Krikščionių Bažnyčių atstovai Klaipėdoje pažvelgė į asmenybės kūrimo problemas
 
 

Praėjusį penktadienį ir šeštadienį, vasario 26 - 27 d., LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje rinkosi krikščioniškų bažnyčių atstovai iš visos Lietuvos, praneša Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba. Skirtingoms denominacijoms priklausantys dvasininkijos atstovai prie bendro stalo sėdo, tam tikra prasme galima sakyti, kone pirmą kartą per ilgus metus. Konferencijos ir apskrito stalo diskusijos pagrindinė tema buvo pavadinta – „Asmenybės atkūrimas posovietiniame kontekste“.

Konferencija parodė, kad skirtingų bažnyčių atstovai gali kartu ieškoti atsakymų į aktualius nūdienos klausimus, bandyti spręsti iškylančius tarpusavio nesutarimus bei nesusipratimus. Apskrito stalo diskusijoje išreikštas poreikis siekti didesnio tarpusavio supratimo, nebijoti pažvelgti ir į opesnes tiek bendruomenių, tiek visuomenės problemas. Tačiau kaip ir ne vienoje kitoje konferencijoje pasigesta platesnės ir atviresnės diskusijos, tam kaip nekartą tiesiog nebelieka laiko ar net noro, kad nebūtų paliestos senos žaizdos, jos pagydomos ir žvelgiama su kūrybiniu potencialu į ateitį. Bendras vaizdas susidaro toks: vienas kitam nekandžioja gerklių, bet išeiti iš savo sklypelio sekasi sunkokai. Ši konferencija parodė, kad yra bent pastangos, o tai jau šis tas, bet tikrai to yra maža.

Todėl aiškiai galima sakyti kad tebuvo padaryta tik kukli įžanga į temą „Asmenybės atkūrimas posovietiniame kontekste“. Parodyta, kad galima tokį klausimą kelti kartu, tačiau pastebima baimė išeiti iš savo konfesinių rėmų ir mąstyti ir svarstyti ką galime padaryti praktiškai, kad tą šiuolaikinę asmenybę ir visuomenę kurtume pagal krikščioniškus principus. Tikėtina, kad tai bus padaryta kitame susitikime.

Konferencijoje pranešimus pristatė bei diskusijose dalyvavo Laisvųjų krikščionių, Romos katalikų, Evangelikų liuteronų, Evangelikų reformatų, „Tikėjimo Žodžio“, Lietuvos evangelikų baptistų, metodistų, Klaipėdos universiteto bei LCC atstovai.

Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt