Šv. Jono broliai Lietuvoje įsikūrę jau penkiolika metų
 
 

Lapkričio 22 d. Vilniuje, šv. Jono teologo vienuolyno bažnyčioje šv. Jono broliai minėjo penkiolikos metų jubiliejų nuo įsikūrimo Lietuvoje. Šventė prasidėjo Eucharistija, kuriai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Koncelebravo Vilniaus vienuolyno prioras t. Jonas Emanuelis La Taillandier de Gabory, t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus Nekrošius, t. Jonas Savickas. Homilijoje ganytojas džiaugėsi, kad broliai Lietuvoje padeda daugybei žmonių atrasti Dievą, ugdyti tikėjimą, lavinti intelektualinį ir dvasinį pažinimą, gilintis į šv. Raštą, kuris visiems yra puikus kelrodis gyvenimo kelionėje. Po šv. Mišių jubiliejaus svečiai galėjo drauge pasivaišinti ir pasižiūrėti šv. Jono brolių istoriją, įamžintą nuotraukose, artimai pabendrauti su vienuolyno gyventojais.

Vilniaus arkivyskupo metropolito Kardinolo Audrio Juozo Bačkio rūpesčiu šio vienuolyno broliai 1993 metais atvyko į Lietuvą, kad pagelbėtų dvasiškai ir intelektualiai ugdyti Vilniaus arkivyskupijos klierikus, plačiajai visuomenei šiuolaikiškai skaitytų paskaitas teologijos ir filosofijos klausimais. Broliai kiekvienais metais parengia įvairių teologinių bei filosofinių paskaitų ciklą, yra įsteigę ir globoja namus gatvės vaikams, organizuoja jaunimo maldos ir bendrystės vakarus, moko skaityti šv. Raštą Lectio divina metodu, ruošia piligrimines keliones, suburia ir teikia dvasinį palydėjimą šeimoms, organizuoja vasaros stovyklas, rekolekcijas, daugybei žmonių atlieka dvasinės tėvystės tarnystę. Nuo 2005 m. šv. Jono teologo vienuolyne brolių rūpesčiu veikia nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, kurioje dalyvauja ne tik šv. Jono broliai, Vilniaus arkivyskupijos kunigai, bet ir daugybė pasauliečių.

Šv. Jono broliai – viena jauniausių vyrų vienuolijų, įkurta t. Marie Dominique Philippe OP Prancūzijoje 1975 m., besigilinanti į šv. Jono apaštalo ir evangelisto dvasingumą. Vienuolija tarp kitų savo tarnysčių teikia filosofinį bei teologinį išsilavinimą ir daugybei pasauliečių. Tarp Prancūzijoje studijuojančiųjų yra nemažai studentų ir iš Lietuvos. Iš viso pasaulyje įvairiose šalyse yra per 500 šv. Jono brolių. Lietuvoje darbuojasi 3 vienuoliai kunigai ir 3 broliai. Vienuolyno misiją pasaulyje malda palydi kontempliatyvi šv. Jono seserų kongregacija, įkurta 1982 m., Prancūzijoje, Lietuvoje veikianti nuo 1998 m., vidinės tylios maldos mokanti ir tuo susidomėjusius pasauliečius.

Kun. Saulius Bužauskas

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt