Šiauliuose vyko Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija
 
 

2009 m. kovo 21 d. Šiaulių universitete vyko šeštoji Lietuvos šeimos centrų konferencija, kuri kasmet rengiama vis kitame Lietuvos mieste. Konferenciją organizavo: Lietuvos šeimos centras bei Šiaulių vyskupijos šeimos centras. Konferencijos tema – „Meilė: nuo eroso iki agapės". Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, sakydamas sveikinimo žodį, atskleidė pavadinimo prasmę. Žodis „erosas“ tarptautinių žodžių žodyne apibūdinamas kaip vyriškos valios skverbimasis į grožį, tiesą ir gėrį. „Jeigu kiekvienas vyras skverbsis į gėrį, į grožį, į tiesą, bus nuostabios šeimos ne tik Lietuvoj, bet visame pasaulyje“, – sakė vyskupas. Labai svarbu, kad šeimos galva ir visa šeima skverbtųsi į tiesą. Kristus apie tai sako: „Aš esu tiesa, kelias ir gyvenimas“. Cituodamas apaštalą Joną, ganytojas priminė, jog Dievas yra Meilė. Priimdami Dievą, priimam meilę, atmesdami Dievą, atmetam meilę. Meilės kelias yra susivienijęs su šventumo sąvoka, Tokia yra Dievo valia, kad būtume šventi. Labai gera bus gyventi kiekvienam šeimoj, kai vyras ir žmona sieks šventumo, mokydami jo siekti ir savo vaikus. Jeigu taip nėra, tai ženklas, kad nutolome nuo šventumo šaltinio. Dar viena vyskupo išsakyta mintis: Jėzus myli per mane. Aš, mylėdamas kiekvieną sutiktą žmogų, rodau Dievo meilę. Ką padariau vienam mažiausiųjų, padariau Kristui ir tada einu tikruoju Dievo valios vykdymo keliu. Mūsų užduotis – vykdyti Dangaus Tėvo valią. Kada šeima eina Dievo valios vykdymo keliu, ji tuo pačiu eina šventumo keliu.

Konferenciją sudarė dvi dalys. Iki pietų prelegentai skaitė pranešimus. Po pietų vyko diskusijos grupelėse pasirinktomis temomis. Kol tėvai gilinosi į šeimos tarpusavio santykius, vaikai žaidė, mokėsi eilėraščių, kūrė spektakliuką kartu su savanoriais. Prelegentų pranešimuose buvo nagrinėjamos įvairios problemos. Dr. Paulius Subačius, remdamasis išorinio padorumo ir tikrojo skaistumo samprata, aiškino, jog krikščionybė yra neteisinkai kaltinama kaip atstūmusi erotiką. Viktorijos laikais, anot prelegento, buvo įsigalėjusi dviveidystė bei išoriniai moraliniai suvaržymai. Šiais laikais teigiama, jog erosas ir agapė papildo vienas kitą. Daktaras kalbėjo api dvi aktualias problems, dvi fronto linijas, su kuriomis susiduria šiandienos krikščionys. Viena jų: apgaulingas kūno išaukštinimas, kita – vyriškos ir moteriškos tapatybės ištrynimo problema. Gyvendami pagal sampratą, jog tapatybė yra ne įgimta, o konstruojama visuomenės, pasieksime, jog socialiai vaikas negalės pažinti, kuo skiriasi tėtis ir mama. Mes sakom, jog yra aiški prigimtis ir ugdymas, auklėjimas tiktai padeda, leidžia tai tapatybei (lyčiai) tinkamu būdu išsiskleisti, – teigė Paulius Subačius.

Psichoterapeutas daktaras Gintautas Vaitoška kalbėjo apie vyriškumą ir moteriškumą kaip dieviško paveikslo dalis mumyse, reikalaujančias skrydžio, poezijos. Mylimųjų širdyse vyksta meilės išgryninimas, todėl sužadėtuvės yra tam, kad žmonės išmoktų vienas kitą mylėti. Agapė – kitą atradusios meilės prigimtis. Tai rūpinimasis kitu, globa nebeieškant savęs. Su sužadėtiniu svarbu pradėti kalbėtis apie skaistumą. Pokalbių nesmė – leisti dvasinei meilei pakankamai sustiprėti, kad ji būtų aukščiau už lytinius santykius, kad jie būtų paremti tikra dvasine meile. Būtent dvasinė meilė nulems, kiek žmonės bus laimingi santuokoj, – teigė prelegentas.

Sutuoktiniai Petroniai kalbėjo apie sutuoktinių siekį dominuoti šeimoje. Viena pusė dominuoja jėga, kita – silpnumu, aukos vaidmeniu. Prelegentai siūlė atkreipti dėmesį į Kristaus pavyzdį. Jis mokėjo parodyti meilę arba atkakliai konfrontuodamas, arba atsižadėdamas to, kas brangiausia. Šeima yra ta vieta, kur mokomasi mylėti. Pasidalinimas pasiaukojančia meile vieniems turėtų būti atsisakymas valdyti sutuoktinį ar sutuoktinę, kitiems - išdrįsti pasakyti savo kitokią nuomonę. „Šeima yra vieta, kur pamatome, kaip statomas tiltas tarp vyro ir moters, tarp seno ir jauno, tarp skirtingų asmenų. Artimuose bendravimo santykiuose išmokstame išreikšti vyriškus ir moteriškus bruožus. Mokomės suprasti kompromiso, pasiaukojimo ir vienybės prasmę... Šeimoje matome ryšį tarp suaugusiųjų meilės ir vaikų laimės“, – sakė prelegentai.

Konferencija baigėsi Šiaulių Petro ir Pauliaus katedroje iškilminga šv. Mišių auka. Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Inesė Ratnikaitė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt