Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo narius „Dešimtys tūkstančių piliečių parašų – už aiškią šeimos sampratą“
 
 

Dešimtys tūkstančių piliečių parašų – už aiškią šeimos sampratą

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo narius

Mėnraštis šeimai „Artuma“ šių metų vasarį pasiūlė savo skaitytojams akciją „Mes už aiškų šeimos supratimą, mes už Lietuvą, kurios ateitis – šeima“. Jos metu žmonės buvo kviečiami asmeniškais parašais išreikšti savo poziciją ir pritarti tokiam šeimos supratimui, kuris atsispindi Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projekto principiniuose teiginiuose apie šeimą:

„Šeima yra vyro ir moters santuokos pagrindu sukurta, artimais giminystės ryšiais susijusi asmenų bendruomenė, valstybės laikoma subjektu. <...> Šeima – esminis visuomenės gėris, kylantis iš žmogaus prigimties ir grindžiamas savanorišku vyro ir moters santuokiniu pasižadėjimu skirti savo gyvenimą šeiminiams santykiams kurti, užtikrinantis šeimos narių – vyro ir moters, vaikų bei visų kartų gerovę ir sveikos visuomenės raidą, tautos bei valstybės gyvybingumą ir kūrybingumą.“

„Artumos“ skaitytojai itin entuziastingai atsiliepė ir aktyviai dalyvavo akcijoje: per pusantro mėnesio į Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisiją išsiųsta apie 27 tūkstančius įvairiausio amžiaus (pilnamečių) piliečių parašų beveik iš visų Lietuvos vietovių.

Mūsų žiniomis, svarstant Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projektą kai kuriuose Seimo komitetuose informacija apie tokį platų piliečių palaikymą buvo blokuojama. Todėl primygtinai prašome LR Seimo narius atsižvelgti į tai svarstant bei priimant Koncepciją Seimo plenariniame posėdyje ir sąmoningai įtvirtinti būtent tokią Šeimos koncepciją.

Ne mažiau kaip 27 tūkstančiai Lietuvos žmonių,
mėnraščio „Artuma“ vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas
ir redakcijos bendradarbiai

Kaunas, 2008 m. gegužės 14 d.


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt