Lietuvoje lankosi Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ atstovas mons. Segundo Tejado Munoz
 
 

2016 m. lapkričio 21–24 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininko vyskupo Kęstučio Kėvalo ir Lietuvos Caritas tarybos kvietimu Lietuvoje lankysis Popiežiškosios tarybos “Cor Unum” pasekretoris Mons. Segundo Tejado Munoz.

Popiežiškoji taryba „Cor Unum“ popiežiaus vardu koordinuoja visų katalikiškų labdaros organizacijų, tarp jų ir Caritas, veiklą pasaulyje.

Lapkričio 22 d. svečias dalyvaus Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje, taip pat skaitys pranešimus Caritas bendradarbiams skirtame formacijos seminare „Caritas tapatybė ir raidos perspektyvos“, kuris vyks Vilniaus kunigų seminarijoje.

Lapkričio 23 d. Mons. Segundo Tejado Munoz dalyvaus Lietuvos Caritas tarybos posėdyje ir drauge su tarybos nariais aptars Caritas Lietuvoje reorganizacijos ir veiklos perspektyvas.

Lietuvos Caritas informacija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt