Penktus metus iš eilės susirinkta apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojus (2018)
 
 

Šeštadienį, 2018 m. gegužės 5 dieną Vilniaus rotušėje įvyko Gyvybės apdovanojimai, skirti pagerbti labiausiai prie gyvybės kultūros puoselėjimo prisidėjusius žmones, iniciatyvas ar organizacijas. Apdovanojimai kasmet įteikiami minint Pasaulinę gyvybės dieną, kuri Lietuvoje nuo 1998 m. švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį.

Gyvybės apdovanojimų, kuriuos organizavo žurnalas „Ateitis“, portalas „Bernardinai.lt“ ir žurnalas „Apžvalga“, tikslas – pastebėti gyvenimą ir viltį teikiančius žmones, papasakoti apie jų iniciatyvas, pasidalinti šviesiais, viltingais darbais su visuomene ir priminti, kad kiekvienas žmogus yra vertybė.

Šventinio renginio metu įteiktos Gyvybės apdovanojimų statulėlės septyniose skirtingose nominacijose, kurių laimėtojus iš gausybės atsiųstų anketų, siūlančių apdovanoti besidarbuojančius gyvybės puoselėjimo srityje, buvo patikėta išrinkti autoritetingai, iš organizatorių, praėjusių metų laimėtojų ir mokslininkų sudarytai komisijai.

Už šeimos stiprinimą apdovanoti Vilma ir Deividas Judeniai, nuo 2009 m. savo namuose įkūrę vaikų dienos centrą „Tavo svajonė“, kuriame kasdien lankosi vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų, konsultuojantys šeimas, padedantys spręsti šeimoje kylančias problemas, organizuojantys savipagalbos grupes jaunuoliams.

Už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą pagerbta VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ direktorė Regina Zabielienė, nuo 2004 m. dirbanti su valstybiniuose globos namuose augusiomis merginomis, kurios laukiasi kūdikių, padedanti išsaugoti naują gyvybę ir besirūpinanti, kad vaikai augtų kartu su savo motinomis.

Už pagalbą suabejojusiems gyvenimo prasmingumu ir už vilties skleidimą apdovanotas brolis Vincentas OFMCap – Gintaras Tamošauskas. Jis daugiau kaip du dešimtmečius steigia ir išlaiko reabilitacijos centrus priklausomiems nuo alkoholio ir narkotikų asmenims, benamiams užtikrina prieglobstį ir įžiebia naują viltį gyventi.

Už palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui kūrimą apdovanotas Kazimieras Vitkauskas. Tai žmogus, visą savo gyvenimą pašventęs žindymo kultūros puoselėjimui Lietuvoje, vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjusių kalbėti apie žindymo svarbą ir nuolatos šviečiantis bei konsultuojantis motinas žindymo klausimais.

Už dvasinę ir fizinę pagalbą silpnesniam gyvybės statulėlė skirta Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovei Danai Migaliovai, trisdešimt savo gyvenimo metų besirūpinančiai raidos sutrikimų turinčių asmenų bei jų artimųjų gerove, suteikianti stiprybės šeimoms, susilaukiančioms negalią turinčių vaikų.

Už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę įvertinta organizacija „Vaiko vartai į mokslą“. Tai kelių lietuvių moterų, gyvenančių Amerikoje, iniciatyva, skaičiuojanti du dešimtmečius savo veiklos metų, iš mažos grupės išaugusi į formalią labdaros organizaciją, įvairiose Lietuvos vietose remiančią vienuolika dienos centrų ir globos namų vaikams ir jaunuoliams iš rizikos šeimų.

Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui pagerbtas kunigas Kęstutis Žemaitis, prie gyvybės kultūros puoselėjimo prisidėjęs tiek maldomis, tiek finansiškai, tiek šviečiamosios literatūros apie gimimą, kūdikio auginimą platinimu. Kunigas Kęstutis Žemaitis – nuolatinis ragintojas šviestis ir šviesti, skleisti pagarbos gyvybei ir šeimai idėjas, rūpintis gyvybės orumo apsauga.

Gyvybės apdovanojimus globoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, renginio mecenatas – Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas.

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt