Utenoje įvyko Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos metinė ataskaitinė konferencija
 
 

2010 m. balandžio 30 d. Utenos „Saulės“ gimnazijoje įvyko Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos metinė ataskaitinė konferencija. Renginyje dalyvavo 16 katalikiškų (arba katalikiškos krypties) ugdymo įstaigų atstovai ir 7 ugdymo įstaigų, siekiančių tapti Asociacijos narėmis, atstovai, taip pat Utenos dekanato dekanas J. Kuodis bei Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus atstovė I. Vitkauskienė.

Ilgametis NKMA pirmininkas t. G. Vitkus SJ įžanginėjė kalboje sakė, jog šiandienos situacijoje be galo svarbu išsaugoti pasitikėjimą Bažnyčia, todėl katalikiškos mokyklos turėtų būti patikimi Bažnyčios mokymo židiniai, kuriems tėvai nesibaimintų patikėti savo vaikų.

Konferencijoje daugumos dalyvavusiųjų pritarimu buvo priimtas „Reikalavimų katalikiškųjų ir katalikiškos krypties ugdymo įstaigų, jų vadovų, mokytojų, kapelionų ir mokinių veiklai“ dokumentas, kurį daugiau nei prieš metus parengė doc. dr. L. Šulcienė ir t. G. Vitkus SJ. Buvo išreikštas pageidavimas, jog šis dokumentas turėtų rekomendacinį, o ne įsakmų toną.

Iš 4 kandidatų atviro balsavimo būdu buvo išrinktas naujas NKMA pirmininkas, kuriuo tapo Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius br. Virgilijus Saulius SJ.

Taip pat atviro balsavimo būdu į Asociaciją buvo priimtos 4 naujos narės: VšĮ Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla, VšĮ Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras ir VšĮ Pranciškonų gimnazija.

Konferencijos pabaigoje aptarti įvairūs bendradarbiavimo tarp katalikiškų mokyklų projektai, o konferenciją uždarė t. G. Vitkaus malda.

NKMA informacija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt