Švenčiant Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną paskelbti „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai
 
 

Kauno arkivyskupijos informacija žiniasklaidai, 2009 m. gegužės 22 d.

„Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams


Šeštinių sekmadienį Visuotinėje Bažnyčioje švenčiant Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną (šiais metais – gegužės 24 d.) arkivyskupas Sigitas Tamkevičius jau vienuolikti metai iš eilės paskelbia apie Bažnyčios kronikos fondo apdovanojimus žiniasklaidininkams už objektyvios žurnalistikos ir krikščioniškų vertybių puoselėjimą viešumoje. Šiais metais apdovanojimai skirti:

 dr. Jonui MALINAUSKUI už ilgametį aukštos žurnalistinės kokybės darbą Vatikano radijo bangomis lietuviškai perteikiant Šventojo Tėvo žodį ir veiklą, už objektyvias Bažnyčios gyvenimo apžvalgas internetinėje žiniasklaidoje ir spaudoje, praturtinamas gilaus istorijos ir kultūros pažinimo, už nuoseklių studijų subrandintas publikacijas bioetikos bei gyvybės kultūros puoselėjimo klausimais ir už ištikimą tarnystę, talkinant Lietuvos Respublikos Ambasadai prie Šventojo Sosto.

 dr. Nerijui ŠEPEČIUI už gražią istoriko ir teologo, dėstytojo ir publicisto pašaukimų dermę, už kantrų „Naujojo Židinio-Aidų“ redagavimą ir žurnalo autorių ugdymą puoselėjant krikščioniško požiūrio skleidimąsi įvairiose humanitarikos srityse, už principingus ir įžvalgius esė interneto svetainėse, kuriuose šmaikštus visuomenės kritikas papildo istorinės tiesos ieškotoją, o evangelinė perspektyva atveria žmogaus žemiškosios kelionės prasmę.

Apdovanojimus Kauno arkivyskupas įteiks iškilmingai švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo šventę birželio 24 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt