LVK Pirmininkas arkivysk. Sigitas TAMKEVIČIUS kviečia maldai už žuvusius Lenkijos Prezidento lėktuvo tragedijoje jų laidotuvių dienomis
 
 

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA

2010 04 14

Kvietimas maldai už žuvusius Lenkijos Prezidento lėktuvo tragedijoje jų laidotuvių dienomis

Mieli Lietuvos tikintieji,

Su ypatingu dėmesingumu, užuojauta bei malda šiomis dienomis visi kartu glaudžiamės prie lenkų tautos, kurią ištiko didelė tragedija. Visose Lietuvos šventovėse šią savaitę buvo aukojamos Šv. Mišios žuvusiųjų atminimui pagerbti. Tai visų mūsų ypatingo solidarumo, krikščioniško artumo ir Visuotinės Bažnyčios vienybės liudijimo ženklas. Visų tikinčiųjų maldos artumą bei krikščioniškąjį solidarumą ir mūsų pagarbą išreikšiu ir perduosiu asmeniškai dalyvaudamas šį šeštadienį vykstančiose laidotuvių apeigose Varšuvoje.

Nuoširdžiai kviečiu ir raginu tragedijos aukų laidotuvių dienomis burtis maldai bei Eucharistijos šventimui parapijų bendruomenėse, kad Gailestingasis Viešpats amžinųjų Velykų pokylyje jiems visiems leistų regėti Prisikėlusiojo Veidą bei džiaugtis Dangiškojo Tėvo Amžinybės Artumu.

Raginu gausiai dalyvauti sekmadienį Lietuvos bažnyčiose aukojamose šventosiose Mišiose už Lenkijos žuvusiuosius. Kviesdami į minėtas Mišias skambės Lietuvos bažnyčių varpai.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt