Baigėsi antrasis LJD 2010 himno konkurso etapas
 
 

Besiruošiant artėjančioms Lietuvos jaunimo dienoms 2010 Panevėžyje, renkamas šio jaunimo susitikimo himnas. Jis tarsi ženklas, pagal kurį bus atpažįstama šių dienų nuotaika, išgyvenimai bei prisimenamos susitikimo akimirkos.

Organizatoriai sulaukė vienuolikos kūrinių, siūlomų tapti LJD 2010 himnu. Dabar laukia trečiasis konkurso etapas- kūrinių vertinimas ir atranka. Vertinimo komisiją sudarys kompetentingi krikščioniškos muzikos specialistai.

Vertinant kūrinį bus atsižvelgiama į himno vokalinės partijos išraiškingumą ir diapazoną, priegiesmio demokratiškumą, bendrą muzikos dvasią bei pagavą, dainos teksto atitikimą LJD 2010 temai.

Jaunimo dienų himnas savo nuotaika ir charakteriu turėtų būti artimas himno žanrui, tinkantis dainuoti dideliam dalyvių skaičiui (bent jau priedainis), atitinkantis tikslinės grupės – jaunimo- poreikius, tekstas turi atitikti LJD 2010 temą „Kelkis ir eik“ (Mk 2,1-12).

Planuojama Lietuvos jaunimo dienų 2010 himną viešai pristatyti Kalėdų laikotarpiu, jog jis taptų daugeliui dovana.

Lietuvos jaunimo pastoracijos centras

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt