100 Europos parlamentarų palaiko Lietuvos Seimo narių siekius apginti gyvybę prenatalinėje fazėje
 
 

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas gavo 100 Europos Parlamento narių laišką, kuriame atkreipiamas dėmesys, kad negimusiojo gyvybės apsaugos stiprinimas nėra priešingas Europos Sąjungos teisei. Pasak laiško, ES parlamentarai „pritariamai stebi Lietuvos parlamentarų pastangas“, kuriomis rūpinamasi „geriau apsaugoti vaiko teises iki gimimo“.

„Nei Europos teisė, nei iš Europinės integracijos kylantys politiniai įsipareigojimai neprieštarauja įstatymų leidybai, kuria siekiama geresnės negimusio vaiko teisinės apsaugos“, – rašoma ES parlamentarų Vytauto Landsbergio ir Konrado Szymañskio bendra iniciatyva parengtame laiške. Laišką pasirašė 19 ES šalių parlamentarai, atstovaujantys EPP, UEN, IND/DEM, ALDE politinėms grupėms, taip pat nepriklausantys grupėms ES nariai. Tarp pasirašiusiųjų daugiausia buvo iš Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) EPP (53) ir Sąjungos už tautų Europą UEN (35).

Laišką pasirašė 38 lenkų (tarp jų J. Saryusz-Wolski, A. Bielan), 15 italų (tarp jų M. Mauro) ir 10 vokiečių (tarp jų E. Brok, P. Liese) ES parlamentarai.

Seimo pirmininkui laiškas įteiktas per Seimo narius V. Tomaševskį, I. Degutienę ir V. Aleknaitę Abramikienę.

Laiško originalas PDF


Prawo i sprawedliwosc, 2008 06 04
www.pis.org.pl/article.php?id=12697


Informaciją parengė Santuokos ir šeimos studijų centras, KTF, VDU

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt