Viniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas dėl Kardinolo sveikatos
 
 

Pranešimas spaudai

2009 05 14

Atsiliepdami į nepaliaujamą visuomenės ir žurnalistų domėjimąsi Vilniaus arkivyskupo metropolito Audrio Juozo Bačkio sveikata bei ligšiolinių žiniasklaidos pranešimų netikslumus, norime informuoti, kad Kardinolas šiuo metu ilsisi po sudėtingų medicininių procedūrų, ir paskelbti svarbiausias gydymo detales.

Jo Eminencija reiškia ypatingą padėką už ilgalaikę profesionalią globą ir nuoširdų nuolatinį rūpestį Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medikams, o labiausiai – Vilniuje visą būtiną pagalbą teikusiems ir į Bordo (Bordeaux) lydėjusiems gydančiai gydytojai doc. Virginijai Grabauskienei, prof. Audriui Aidiečiui ir doc. Germanui Marinskiui.

Toliau pateikiame prof. Audriaus Aidiečio medicininį komentarą:

„Jau keletą metų pacientui buvo stebima širdies reto ritmo problema ir prieširdžių virpėjimo epizodai, kurie buvo gydomi medikamentais. Ligai progresuojant ir išryškėjus širdies ritmo vadovo disfunkcijai šių metų sausio mėnesį Santariškių klinikose implantuotas elektrinis širdies stimuliatorius.

Stimuliatoriaus dėka buvo įveiktas širdies ritmo suretėjimas, tačiau liko kita problema – prieširdžių virpėjimas, kurio įprastinė priežastis yra didelio dažnio elektrinius impulsus generuojantis židinys plaučių venose. Nors tokių židinių pašalinimo procedūros yra atliekamos ir Santariškių klinikose, tačiau šios metodikos pradininkas ir didžiausią praktinį patyrimą turintis prof. Michel Haïsseguerre dirba Bordo Universitetinėje klinikoje (Hôpital Cardiologique du Haut–Lévèque, Bordeaux–Pessac), todėl rekomendavome kardinolui pasvarstyti galimybę vykti konsultacijai į Prancūziją.

Po susirašinėjimo bei medicininių duomenų persiuntimo prof. Haïsseguerre su komanda apsiėmė atlikti ir pačią procedūrą. Minėta procedūra, kuri truko penkias valandas, buvo sėkminga, tačiau jos galutinius rezultatus bus galima įvertinti maždaug po trijų mėnesių. Šiuo metu paciento sveikatos būklė yra patenkinama, tačiau jam rekomenduotas poilsis.

Kadangi stažuotis į Bordo Universitetinę kliniką vyksta viso pasaulio kardiologai, džiaugėmės galimybe lydėti Kardinolą, proga stebėti jam atliktą procedūrą, susipažinti su klinikos darbu ir užmegzti bendradarbiavimą“, – teigia prof. Aidietis.

Jo Eminencija dėkoja visiems jį palaikiusiems geru žodžiu ir prisiminusiems maldoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt