Išrinktas Lietuvos jaunimo dienų 2010 logotipas
 
 

Pasibaigus konkursui, išrinktas Lietuvos jaunimo dienų 2010 logotipas. Konkurse dalyvavo 14 kūrėjų, pateikusių 68 darbus. Viena autorė pristatė net 33 savo darbus. Logotipas buvo renkamas atsižvelgiant į pasirinktą LJD 2010 temą pagal Morkaus evangeliją (2, 1–12) „Kelkis ir eik“.

Išrinktame logotipe vaizduojamos dvi rankos. Viršutinė atviru delnu ranka – kviečiančio, pagalbą teikiančio Kristaus. Kryžius joje parodo, kaip, kokia galia Jėzus atleidžia mums nuodėmes, mus išgydo ir pakelia. Auksinė spalva simbolizuoja dieviškumą. Žmogaus (paralyžiuotojo) rankos žalia spalva simbolizuoja žmogiškumą, žemiškumą. Ši ranka siekia pirmosios, pirštai jau susilietę.

Logotipo autorė – Silvija Knezekytė.

Lietuvos Jaunimo pastoracijos centras

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt