Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas spaudai dėl Pabradės bažnyčios pastato perdavimo
 
 

Gruodžio 30 d. Katalikų Bažnyčios Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis Rusų Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje Vilniaus ir Lietuvos metropolitui Chrizostomui įteiks Pabradėje (Švenčionių savivaldybė) esančio buvusio katalikų bažnyčios pastato perdavimo stačiatikių arkivyskupijai aktą. Ceremonija įvyks 12.30 val. Stačiatikių arkivyskupijos kurijoje (Aušros vartų g. 10).

1927 m. statyta Pabradės katalikų bažnyčia buvo per maža gausiai Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės katalikų parapijai, todėl Nepriklausomybės metais tikinčiųjų pageidavimu ir iniciatyva nuspręsta statyti naują bažnyčią, kuri buvo pašventinta 2007 m. Senąjį pastatą (Bažnyčios g. 22) katalikų parapija arkivyskupijos sprendimu perdavė vietos stačiatikių bendruomenės reikmėms. Teisiniai pastato perregistravimo reikalai jau yra sutvarkyti, ir trečiadienį numatyta ceremonija simboliškai užbaigs perdavimo procesą. Šis aktas dar kartą liudija Lietuvoje susiklosčius nuoširdžius broliškų krikščionių Bažnyčių santykius ir jų artimą bendradarbiavimą siekiant įgyvendinti savo misiją ir kuo geriau patarnauti tikintiesiems.

Žurnalistams bus suteikta galimybė stebėti ir fiksuoti trumpą ceremoniją, tačiau jie neturės progos gauti katalikų ar stačiatikių arkivyskupo interviu. Reikiamus komentarus ir informaciją suteiks kurijų atstovai. Žiniasklaidos darbuotojų prašoma atvykti į Stačiatikių arkivyskupijos kuriją 12.20 val.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt