Lietuvos vyskupai Lenkijos Bažnyčios ir Valstybės vadovams siunčia giliausią užuojautą ir Dievo Gailestingumo sekmadienį lietuvius kviečia maldai už žuvusius Lenkijos prezidento lėktuvo tragedijoje ir už visą Lenkų tautą
 
 

2010 04 10

Kvietimas maldai už žuvusius Lenkijos prezidento lėktuvo tragedijoje

Brangūs Lietuvos tikintieji,

Tik ką džiūgavome, švęsdami Kristaus prisikėlimo dieną, o šiandien mus pasiekė be galo skaudi žinia apie Lenkijos prezidento, Bažnyčios hierarchų, daugelio aukštų Lenkijos valstybės pareigūnų, bei kitų bendrakeleivių tragišką mirtį sudužus juos skraidinusiam lėktuvui. Dievo Gailestingumo sekmadienį, ypač švęsdami Eucharistiją, melskimės už žuvusiuosius, kad Viešpats jiems būtų gailestingas ir už visą Lenkų tautą, prašydami Dievo malonės jos žmonėms pakelti be galo skaudžią netektį. Kristaus prisikėlimas teapšviečia ir testiprina visus šioje netekties valandoje.

Lenkijos Bažnyčios ir Valstybės vadovams siunčiame giliausią užuojautą ir reiškiame krikščionišką solidarumą.

Lietuvos vyskupai

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt