TTGKK 40-mečio minėjimo Kaune pranešimai (vaizdo įrašai)
 
 

1978 m. lapkričio 13 d. penki Lietuvos kunigai įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą (TTGKK), kurį sudarė kun. Sigitas Tamkevičius, kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Jonas Kauneckas, kun. Vincentas Vėlavičius ir kun Juozas Zdebskis. Šis komitetas buvo labai didelis smūgis tuometinei sovietinei valdžiai ir jos represinei struktūrai – KGB. Tikinčiajam Lietuvos žmogui TTGKK buvo galimybė oficialiai pasauliui pranešti apie Lietuvoje sovietinės bedieviškos valdžios vykdomus tikinčiųjų persekiojimo faktus.

2018 m. lapkričio 9 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje buvo surengtas TTGKK-o 40-ies metų nuo įsteigimo sukakties paminėjimas. Rengėjai: Jaunimo forumas „ProPatria“ ir Laisvos visuomenės institutas. Renginio globėjai – du iš pirmųjų komiteto steigėjų: Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, abu 2018 metais atšventę savo gyvenimo 80-ies metų jubiliejus.

Renginį (Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas) filmavo Alvydas Rakauskas (Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnyba, 2018-11-09).

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ kalba:

Vyskupo Jono Kaunecko kalba:

Kun. Vaclovo Stakėno atsiminimai:

Kauno kunigų seminarijos klierikai atliko partizanų dainą:

Sambūrio „Pro Patria“ pirmininko, Vilniaus universiteto Filosofijos katedros doktoranto Vytauto Sinicos kalba:

Dr. Andriaus Švarplio (VDU) kalba:

.

 
 
   

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt