Lietuvoje lankosi Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ atstovas mons. Segundo Tejado Munoz
 
 

2016 m. lapkričio 21–24 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininko vyskupo Kęstučio Kėvalo ir Lietuvos Caritas tarybos kvietimu Lietuvoje lankysis Popiežiškosios tarybos “Cor Unum” pasekretoris Mons. Segundo Tejado Munoz.

Popiežiškoji taryba „Cor Unum“ popiežiaus vardu koordinuoja visų katalikiškų labdaros organizacijų, tarp jų ir Caritas, veiklą pasaulyje.

Lapkričio 22 d. svečias dalyvaus Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje, taip pat skaitys pranešimus Caritas bendradarbiams skirtame formacijos seminare „Caritas tapatybė ir raidos perspektyvos“, kuris vyks Vilniaus kunigų seminarijoje.

Lapkričio 23 d. Mons. Segundo Tejado Munoz dalyvaus Lietuvos Caritas tarybos posėdyje ir drauge su tarybos nariais aptars Caritas Lietuvoje reorganizacijos ir veiklos perspektyvas.

Lietuvos Caritas informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt