Lietuvos Caritas paminėjo veiklos 20-ąsias metines
 
 

2009 m. spalio 9 d. Lietuvos Caritas minėjo veiklos atkūrimo Lietuvoje 20-ąsias metines. Ta proga surengtoje šventinėje konferencijoje „Caritas Lietuvoje: 20 metų veiklaus gailestingumo“ buvo išsakyta daug sveikinimų ir palinkėjimų, skaityti du pranešimai: Lietuvos Caritas generalinio direktoriaus kun. Roberto Grigo „Veiklus gailestingumas besikeičiančiame pasaulyje“ ir Lietuvos Caritas gen. direktoriaus pavaduotojos Janinos Kukauskienės „Savanorystės kultūros sklaida Lietuvoje“.

Lietuvos Caritas dvidešimtmečio minėjimas, prasidėjęs Kauno arkikatedroje bazilikoje Šv. Mišiomis, vėliau persikėlė į viešbutį „Kaunas“, kuriame beveik pustrečio šimto Caritas darbuotojų, savanorių, vyriausybės ir vietos valdžios bei įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovų nuoširdžiai sveikino Caritas organizacijos įkūrėjus bei dabartinius vadovus.

Šventinę Lietuvos Caritas konferenciją atidaręs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius daugiamečiams Caritas rėmėjams, vietos svečiams ir vyskupijų Caritas atstovams sakė, jog žmogaus gyvenimo pagrindas nėra vien tik duona kasdieninė, bet sielos turtas, kuris turėtų būti visų svarbiausias ir puoselėjamas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas savo kalboje pabrėžė, jog Caritas veikla yra tarsi cementas ir žvyras šiandienos visuomenės pamatams tiesti ir susirinkusiesiems perskaitė LR ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus padėką, kurioje jis dėkoja už sunkmečio varginamai visuomenei suteiktą viltį ir šviesą.

Caritas organizacijos Lietuvoje įkūrėja ir ilgametė jos vadovė ses. Albina Pajarskaitė šią organizaciją išaugino lyg savo vaiką, kuris jau seniai peržengė paauglystės slenkstį. Pasak jos, atgimstant Lietuvai reikėjo iniciatyvių moterų, nes būtent jos labiausiai dėmesį kreipė į „meilę tiesoje“, tačiau šiandien pečius suremti reikia visiems – politikams ir liaudžiai – ir dirbti bendrą darbą su „meile tiesoje“.

Caritas organizacijos svarbą Lietuvoje ir per 20 metų nuveiktus darbus įvertino visi. Ilgamečiui Lietuvos Caritas direktoriui kun. Robertui Grigui ir visiems Caritas darbuotojams bei savanoriams Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko sveikinimus perdavė Kauno miesto vicemeras Algimantas Kurlavičius ir Socialinių reikalų komiteto pirmininkė ir Tarybos narė Loreta Kudarienė, nuoširdžius žodžius tarė LR Seimo nariai V. V. Margevičienė, A. Skokauskienė, A. Dumčius už gerai vykdomą MIATLNA („Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims“) programą dėkojo ŽŪM Rinkodaros agentūros direktorius A. Kulvinskas. Ilgiausių metų linkėjo daugybė nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Tądien sulaukta sveikinimų ir iš konferencijoje dalyvavusių užsienio partnerių bei rėmėjų: Suomijos, Baltarusijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Olandijos Caritas bei katalikiškų NVO vadovų.

Sveikinimą Lietuvos Caritas 20-mečiui atsiuntęs Caritas Europa prezidentas kun. Erny Gillen savo laiške prisiminė 1998 m. Kaune vykusią Europos Carito regioninę konferenciją ir pabrėžė, kad Kaunas įeis į žemyno karitatyvinių bendrijų istororiją kaip atsivėrimo ir strateginio planavimo sąvoka.

Pranešimu „Veiklus gailestingumas besikeičiančiame pasaulyje“ Lietuvos Caritas gen. direktorius kun. Robertas Grigas įvardijo iššūkius, su kuriais Caritas organizacija Lietuvoje susidūrė per 20 veiklos metų, kalbėjo apie šiandienos sunkmečio veikiamą visuomenę ir Caritas pagalbą labiausiai jo paliestiesiems.

Caritas veikla grindžiama savanorišku darbu – šiandien skaičiuojama pustrečio tūkstančio savanorių, kurie neatlygintinai darbuojasi organizacijoje. Šia proga Lietuvos Caritas gen. direktoriaus pavaduotoja Janina Kukauskienė skaitė pranešimą apie savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.

Renginio pabaigoje neliko nepagerbti Carito organizacijai itin daug širdies meilės atidavę darbuotojai ir rėmėjai. Padėkos raštus Caritas įkūrėjoms ses. A. Pajarskaitei, E. Montvilienei, ses. O. Valatkaitei, ses. G. J. Stanelytei, S. Belickienei, užsienio paramos fondų ir Caritas atstovams Paul Schneider, Paul Wennekes, Stephan Grabber, Clemens Rottinghaus, Guenter Holthaus ir 7 vyskupijų Caritas centrams padėkos raštus įteikė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir kun. Robertas Grigas.

Lietuvos Caritas informacija

Platesnės informacijos teirautis
kun. Robertas Grigas
Lietuvos Caritas gen. direktorius
Tel. 8-37 20 54 27

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt