Išrinktas Lietuvos jaunimo dienų 2010 logotipas
 
 

Pasibaigus konkursui, išrinktas Lietuvos jaunimo dienų 2010 logotipas. Konkurse dalyvavo 14 kūrėjų, pateikusių 68 darbus. Viena autorė pristatė net 33 savo darbus. Logotipas buvo renkamas atsižvelgiant į pasirinktą LJD 2010 temą pagal Morkaus evangeliją (2, 1–12) „Kelkis ir eik“.

Išrinktame logotipe vaizduojamos dvi rankos. Viršutinė atviru delnu ranka – kviečiančio, pagalbą teikiančio Kristaus. Kryžius joje parodo, kaip, kokia galia Jėzus atleidžia mums nuodėmes, mus išgydo ir pakelia. Auksinė spalva simbolizuoja dieviškumą. Žmogaus (paralyžiuotojo) rankos žalia spalva simbolizuoja žmogiškumą, žemiškumą. Ši ranka siekia pirmosios, pirštai jau susilietę.

Logotipo autorė – Silvija Knezekytė.

Lietuvos Jaunimo pastoracijos centras

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt