Ignaciškoji šeima paminėjo Lietuvos Jėzuitų provincijos įsteigimo 400 metų jubiliejų bei Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje sukaktį
 
 

Gegužės 31 d., šeštadienį, į Šiluvą susirinko visa Lietuvos ignaciškoji šeima – tėvai jėzuitai, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, Gerojo samariečio bendruomenė, Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė, Gyvenimo ir tikėjimo institutas, Sutuoktinių susitikimų bendruomenė, Kanos šeimų bendruomenė, Išsiskyrusiųjų sielovados centras „Bendrakeleiviai“. Čia ignaciškąjį dvasingumą puoselėjančios organizacijos iškilmingai minėjo prieš 400 metų įsteigtos jėzuitų provincijos Lietuvoje ir prieš tiek pat metų Šiluvoje apsireiškusios Švč. Mergelės Marijos sukaktis.

Tą paskutinį gegužės rytą ankstyvieji maldininkai pradėjo Dievo sūnaus Motinos garbinimu tik atvertoje Apsireiškimo koplyčioje. Giedojo grupė „Karunka“. Dienos malda ir mąstymas buvo skirti temai „Laiminga įtikėjusi“ – Marijos ir Elzbietos susitikimui (Lk 1, 39-45).

Po asmeninio maldos laiko ir pusryčių prieš šv.Mišias Šiluvos bazilikoje susitikimo dalyviai ir nemaža šiam dvasingumui artimų svečių klausėsi t. Liongino Virbalo SJ paskaitos. Priminęs keletą 1540 m. šv. Ignaco Lojolos įkurtos Jėzaus draugijos istorinių veiklos datų, t. Lionginas sakė, kad minėjimas reikšmingas, kai susimąstome apie jo prasmę mūsų dienomis. Prelegentas išryškino pamatinius „ignaciškuosius“ bruožus: jėzuitų pamaldumą Marijai, dvasių skyrimą ir mokymąsi apsispręsti kartu su Viešpačiu, Dievo ieškojimą, atpažinimą kasdienybėje, vienijimąsi su juo visose aplinkybėse, teigiamą žvilgsnį į pasaulį, darbavimąsi atsigręžus į Dievą, kasdieninį sąžinės tyrimą. T. Lionginas priminė pradžią ir pamatą, ant ko visa laikosi: „Žmogus sukurtas Dievą, mūsų Viešpatį, garbinti, šlovinti ir jam tarnauti, ir per tai išgelbėti savo sielą“ (šv.Ignacas). Ieškantis tik savo laimės atsidurs prie savo geldos. Tik tas, kas atsigręžęs į kitą ir į Dievą, iš tikro išsiskleis. T. Lionginas linkėjo savo gyvenime atrasti ir džiaugtis šia gera kiekvienam iš mūsų žinia.

Iškilmingas šv. Mišias Šiluvos bazilikoje aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Homilijoje arkivyskupas pasidžiaugė dar viena sukaktimi: prieš keturiasdešimt metų jis įstojo į Jėzaus draugiją. Po šv. Mišių visi dalyviai ir svečiai bendravo bei kareiviška koše vaišinosi mokyklos stadione. Mėgstantys „Karunkos“ giesmes galėjo kartu su jos nariais popietę giedoti rožinio maldą Jono Pauliaus II namų koplyčioje. Apsireiškimo koplyčioje iš susirinkusiųjų širdžių liejosi Švč.Mergelės Marijos litanija. Vakare po Šiluvos bazilikos skliautais aidėjo solisto Tomo Ladigos dainos, vargonininkės Renatos Marcinkutės muzika, aktorės Joanos Čižauskaitės skaitomos eilės.

Krikščioniško gyvenimo bendruomenės nariai, suburti bendruomenės aktyvo, po šv.Velykų pradėjo gyvąjį rožinį, kad Viešpats laimintų Šiluvos susitikimą bei rengimąsi jam, taip už Lietuvos krikščioniško gyvenimo bendruomenės bažnytinį asistentą t. Stasį Kazėną SJ, dabar minintį kunigystė 25-metį. Apsireiškimo koplyčios šventoriuje t. Stasį, septynerius metus pasiaukojamai auginusį ir stiprinusį Lietuvos krikščioniško gyvenimo bendruomenes, pasveikino bendruomenės nariai. Bendruomenės dėkingumą savo dvasios mokytojui primins kunigystės simbolis, rankomis austa ir siuvinėta stula.

Vakare ant Šiluvos kalvų grupelėmis dalytasi šio susitikimo patirtimi. Šią gegužės dieną Lietuvos krikščioniško gyvenimo bendruomenės narių šeima palydėjo eisena per Šiluvą su degančiomis žvakėmis bei rožinio malda.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt