Tikintis Lietuvos jaunimas kviečia: Kelkis ir eik!
 
 

Birželio 26-27 dienomis Panevėžyje įvyks didžiausias Lietuvoje krikščioniškas jaunimo renginys – Lietuvos jaunimo dienos 2010. „Kelkis ir eik“ - renginio tema ir pavadinimas - tai citata iš Naujojo Testamento, Evangelijos pagal Morkų. Ji primena apie tikėjimo pergalę prieš fizinį ir dvasinį paralyžių bei kviečia jaunus žmones turėti viltį bei stiprinti vieni kitus.

Šeštadienį šventė prasidės atidarymu centrinėje miesto aikštėje, po pietų dalyviai klausys paskaitų ir diskutuos teminiuose užsiėmimuose. Vakare Panevėžio CIDO arenoje vyks susitaikinimo pamaldos, kur jauniems žmonėms patarnaus ir jų išpažinčių klausys per 70 kunigų iš visos Lietuvos. Sekmadienį tūkstantinė minia arenoje šlovins Kūrėją giesmėmis ir kartu švęs Šv. Mišias.

Numatoma, kad į šventę susirinks per 6 tūkstančius dalyvių iš Lietuvos, taip pat prisijungs iki 200 lietuvių išeivių iš rytų Europos šalių – Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos. Į LJD ruošiasi atvykti lietuvių tremtinių vaikai net Sibiro bei jaunieji tautiečiai iš Šiaurės Amerikos.

Pilnamečius dalyvius nakvynei priims panevėžiečiai, jaunesniųjų grupės bus apnakvindintos mokyklose. Maitinimu rūpinsis Lietuvos kariuomenė. Į pagalbą organizatoriams suburta per 300 jaunimo savanorių, kurie prižiūrės tvarką, organizuos priėmimą, nakvynę, maitinimą, darbuosis kitose srityse.

Norinčius dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose 2010 Panevėžyje organizatoriai kviečia būtinai registruotis internete, adresu http://www.jaunimodienos.lt/ljd2010/registracija.

Lietuvos jaunimo dienos – tai nuo 1997 metų kas trejus metus Lietuvos Katalikų Bažnyčios (Lietuvos jaunimo pastoracijos centro ir arkivyskupijų jaunimo centrų) organizuojamas renginys. Jo ištakos – Jono Pauliaus II inicijuotas pasaulio jaunimo susitikimas 1984 metais, kai popiežius sukvietė jaunus žmones iš viso pasaulio į Romą švęsti Verbų sekmadienio. Daugiau apie Pasaulio ir Lietuvos jaunimo dienų istoriją skaitykite čia: http://www.jaunimodienos.lt/ljd2010/about

A.Lipniūno kultūros centras ir Panevežio Vyskupijos jaunimo centras
Tel. / faks.+370-45-507794
El. paštas: pvjc.alkc@gmail.com  
www.alkc.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt