Lietuvoje įsibėgėja Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“
 
 

Šiuo metu Lietuvoje renkami parašai, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžta šeima ir santuoka. Šia pilietine iniciatyva siekiama ES teisėje nustatyti, jog santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima – pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pagal tokį apibrėžimą šeima taip pat būtų laikomi, pavyzdžiui, vieniša mama ar tėtis ir jų vaikai, tačiau šeima nebūtų laikomos vienalytės partnerystės.

Toks termino „šeima“ vartojimas galiotų tik bendruose visai ES teisės aktuose, o šalys narės savo nacionalinėje teisėje galėtų įtvirtinti ar palikti galioti kitokius šeimos apibrėžimus. Ši iniciatyva siekia, kad prigimtinė šeimos samprata būtų įtvirtinta kaip minimalus bendras ES vardiklis ir kad jokia ES šalis nebūtų verčiama priimti kitokios šeimos sampratos.

Tam, kad ES institucijos nagrinėtų iniciatyvą, būtina surinkti bent 1 mln. europiečių parašų, iš kurių 8250 turi būti iš Lietuvos.

Pasirašyti už iniciatyvą galima internetu (spausti čia) arba specialiose popierinėse formose, kurias galima atsisiųsti (spausti čia), atsispausdinti, pasirašyti, paraginti tai padaryti artimuosius ir siųsti paštu adresu Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras, Aušros Vartų g. 12, LT-01303 Vilnius. Vėliau visi Lietuvoje surinkti parašai bus persiųsti į Briuselį. Parašai Vilniaus arkivyskupijos šeimos centrą privalo pasiekti iki gruodžio 9 d., tad labai kviečiame paskubėti. Pasirašant specialioje popierinėje formoje SVARBU, kad a) pasirašantysis duomenis surašytų savo ranka, b) suklydus būtų braukiama visa eilutė ir rašoma iš naujo naujoje eilutėje.

Tai yra oficiali ES institucijoms skirta iniciatyva, todėl pasirašant būtina teisingai nurodyti savo vardą(-us), pavardę(-es), asmens kodą ir kita. Pasirašyti gali tik pilnamečiai asmenys ir tik vieną kartą.

Parašai bus renkami ir dalyje parapijų. Apie galimybę pasirašyti savo parapijoje pasiteiraukite klebono ar kunigo.

Pilietinę iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ inicijavo kelios ES veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Prie iniciatyvos Lietuvoje prisideda vyskupijų šeimos centrai, Laisvos visuomenės institutas, mėnraštis „Artuma“, interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, ateitininkai ir kitos organizacijos. Iniciatyvą palaiko Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

Daugiau informacijos http://www.mumdadandkids.eu/lt .

Turėdami klausimų, kreipkitės info@laisvavisuomene.lt  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt