Lietuvos vyskupai Lenkijos Bažnyčios ir Valstybės vadovams siunčia giliausią užuojautą ir Dievo Gailestingumo sekmadienį lietuvius kviečia maldai už žuvusius Lenkijos prezidento lėktuvo tragedijoje ir už visą Lenkų tautą
 
 

2010 04 10

Kvietimas maldai už žuvusius Lenkijos prezidento lėktuvo tragedijoje

Brangūs Lietuvos tikintieji,

Tik ką džiūgavome, švęsdami Kristaus prisikėlimo dieną, o šiandien mus pasiekė be galo skaudi žinia apie Lenkijos prezidento, Bažnyčios hierarchų, daugelio aukštų Lenkijos valstybės pareigūnų, bei kitų bendrakeleivių tragišką mirtį sudužus juos skraidinusiam lėktuvui. Dievo Gailestingumo sekmadienį, ypač švęsdami Eucharistiją, melskimės už žuvusiuosius, kad Viešpats jiems būtų gailestingas ir už visą Lenkų tautą, prašydami Dievo malonės jos žmonėms pakelti be galo skaudžią netektį. Kristaus prisikėlimas teapšviečia ir testiprina visus šioje netekties valandoje.

Lenkijos Bažnyčios ir Valstybės vadovams siunčiame giliausią užuojautą ir reiškiame krikščionišką solidarumą.

Lietuvos vyskupai

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt