Vysk. Darius TRIJONIS: kiekvienas turime savo gyvenimo užduotį (+video)
 
 

Antradienį laukiama pasirodant popiežiaus Pranciškaus posinodinio apaštalinio paraginimo jaunimui „Christus vivit – Kristus gyvena“.

LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Darius Trijonis spalį vykusiame jaunimo sinode buvo jauniausias iš ganytojų.

„Labai svarbus dalykas suprasti, kad jaunystė ne tik gražus gyvenimo laikotarpis, kurį mes galime gyventi nerūpestingai, bet yra pasiruošimas mūsų gyvenimo užduočiai“, – kalbėdamas apie pašaukimą, kurį akcentavo jaunuoliai, sakė vysk. D. Trijonis.

Pasak ganytojo, kiekvienas turime savo gyvenimo užduotis ir talentus, kuriuos galime atskleisti, savo dovanomis pasidalindami su kitais, prisidėdami prie bendruomenės, kurioje gyvename, Bažnyčios.

Kas sieja popiežiaus Pranciškaus paskelbtą apaštalinio paraginimo jaunimui temą su Lietuvos jaunimo dienomis, kurios 2020 metais vyks Šiauliuose ir ką vyskupui Dariui asmeniškai reiškia žodžiai „Christus vivit – Kristus gyvena“ – video siužete.

Oficialus popiežiaus Pranciškaus posinodinio apaštališkojo paraginimo jaunimui pristatymas įvyks antradienį, balandžio 2 dieną. Vatikano spaudos salė pranešė, kad dokumentas dienos šviesą išvys iš karto keliomis kalbomis.

Kaip visi posinodiniai apaštališkieji paraginimai, šis svarbus dokumentas – ilgo proceso rezultatas.

Prieš jaunimui skirtą vyskupų Sinodą 2017 m. sausio mėnesį popiežius Pranciškaus paskelbė laišką jaunimui, kurį sekė konkretūs pasirengimų etapai. Pernai kovą Romoje vyko priešsinodinis jaunimo forumas, birželį paskelbtas oficialus Sinodo asamblėjos darbo dokumentas, kuris buvo redaguojamas atsižvelgiant į viso pasaulio Vyskupų konferencijų pateiktas pastabas ir daugiau kaip 100 tūkst. jaunuolių atsakymus į Sinodo sekretoriato parengtą klausimyną.

Galiausiai, praėjusį spalį tris savaites vyko jaunimui skirto Vyskupų sinodo susirinkimas, kuriame dalyvavo visų vyskupų konferencijų atstovai, jaunimo sielovados ekspertai ir patys jaunuoliai.

Sinodo darbo rezultatas – 167 baigiamieji pasiūlymai. Remdamasis jais, tačiau neįpareigotas tiksliai laikytis pasiūlymų, popiežius skelbs oficialų savo mokymo dokumentą – posinodinį apaštališkąjį paraginimą jaunimui, pirmadienį informavo VaticanNews.

Parengė Lietuvos vyskupų konferencija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt