriose dalyvavo apie 100 tūkst. tikinčiųjų. “Šį kalną turite rodyti visai Europai, visam pasauliui”, – patarė Lietuvai Jonas Paulius II.

Po kelių savaičių, lankydamasis La Vernos kalno pranciškonų vienuolyne Italijoje, Šventasis Tėvas paskatino pranciškonus pastatyti prie Kryžių kalno vienuolyną. Naujasis pranciškonų vienuolynas buvo pašventintas 2000 m. liepos 8 d. Kertinis jo akmuo išrėžtas iš La Vernos kalno, ant kurio besimeldžiančiam šv. Pranciškui Asyžiečiui atsivėrė Kristaus žaizdų ženklai – stigmos.

Akmenyje, pašventintame popiežiaus Jono Pauliaus II, saugoma kapsulė su vienuolyno steigimo dokumentais. Statyti vienuolyną padėjo Toskanos provincijos broliai pranciškonai. Vienuolyno koplyčios vitražuose, kuriuos sukūrė Algirdas Dovydėnas, pasakojama pranciškonų istorija – vienoje iš jų pavaizduotas ir Mindaugo krikštas, o altoriaus reljefai primena apie Kryžių kalno ir La Vernos kalno giminystę.

Ypač originaliu sprendimu išsiskiria Kryžių kalno vienuolyno koplyčios altorius už kurio matosi pats Kryžių kalnas – žmonių patirčių vieta – prašymų ir dėkojimų Dievui simboliai.

Juozas Dapšauskas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt