Vilniaus kunigų seminarijoje svečiavosi Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi
 
 

2009 10 05

Šv. Faustinos minėjimo dieną Vilniaus kunigų seminarijoje svečiavosi Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi. Visus maloniai nustebino, kad nuncijus, nors į Lietuvą atvyko neseniai - tik šį pavasarį, šv. Mišias aukojo jau lietuviškai. Homilijos metu jis priminė, kad pirma ir viršum visko turėtų būti meilė: ji turi mus lydėti mums einant melstis, studijuoti, dirbti ar pamokslauti.

Arkivyskupas paragino atrasti ryšį tarp gailestingojo samariečio palyginimo ir šv. Faustinos žinios, netgi pasiūlė diplominio darbo temą: „Ryšys tarp gailestingojo samariečio palyginimo ir Faustinos žinios.“ Homiliją Apaštališkasis nuncijus užbaigė malda: „Prašykime Dievo, užtariant šv. Faustinai, jog pamatytume, kad esame tie pakelėje gulintys sužeistieji ir jog kiekvieną dieną esame išgydomi.“

Po vakarienės susitikome konferencijų salėje, anot nuncijaus, pasikalbėti šeimyniškoje aplinkoje. Arkivyskupas pasidalino atsiminimais iš seminarijos laikų. Jis kalbėjo, kad seminarija yra ypatinga formavimo vieta, mokymosi ir buvimo mokiniu laikas. Nuncijus prisiminė kaip svarbu seminarijoje mokėti džiaugtis kito dovanomis, įvertinti kito dovanas: „Jei kitas geriau už mane žaidžia krepšinį, turiu jį padrąsinti. Tai galimybė man augti meilėje.“ Arkivyskupas ragino nepamiršti siekti šventumo, nes šventumas stato Bažnyčią ir daro pasaulį žmoniškesniu.

Pabaigoje Apaštališkasis nuncijus padėkojo už atidų klausymą ir kiekvienam klierikui įteikė po vieną lietuviškai išverstą savo atsiminimų egzempliorių, pavadintą: „Seminarijos metų prisiminimai ir apmąstymai.“


Klier. Arūnas Kalpakovas
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt