Krikščionių Bažnyčių atstovai Klaipėdoje pažvelgė į asmenybės kūrimo problemas
 
 

Praėjusį penktadienį ir šeštadienį, vasario 26 - 27 d., LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje rinkosi krikščioniškų bažnyčių atstovai iš visos Lietuvos, praneša Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba. Skirtingoms denominacijoms priklausantys dvasininkijos atstovai prie bendro stalo sėdo, tam tikra prasme galima sakyti, kone pirmą kartą per ilgus metus. Konferencijos ir apskrito stalo diskusijos pagrindinė tema buvo pavadinta – „Asmenybės atkūrimas posovietiniame kontekste“.

Konferencija parodė, kad skirtingų bažnyčių atstovai gali kartu ieškoti atsakymų į aktualius nūdienos klausimus, bandyti spręsti iškylančius tarpusavio nesutarimus bei nesusipratimus. Apskrito stalo diskusijoje išreikštas poreikis siekti didesnio tarpusavio supratimo, nebijoti pažvelgti ir į opesnes tiek bendruomenių, tiek visuomenės problemas. Tačiau kaip ir ne vienoje kitoje konferencijoje pasigesta platesnės ir atviresnės diskusijos, tam kaip nekartą tiesiog nebelieka laiko ar net noro, kad nebūtų paliestos senos žaizdos, jos pagydomos ir žvelgiama su kūrybiniu potencialu į ateitį. Bendras vaizdas susidaro toks: vienas kitam nekandžioja gerklių, bet išeiti iš savo sklypelio sekasi sunkokai. Ši konferencija parodė, kad yra bent pastangos, o tai jau šis tas, bet tikrai to yra maža.

Todėl aiškiai galima sakyti kad tebuvo padaryta tik kukli įžanga į temą „Asmenybės atkūrimas posovietiniame kontekste“. Parodyta, kad galima tokį klausimą kelti kartu, tačiau pastebima baimė išeiti iš savo konfesinių rėmų ir mąstyti ir svarstyti ką galime padaryti praktiškai, kad tą šiuolaikinę asmenybę ir visuomenę kurtume pagal krikščioniškus principus. Tikėtina, kad tai bus padaryta kitame susitikime.

Konferencijoje pranešimus pristatė bei diskusijose dalyvavo Laisvųjų krikščionių, Romos katalikų, Evangelikų liuteronų, Evangelikų reformatų, „Tikėjimo Žodžio“, Lietuvos evangelikų baptistų, metodistų, Klaipėdos universiteto bei LCC atstovai.

Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt