Vilniuje vyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos posėdis
 
 

2009 metų lapkričio mėnesio 20 dieną, 12 val. Vilniaus Bazilijonų vienuolyne įvyko LVVVK posėdis. Dalyvavo: t. Vytautas Brilius MIC (pirmininkas ir sekretorius), br. Vincentas Tamošauskas OFMCap. (pirmininkas), t. Alessandro Barelli SDB (iždininkas), t. Gintaras Vitkus SJ, t. Jonas Emanuelis Le Taillandier de Gabory FJ, T. Francois Bourgois (Tiberiados broliai), Br. kun. Linas Vodopjanovas OFM (pagal įgaliojimą), T. Petro Pavlo Jachimec OSBM, Br. kun. Pijus Virginijus Eglinas OP, Kun. Domingo Avellaneda IVE, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė s. Daiva Kuzmickaitė MVS (svečio teisėmis).

Posėdis buvo pradėtas bendra malda Vilniaus Bazilijonų vienuolyno koplyčioje.

S. Daiva Kuzmickaitė pristatė posėdžio nariams LMVAVK veiklą, supažindindama su konferencijos struktūra, posėdžių organizavimo tvarka, konferencijoje veikiančiomis komisijomis, regionų veikla, finansavimu ir vykdomais projektais.

Spalio 1 d. pasibaigus Lietuvos Jėzuitų provincijolo k. A. Gudaičio įgaliojimams, jis nustojo būti LVVVK nariu ir jos pirmininku. Įvyko naujo pirmininko rinkimai, į šią pareigybę išrinktas kun. Vincentas Tamošauskas OFMCap., kuris iš sekretoriaus perėmė pirmininkavimą posėdžiui.

Apsvarstytas Lietuvos vyrų ir moterų vienuolijų konferencijų bendradarbiavimas apaštalavimo, nuolatinio ugdymo ir pašaukimų srityje. Nutarta vystyti tokį bendradarbiavimą, kur reikia, derinant su Lietuvos vyskupų konferencija ir atskirais vyskupais.

Pritarta idėjai surengti bendrą seminarą juridinių klausimų aptarimui dėl vienuolynų pastatų draudimo ir kitais klausimais.

Aptarta galimybė jungtis prie moterų vienuolijų vyresniųjų konferencijos rengiamos internetinės svetainės ir tokio jungimosi formos. Svetainėje galėtų būti talpinamos minimalios žinios apie vyrų vienuolijas, nuorodos į vienuolijų svetaines, o kas savo neturi, susikurti toje pačioje svetainėje. Aptarti bendro svetainės išlaikymo išlaidų pasidalijimo principai.

Nutarta pasinaudoti J.E. Apaštalinio Nuncijaus kvietimu ir kitą LVVVK posėdį surengti 2010 m. sausio 27 d. Apaštalinėje nuncijatūroje Vilniuje.


LVVVK sekretorius k. V. Brilius MIC
2009-11-26

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt